Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Brama do kamienicy przy ulicy Sowackiego
Publikacje
Jednostki wojskowe w inspektoracie "Maria"by Stanisaw Piwowarski
   Kierownikiem Komrki Informacji i Propagandy (KiP-u) Inspektoratu "Maria" i rwnoczenie szefem propagandy 106 Dywizji Piechoty "Dom" by podporucznik rezerwy "Granit"; szefa propagandy Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank" mianowano dopiero we wrzeniu. Funkcje kierownikw KiP speniali:
w "Magdalenie" - plutonowy podchory Leopold Krzyk, pseudonim "Je";
w "Pelagii" - plutonowy podchory Jan Maniak, pseudonim "Mar";
w "Oldze" - plutonowy podchory Stanisaw Szota, pseudonim "Olimp".
   Od okresu Rzeczypospolitej Kazimiersko-Proszowickiej utworzono w terenie patrole propagandowe, zobowizane do prowadzenia gawd i pracy indywidualnej z onierzami. Skompletowano je z pracownikw obwodowych KiP-w. Ksztatowaniem postawy duchowej onierzy zajmoway si jeszcze obwodowe referaty "Pomocy onierzowi" i suba duszpasterska. W ramach dziaalnoci informacyjnej i propagandowej dziaaa sie kolporterska, dziki ktrej gazetki i wydawnictwa AK docieray do kadego miasta i wsi.
   5 listopada major "Tysic" powoa oficerw propagandowo-owiatowych. Dla 106 dywizji Piechoty "Dom" zosta nim podporucznik "Granit", a dla Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank" - kapitan "Teofil". Oficerem propagandowo-owiatowym Inspektoratu "Maria" zosta wyznaczony porucznik "Swaroyc". W "Mleczarni", "Winiarni", "Kawiarni", "Ulu", "Pszczole", "Suszarni", "Kwieciarni", we wszystkich batalionach i kompaniach terenowych oraz komendach obwodowych nakazano powoa (co bezzwocznie zrealizowano) oficerw propagandowo-owiatowych. Przy sztabach 106 Dywizji Piechoty "Dom" i Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank" oraz w ramach pocztw dowdcw pukw i batalionw polecono utworzy (i instrukcje wykonano) stae patrole propagandowe.
   Administracj Wydawnictw Inspektoratu "Maria" umieszczono przy 112 Puku Piechoty "Mleczarnia". Rozkazem z dnia 16 listopada major "Tysic" zarzdzi wydawanie "Komunikatw AK" przez wszystkie redakcje pism, wychodzcych w Inspektoracie "Maria" i dowdztwa batalionw na uytek swych onierzy. W tym okresie sztab Inspektoratu wydawa: "Powstaca" (700 egzemplarzy), "Humor onierski" (300-600 egzemplarzy) i "Wiadomoci do Komunikatw AK" (200 egzemplarzy). Komenda Obwodu Miechowskiego drukowaa: "Odwet" (400-600 egzemplarzy), "Brygad" (500 egzemplarzy), "Znak" (200-300 egzemplarzy) i "Czyn" (300 egzemplarzy), za Komenda Obwodu Piczowskiego "Wiarusa" (500-600 egzemplarzy) i "onierza Polskiego" (400 egzemplarzy). Komenda Obwodu Olkuskiego publikowaa "Zryw" (500 egzemplarzy). Na 26 batalionw Inspektoratu "Maria" ukazywao si 20 tytuw "Komunikatw" o nakadzie 150-300 egzemplarzy na kady batalion.
   Major ( od 11 listopada podpukownik "Bolko" w okresie 170 dni istnienia "Domu" wyda 57 rozkazw zwykych, 16 tajnych i okoo 10 rozkazw specjalnych. Nieco mniejsz ilo rozkazw wyda major (od 11 listopada podpukownik) "Dzik". Dokumenty te oraz raporty i meldunki sytuacyjne przekazywano do komendy Okrgu Krakowskiego. Zachowane w caoci, wskazuj na wysoki poziom organizacyjny oraz ogromny wkad Inspektoratu Rejonowego "Maria" w walk z okupantem i na rzecz zabezpieczenia ycia i mienia mieszkacw tego terenu.
   Dokumenty obrazujce sprawy organizacyjne i efekty dziaalnoci 106 Dywizji Piechoty "Dom" i Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank" znajduj si przede wszystkim w Centralnym Archiwum MSWiA, Archiwum Akt Nowych, Archiwum WiH, Archiwum Pastwowym w Krakowie oraz w zbiorach znanych historykw krakowskich. O obu jednostkach napisano dotd bardzo niewiele prawdy. Osignicia oraz postaw dowdcw i onierzy pomniejszali i plugawili natomiast przez 45 lat Polski Ludowej przede wszystkim Wadysaw Machejek, Norbert Michta, Jzef Guzik z liczn plejad dawnych pepeerowcw i radykalnych ludowcw, ktrych wspierali "dworscy" (partyjni) historycy.
1 2 3 4 5 6 7 8
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas