Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Widok na Koci z ul. Folusz
Publikacje
Jednostki wojskowe w inspektoracie "Maria"by Stanisaw Piwowarski
   Komendy obwodowe na wypadek "Powstania" lub innej akcji przygotowyway si do zabezpieczenia obiektw wojskowych, mostw, drg, kolei, magazynw itp. przez wystawienie posterunkw i patroli wojskowo-policyjnych przez oddziay WSOP przy pomocy PKB i SS. Miay te na tyach walczcych si wasnych organizowa kolumny transportowe, orodki i punkty zaopatrzenia dla dowozu rodkw zaopatrzenia, jak rwnie ewakuacji rannych, sprztu bojowego przeznaczonego do naprawy i zabitych.
   Dla przeprowadzenia mobilizacji powszechnej utworzono Rejonowe Komendy Uzupenie, wyznaczono komisje poborowe i przygotowano afisze mobilizacyjne. W strukturze terytorialnej w dalszym cigu miao dziaa kwatermistrzostwo, kierowane przez kwatermistrza Inspektoratu "Maria", podporucznika czasu wojny "Zaboja" i jego zastpc, inspektora WSOP, porucznika rezerwy "Tarnaw". Suby kwatermistrzowskie (intendenck, materiaow, sanitarn i duszpastersk) zorganizowano przy sztabach Wielkich Jednostek, pukw i batalionw, natomiast cay teren Inspektoratu "Maria" podzielono na podkwatermistrzostwa terytorialne, ktrych zadaniem byo zaopatrywa oddziay partyzanckie i dyspozycyjne oraz postawione w stan gotowoci sztaby i dowdztwa w ywno i inne rodku materiaowe. W czasie "Powstania" lub "Burzy" zadania obejmoway take zaopatrzenie innych jednostek oraz organizacj ewakuacji rannych, sdw wojskowych i grzebania zabitych. Dla przeciwdziaania naduyciom wprowadzono specjalne kwity rekwizycyjne i wydano odpowiednie instrukcje. Wszystkie wykroczenia w tym zakresie zostay zagroone kar, do likwidacji wcznie.
   Wojskowa Suba Sanitarna zostaa zorganizowana w formie zakonspirowanych punktw sanitarnych w znacznej iloci wsi oraz przy Wielkich Jednostkach, pukach, batalionach i kompaniach. Przy 106 Dywizji Piechoty "Dom" i Krakowskiej Brygadzie Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank" powoano szefw sanitarnych, przy pukach i batalionach lekarzy. Utworzono plutony, druyny i patrole sanitarne.
   Na terenie Inspektoratu "Maria", obok dwch istniejcych szpitali - w. Anny w Miechowie i w. Juliana w Piczowie - przygotowano kadry i wszystko, co byo moliwe do uruchomienia szpitali polowych w Wolbromiu, Pieskowej Skale, Proszowicach i Kazimierzy Wielkiej. Zakupywano leki i narzdzia chirurgiczne, przygotowywano opatrunki, bandae, nosze, apteczki, torby sanitarne troskliwie je ewidencjonujc, magazynujc i wydajc dla biecych potrzeb.
   Podstaw dziaalnoci caej konspiracji i dowodzenia w Inspektoracie "Maria" bya liczca kilkuset onierzy (mczyzn i kobiet, chopcw i dziewczt) sie cznikw wszystkich szczebli dowodzenia oraz stae punkty cznoci zewntrznej w Koniuszy, Proszowicach i Wielmoy. Due znaczenie dla cznoci wewntrznej miay centrale cznoci pocztowej i kolejowej, obsadzone przez pocztowcw i kolejarzy, onierzy AK. Komendantami skadnic meldunkowych byli:
w "Magdalenie" - podporucznik Ireneusz Schabowski, pseudonim "Irski";
w "Pelagii" - podporucznik Stanisaw Maj, pseudonim "Zawieja";
w "Oldze" - plutonowy podchory Stefan Zbczyski, pseudonim "Zet".
   W padzierniku przeorganizowano skadnice meldunkowe obwodw na plutony cznoci pukw, z tym, e na terenie 116 Puku Piechoty "Winiarnia" zastaa utworzona kompania cznoci pod dowdztwem plutonowego podchorego "Zeta". Skadnic meldunkow dla Samodzielnego Partyzanckiego Batalionu Szturmowego "Suszarnia" prowadzi podporucznik Stanisaw Niwiski, pseudonim "Grysza".
1 2 3 4 5 6 7 8
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas