Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Pasterka. Olej, ptno
Publikacje
Jednostki wojskowe w inspektoracie "Maria"by Stanisaw Piwowarski
   Sytuacja zmieniaa si jednak z dnia na dzie. Kady z dowdcw mia obowizek staego uaktualniania swojej wiadomoci o przeciwniku i przystosowywania do zmieniajcych si danych wasnych planw dziaania.
   W okresie "czujnoci" obron miejscowej ludnoci miay prowadzi oddziay dywersji podporzdkowane dowdcom jednostek bojowych. Po zarzdzeniu "Pogotowia" miay one przej do zada bojowych przewidzianych na okres Powstania.
   Po otrzymaniu owego rozkazu dowdcy batalionw zmobilizowali w trybie alarmowym moliw do uzbrojenia cz onierzy i zajli z nimi bardzo dyskretnie stanowiska w pobliu wanych punktw terenowych i linii komunikacyjnych, prowadzc rozpoznanie oraz ubezpieczajc wasne miejsca postoju.
   Po opanowaniu terenu - jak stanowi o tym rozkaz - dowdcy batalionu mieli zamkn "dostp do punktw waniejszych zapewniajc bezpieczestwo i spokj wewntrzny ludnoci celem przeprowadzenia mobilizacji".
   Na skutek nasycenia terenu jednostkami frontowymi Wehrmachtu z 4 Armii Pancernej do realizacji tego zadania nie doszo.
   Po ustabilizowaniu si frontu sowiecko-niemieckiego na linii przyczka sandomiersko-baranowskiego oraz wzdu Wisy i Wisoka oddziay niemieckie, przebywajce na terenie Brygady, zajmoway si gwnie zwalczaniem grup dywersyjno - partyzanckich, ciganiem kontyngentw, wznoszeniem umocnie i dozorowaniem ludnoci przy wznoszeniu okopw. Szczeglne znaczenie miay dla nieprzyjaciela szlaki komunikacyjne : Krakw - Somniki - Miechw, Krakw - Proszowice - Skalbmierz, Krakw - Nowe Brzesko - Koszyce.
   Krakowsk Brygad Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank", "B", "CC", odtwarzan na terenie Podobwodu Proszowice "Pela" Obwodu "Magdalena" i podobwodu "Sabcia" Obwodu "Olga" tworzyy:
8 Puk Uanw "Ul", "B/U", "CC/U" - dowdca major Jzef Bokota, pseudonim "Malina", nastpnie kapitan Kazimierz Tomczak, pseudonim "Lubicz" - a w skadzie tej jednostki:
I batalion - dowdca porucznik Franciszek Bednarski, pseudonim "Zator", nastpnie porucznik Marian Puz, pseudonim "Komar";
II batalion - dowdca porucznik Bronisaw Makowski, pseudonim "Wyrwa", nastpnie podporucznik Franciszek Kozera, pseudonim "Karp";
III batalion (pocztkowo batalion zapasowy "Banku") - dowdca porucznik Edmund Sienkowski, pseudonim "Pik";
5 Puk Strzelcw Konnych "Pszczoa", "B/P", "CC/P" - dowdca rotmistrz Jerzy Jasielski, pseudonim "Jawa" - a w jego skadzie:
I batalion - dowdca porucznik Stanisaw Sierakowski, pseudonim "Doga";
II batalion - dowdca porucznik Otto miaek, pseudonim "Kalina";
III batalion - dowdca kapitan Stefan Philipp, pseudonim "Poraj" (pocztkowo IV batalion 116 Puku Piechoty "Winiarnia").
   Z braku miejsca w niniejszym artykule podajemy kompanie z jednego tylko batalionu na puk.
III batalion (pocztkowo batalion zapasowy "Banku") "Pik", "Urzd", "III/UL" 8 Puku Uanw to :
  1. kompania Proszowice - porucznik Wacaw Hubicki, pseudonim "Hubert", nastpnie podporucznik Jerzy Czernek, pseudonim "Rota",
  2. kompania Kowala - podporucznik Krzysztof Wielgut, pseudonim "Grabowski",
  3. kompania Klimontw - podporucznik Franciszek Szopa, pseudonim "Konrad, nastpnie podporucznik Pawe Koodziej, pseudonim "Pech".
II batalion "Kalina", "Kunia", "II/Pszczoa" 5 Puku Strzelcw Konnych to :
  1. kompania "Zagroda" (Michaowice) - podporucznik Roman Parzniewski, pseudonim "Gruda",
  2. kompania "Schronisko" (Iwanowice) - podporucznik Stanisaw Dylg, pseudonim "Cedro",
  3. kompania "Przysta" (Somniki) - podporucznik Wincenty Ciesielski, pseudonim "Rejtan", nastpnie podporucznik Wadysaw Rojek, pseudonim "Butny".
Stany liczbowe wymienionych wyej oddziaw wynosiy:
8 Puk Uanw: 24 oficerw, 221 podoficerw i 1 648 szeregowcw;
5 Puk Strzelcw Konnych: 25 oficerw, 269 podoficerw i 1 818 szeregowcw;
   Prcz tego w sztabie "Banku" byo 13 oficerw, 8 podoficerw i 42 szeregowcw.
   Krakowska Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank" posiadaa rnorodne jednostki specjalne, zaliczane do stanw liczbowych obwodw lub macierzystych oddziaw bojowych, wic podobnie jak w wypadku "Domu" nie podajemy ich liczebnoci.
   Komendantami obwodw w okresie od sierpnia 1944 do stycznia 1945 r. byli:
miechowskiego "Magdalena" - podporucznik rezerwy Stanisaw Paetko, pseudonim "Rzecki";
olkuskiego "Olga" - podporucznik rezerwy Stanisaw Czech, pseudonim "Czarny";
piczowskiego "Pelagia" - podporucznik rezerwy Jan Pszczoa, pseudonim "Janczar", a nastpnie porucznik rezerwy Tadeusz Mazurek, pseudonim "Tarnawa" i w kocu podporucznik rezerwy Jan Maniak, pseudonim "Mar".
   Komendanci obwodw pozostawali teraz w cilejszej ni dotd cznoci z organami wadzy cywilnej, a wic powiatowymi delegatami rzdu i ich oddziaami bezpieczestwa (Pastwowy Korpus Bezpieczestwa,
Stra Samorzdowa). Powiatowymi delegatami rzdu byli dziaacze Stronnictwa Ludowego "Roch":
w Miechowie - Stanisaw Lataa, pseudonim "uk";
w Olkuszu - Stanisaw Mach, pseudonim "Tarnawa";
w Piczowie - Jzef Dbkowski, pseudonim "Tgi Db".
   Obwody stay si organami administracyjnymi do spraw zaopatrzenia, opieki spoecznej, propagandy, mobilizacji, bezpieczestwa i ochrony powstania poprzez swoje plutony i kompanie Wojskowej Suby Ochrony Powstania. Z kocem 1944 r. WSOP skada si z dziewiciu kompanii, po jednej w kadym dawnym podobwodzie. Oddziay te podlegay inspektorowi WSOP, porucznikowi rezerwy "Tarnawie".
1 2 3 4 5 6 7 8
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas