Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Wtorek, 2 czerwca
imieniny:
Erazma, Marianny, Marzeny
Dworek modrzewiowy "Zacisze"
Publikacje
Jednostki wojskowe w inspektoracie "Maria"by Stanisaw Piwowarski
   W okresie padziernika i listopada 106 Dywizja Piechoty "Dom" zostaa wzmocniona czwartym z kolei oddziaem, Rezerwowym Pukiem Piechoty "Restauracja", "D/R", "C/R". Dowdc tej jednostki by pocztkowo rotmistrz Kazimierz Czarnek, pseudonim "Konar", nastpnie od 29 listopada do koca okupacji rotmistrz Wiesaw akowski, pseudonim "Zagraj". "Restauracja" skadaa si z trzech batalionw. Byy to:
I batalion im. Stefana Okrzei (w gminach Gocza i Szreniawa), dowodzony przez podporucznika Apoloniusza Jzefowicza z Witowic, a w jego skadzie:
 1. kompania - dowdca podporucznik Stanisaw Szarecki, pseudonim "Beniowski";
 2. kompania - dowdca sierant Stanisaw Seweryn, pseudonim "Tomasz";
 3. kompania - dowdca podchory Edward Korpulski, pseudonim "Kok";
II batalion im. Kosynierw Racawickich (gminy Paecznica, Racawice, Kacice), dowodzony przez podporucznika Wincentego witka, pseudonim "Klucz" z Nadzowa, w skadzie:
 1. kompania "Wisa" - dowdca podporucznik Stanisaw Hofman, pseudonim "Poryw" z Racawic;
 2. kompania "Warta" - dowdca starszy sierant Mieczysaw Wrzosek, pseudonim "Wierzba" z Racawic;
 3. kompania "aba" - dowdca sierant Stanisaw Pieczyrak, pseudonim "Zryw" z Dosocw;
III batalion im. Bartosza Gowackiego (gmina Nieszkw, czciowo Racawice i Ksi Wielki), dowodzony przez podporucznika Jana Trafiaka, pseudonim "Wilk", w skadzie:
 1. kompania "Orze" - dowdca podporucznik Jzef Olczyk, pseudonim "Rafa" z Giebutowa;
 2. kompania "Wydra" - dowdca podporucznik Jzef Krzemiski, pseudonim "Ry" ze Saboszowa;
 3. kompania "Sok" - dowdca podporucznik Konstanty Maciejewski, pseudonim "Gil" ze Supowa.
   W tym samym okresie uksztatowaa si ostatecznie organizacja Batalionu Sztabowego "Namiot". Kadr i onierzy do niektrych jego pododdziaw wydzielono ju wczeniej z oddziaw "Dominiki", ale dowdcy innych jednostek bojowych traktowali ten batalion jako oddzia zapasowy, dziki czemu jego obsada ulegaa bardzo czstym zmianom. "Namiot" skada si z trzech kompanii:
 1. kompania "Moc", dowodzona przez podporucznika Wojciecha Majewskiego, pseudonim "Jaxa" (rwnoczenie zastpca dowdcy batalionu);
 2. kompania "Sia" - dowdca podporucznik Julian Socha, pseudonim "Dwig";
 3. kompania "Gospodarz" - dowdca podporucznik "Kos".
   "Namiot" by oddziaem szkieletowym. Mia jednak stale wystawiony w polu pluton andarmerii "Lach", zoony z oficerw i podchorych. Jego stan to dziewitnastu onierzy i dowdca, sierant podchory Jzef liwa, pseudonim "Juzwa".
   Odtwarzany na pograniczu "Magdaleny" i "Pelagii" z orodkiem w Sancygniowie Dywizjon Kawalerii Dywizyjnej "Kwieciarnia" tworzyy trzy szwadrony:
 1. szwadron "Tulipan" - dowdca podporucznik Augustyn Szpor, pseudonim "Trzewy";
 2. szwadron "Petunia" - dowdca podporucznik Eugeniusz Bartosik, pseudonim "Pilny";
 3. szwadron "Malwa" - dowdca plutonowy podchory Piotr Sperka, pseudonim "Marek".
   Stan liczbowy wymienionych wyej oddziaw w dniu 10 stycznia 1945 r. to:
112 Puk Piechoty: 44 oficerw, 350 podoficerw i 1 859 szeregowcw;
116 Puk Piechoty: 44 oficerw, 350 podoficerw i 1 536 szeregowcw;
120 Puk Piechoty: 67 oficerw, 576 podoficerw i 2 798 szeregowcw;
Rezerwowy Puk Piechoty: 10 oficerw, 101 podoficerw i 871 szeregowcw;
Batalion Sztabowy: 9 oficerw, 56 podoficerw i 376 szeregowcw;
Samodzielny Partyzancki Batalion Szturmowy: 17 oficerw, 114 podoficerw i 377 szeregowcw;
Dywizjon Kawalerii: 6 oficerw, 52 podoficerw i 427 szeregowcw.
   W tym czasie w sztabie "Domu" byo 19 oficerw, 74 podoficerw i 82 szeregowcw (razem 175 ludzi).
Ponadto 106 Dywizja Piechoty obejmowaa rnorodne jednostki specjalne, zaliczane do stanw liczbowych obwodw lub macierzystych oddziaw bojowych (std nie podajemy ich liczby).
   Do momentu planowanego "Powstania" lub "Burzy" inspektor Inspektoratu "Maria" major "Bolko" i jego sztab wystpowali jako dowdztwo caoci si. Rozkazy 106 Dywizji Piechoty "Dom" reguloway rwnie sprawy oglne, personalne i bojowe Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank".
   W sztabie "Banku" znaleli si wg stanu na 20 padziernika (dane niepene) :
szef sztabumajor Adolf Skorwid, pseudonim "Db",
adiutantpodporucznik rezerwy Tadeusz Laskowski, pseudonim "Skaa I",
I oficer sztabuporucznik Wacaw Hubicki, pseudonim "Hubert",
oficer cznoci i dowdca plutonu cznocipodporucznik Witold Saweta, pseudonim "Bystry",
oficer bronipodporucznik "ak",
oficer inynierii i dowdca plutonu saperwpodporucznik "Pal",
szef intendenturypodporucznik rezerwy Tadeusz Dziedzicki, pseudonim "Krzywda",
kwatermistrzkapitan "Klon",
oficer wyszkoleniaporucznik rezerwy Zygmunt Kawa, pseudonim "Kamie",
szef kancelariiplutonowy podchory rezerwy Stanisaw Skalski, pseudonim "led",
kapelanksidz Mieczysaw Skurczyski, pseudonim "Miecz".
   5 sierpnia ukaza si Rozkaz Operacyjny Nr 1 "Banku". Szef sztabu mjr "Db" tak okrel w nim zadania Brygady :
Akcja A. [Powstanie]
1.	Opanowa i zabezpieczy wasny teren.
2.	Najwiksz si ogniow odda do uderzenia
	na teren inspektoratu 0/07 [Krakw].
3.	Utworzy silny odwd do skutecznego dziaania na
	ten teren, grupujc go w rejonie P. [Proszowic]
Myl przewodnia dowdcy - w pierwszej fazie
opanowanie miasta Kr. [Krakowa]
Akcja B. [Burza] Z chwil wejcia na nasz teren
cofajcych si oddziaw niemieckich :
1.	Uderzajc wikszymi zgrupowaniami na strae tylne
	nieprzyjaciela szarpic i niszczc jego mae oddziay.
2.	Zapewni bezpieczestwo wasnej ludnoci przez
	zorganizowanie obrony wikszych osiedli i dziaanie
	patroli opiekuczych.
3.	Chroni mienie wojskowe, gospodarcze i kulturalne.
   Na terenie objtym siatk organizacyjn i dziaalnoci Brygady znajdowao si wwczas ponad 2000 onierzy Wehrmachtu rozlokowanych wzdu szosy Krakw - Miechw. Prcz tego w kierunku na Krakw maszerowao kilka mniejszych jednostek niemieckich.
1 2 3 4 5 6 7 8
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas