Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Wesele miechowskie - mal. R. Breitenwald
Publikacje
Jednostki wojskowe w inspektoracie "Maria"by Stanisaw Piwowarski
   Przy sztabie dywizji znajdoway si:
kompania sztabowa, organizowana przez podporucznika "Mroza" (R-2) w oparciu o oddziay "Dominiki-Magdaleny", a od 20.08. Batalion Sztabowy "Namiot" - "D/N", "C/N", dowodzony przez porucznika Piotra Sawonia, pseudonim "Swaroyc" (R-15),
dywizjon artylerii 106 Puku Artylerii Lekkiej (skadrowanej), zawizywany przez porucznika Jerzego Turaszwili, pseudonim "Hogbor" (R-2), w nastpnej fazie rozwojowej przez penicego obowizki dowdcy porucznika artylerii cc Antoniego Noska, pseudonim "Kajtu" (brak rozkazu),
dywizjon kawalerii 3 Puku Uanw "Kwieciarnia" - "D/Dyw.", "C/Dyw.", dowodzony przez rotmistrza Kazimierza Kieruczenko-Kierczyskiego, pseudonim "Kruk" (R-2),
kompania pionierw, organizowana przez chorego Jana Wayd, pseudonim "Wiesaw" (szef pionierw - R-2),
kompania telegraficzna, dowodzona przez porucznika Mieczysawa Pierzchalskiego, pseudonim "wirko" (zastpca szefa cznoci - R-2),
pluton cznoci radiowej, dowodzony przez sieranta Jzefa Wodarczyka, pseudonim "Morel" (R-2),
pluton andarmerii, dowodzony przez porucznika Jerzego Krzeczkowskiego, pseudonim "Mohort II" (szef andarmerii dywizyjnej - R-2), nastpnie sieranta podchorego Jzefa liw, pseudonim "Juzwa" (R-14, od 12.10.), przydzielony organizacyjnie do Batalionu Sztabowego "Namiot",
tabory, kierowane do 29.11. przez podporucznika lekarza weterynarii "Krajana" (szef taborw - R-2),
kancelaria, kierowana przez podchorego Franciszka Prokopa, pseudonim "Janusz II" (R-2), nastpnie przez sieranta Franciszka Dulskiego, pseudonim "miay" (R-17) z kancelistk Helen Miskwn, pseudonim "Halina" (R-2), faktycznie kierownik kancelarii, zgodnie z ustnym rozkazem dowdcy dywizjii,
poczet dowdcy dywizji z dowdc, kapralem podchorym Antonim elazo, pseudonim "Sp" (R-17) i zastpc dowdcy, kapralem podchorym Mieczysawem Lencznarowiczem, pseudonim "Leon" (R-17).

106 Dywizj Piechoty tworzyy: 112 Puk Piechoty "Mleczarnia", "D/M", "C/M" (Miechw); dowdca kapitan (major) Kamil Gudowski, pseudonim "Mak" (R-2),
I batalion - kapitan (major) Jzef Sikorski, pseudonim "Karo",
II batalion - porucznik Julian Malinowski, pseudonim "Sowik",
III batalion - porucznik Julian Stanik, pseudonim "Faat",
IV batalion - porucznik Alojzy Dziura-Dziurski, pseudonim "Kmita", nastpnie rotmistrz Kazimierz Czarnek, pseudonim "Konar";
116 Puk Piechoty "Winiarnia", "D/W", "C/W" (Olkusz); dowdca kapitan (major) Jan Kaymon, pseudonim "Teofil" (R-2),
I batalion - kapitan Jzef Bolesaw Buczyski, pseudonim "Biao", nastpnie podporucznik Stanisaw Waek, pseudonim "Wierzyski",
II batalion - porucznik Wadysaw Stepokura (Jzef Bednorz), pseudonim "Zawilak",
III batalion - porucznik Wadysaw Novak, pseudonim "Zempliski",
IV batalion - kapitan Stefan Philipp, pseudonim "Poraj";
120 Puk Piechoty "Kawiarnia", "D/K", "C/K" (Piczw); dowdca kapitan (major) Roman Zawarczyski, pseudonim "Sewer" (R-2),
I batalion - porucznik Micha Studziski, pseudonim "Zbigniew",
II batalion - porucznik Wiesaw akowski, pseudonim "Zagraj", nastpnie porucznik Roman Moskwa, pseudonim "Wojniowicz",
III batalion - kapitan Jzef Dmowski, pseudonim "Nemo",
IV batalion - porucznik Stanisaw Pado, pseudonim "Niebora".

   Organizacja kadego z batalionw przewidywaa zazwyczaj posiadanie trzech kompanii strzeleckich, zoonych z trzech do czterech plutonw, niekiedy take czwartej kompanii "ognia" (CKM) oraz rnych samodzielnych plutonw, na przykad cznoci, saperw, sanitarnego, taborowego.
Z braku miejsca w niniejszym artykule podajemy kompanie z jednego tylko batalionu na puk.
I batalion "Karo", "I/ML" 112 Puku Piechoty to:
 1. kompania "Kot" (Kalina) - podporucznik Bolesaw Krzyszkiewicz, pseudonim "Regiski",
 2. kompania "Kozio" (Ksi) - podporucznik Tadeusz Boek, pseudonim "Cedro", nastpnie podporucznik Zdzisaw Gajosiski, pseudonim "Szarota",
 3. kompania "Sarna" (Saboszw) - podporucznik Jzef Trafiaek, pseudonim "Mnich".
II batalion "Zawilak", "II/W" 116 Puku Piechoty to:
 1. kompania "Kangur" (Kryczany) - podporucznik Stanisaw Kordas, pseudonim "Andrzej",
 2. kompania "Zebra" (arnowiec) - podporucznik Henryk Gsior, pseudonim "mudzki",
 3. kompania "Pawian" (Pilica) - podporucznik Stefan Markiewicz, pseudonim "Sfinks".
III batalion "Nemo", "III/K" 120 Puku Piechoty to:
 1. kompania "Pies" (Piczw) - plutonowy podchory Tadeusz Kominek, pseudonim "Kraska",
 2. kompania "Kret" (Kije) - podporucznik Mieczysaw Kwapisz, pseudonim "Gowacz",
 3. kompania "Chomik" (Chroberz) - podporucznik Wojciech Basiara, pseudonim "Chmura",
 4. kompania "Je" (Jurkw) - podporucznik Wadysaw Kwiecie, pseudonim "Kaktus".

   Mianowany od 4 sierpnia dowdc Samodzielnego Partyzanckiego Batalionu Szturmowego "Suszarnia" ("D/S", "C/S") kapitan cc Antoni Iglewski, pseudonim "Ponar" ("Vanadi") postawi swj batalion w stanie gotowoci bojowej 20 sierpnia. Batalion ten mia by pici pancern 106 Dywizji Piechoty "Dom". W jego skad wchodzia wspaniaa modzie konspiracji olkusko-piczowsko-miechowskiej.
Batalion "Suszarnia" skada si z trzech kompanii strzeleckich i jednej kompanii "ognia" (CKM). Dowdcami kompanii byli:
 1. kompanii "Batory" - porucznik Jzef Gargasz, pseudonim "Grot",
 2. kompanii "Sobieski" - porucznik Bronisaw Handzlik, pseudonim "Gozdawa",
 3. kompanii "Tobruk" - porucznik Wadysaw Marecki, pseudonim "abik II",
 4. kompanii "Westerplatte" - porucznik Jan Stasiek, pseudonim "Kaszuba".

1 2 3 4 5 6 7 8
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas