Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Brama przy ul. Pilsudskiego 8
Publikacje
Biblioteka Publicznaby Barbara Biernacka
Biblioteka - dzia dla dzieci   Rozpoczto gromadzenie zbiorw obcojzycznych, gwnie literatury piknej w jzyku angielskim. Osoby niewidome i sabo widzce mog korzysta z ksiek mwionych.
   Dziaalno informacyjna biblioteki prowadzona jest gwnie w oparciu o zbiory czytelni oraz o zbir regionaliw. W Czytelni mona korzysta z 28 tytuw czasopism biecych.
   Popularyzujc ksik i czytelnictwo Biblioteka prowadzia wiele ciekawych form pracy z czytelnikiem. Organizowano spotkania z ludmi nauki, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, przygotowywano interesujce wystawy. W Bibliotece miao sw siedzib Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, w ramach ktrego prowadzono Studium Literaturoznawstwa. Za popularyzacj literatury wspczesnej w 1988 roku Bibliotece przyznano "Zoty Wawrzyn" oraz nagrod Ministra Kultury i Sztuki. W oglnopolskim konkursie czytelniczym "Ojczyzna - Nard - Spoeczestwo" czytelnicy naszej biblioteki 2-krotnie znaleli si w gronie laureatw. Za popularyzacj wiedzy teatralnej Biblioteka zdobya rwnie wiele wyrnie. Duym zainteresowaniem cieszyy si przygotowywane w ostatnich latach wystawy ksiek: "Cenne ksiki z XIX wieku w zbiorach Biblioteki", wystawa pamitnikw pod hasem "adna historia wiern tak by nie moe jak pamitnik..", wystawa literatury czeskiej i sowackiej pt.: "Pie o ziemi ojczystej", rocznikw czasopism z lat 50 i 60 pt. "I kt by w drukowane nie wierzy gazety?", wystawa powicona Maciejowi Somczyskiemu , wystawa albumw malarskich pt. "Podre po muzeach Polski i wiata". W latach 1999-2000 zorganizowano spotkania autorskie: z Michaem Jagie, Wiesawem Myliwskim, Zbigniew wichem, Dorot Terakowsk, Mieczysawem Czum i Leszkiem Mazanem (poczone z promocj ksiki "Ppek wiata nazywa si Krakw"), Jzefem Baranem. W biecym roku czytelnicy spotkali si z Adamem Ziemianinem, Janin Bergander i Witoldem lusarskim.
   Rozwojowi czytelnictwa sprzyjaj ogaszane corocznie przez bibliotek konkursy czytelnicze. "Moje wakacje z ksik", "Ksika dla mojego przyjaciela", "Wie Reymontowska - tradycja i kultura", "Parada bohaterw Jana Brzechwy", "Rado czytania", "Kto ojczynie swej suy, sam sobie suy" - to przykady konkursw z ostatnich 2 lat, ktre cieszyy si powodzeniem wrd czytelnikw. Przygotowujc dzieci do przyszego korzystania z biblioteki prowadzone s dla nich zajcia z ksik: gone czytanie i opowiadanie bajek, rysowanie, malowanie, lepienie z modeliny i plasteliny ulubionych bohaterw ksikowych. Wsppracujc ze szkoami podstawowymi i rednimi Biblioteka prowadzi przysposobienie biblioteczne i czytelnicze poprzez organizowanie cykli lekcji bibliotecznych.
    W roku 2000 zakupiono podstawowy sprzt komputerowy i rozpoczto tworzenie bazy danych o ksigozbiorze. Jest to etap wstpny w procesie komputeryzacji biblioteki przewidzianej na kilka lat.
   Biblioteka wsppracuje z lokalnymi mediami, w ktrych promuje swoj dziaalno, informacja o pracy biblioteki systematycznie dociera do mieszkacw powiatu.
   Przychylno jak okazuj bibliotece wadze samorzdowe miejskie i powiatowe pozwala rzetelnie peni jej funkcje gwnej biblioteki Powiatu Miechowskiego, by wan instytucj kulturalno-owiatow i informacyjn, sprawnie i nowoczenie funkcjonowa.
1 2 3 4
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas