Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Pasterka. Olej, ptno
Publikacje
Biblioteka Publicznaby Barbara Biernacka
Czytelnia Biblioteki w Miechowie   W zwizku z reform administracyjn kraju Biblioteka w latach 1955-56 zostaa wczona w struktur Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 1973 r. utworzona zostaa filia biblioteczna na os. XXX-lecia PRL w Miechowie, a w dwa lata pniej, w roku 1975 wyczono ze zbiorw Biblioteki Miejskiej ksigozbir dla dzieci i modziey, tworzc Fili dla dzieci i modziey, specjalizujc si w obsudze modego czytelnika. Utworzona zostaa rwnie filia ksiki spoeczno-politycznej.
   Po kolejnej reformie administracyjnej kraju w 1975 roku biblioteka zacza spenia zadania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Miechowie - penic do roku 1989 rwnie funkcje Oddziau Terenowego Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach, a nastpnie Rejonu Bibliotecznego, sprawujc opiek merytoryczn nad gminnymi bibliotekami w: Charsznicy, Kozowie, Ksiu Wielkim, Paecznicy, Racawicach i Saboszowie. Rwnoczenie w struktur Biblioteki wczono 5 filii wiejskich gminy Miechw: w Bukowskiej Woli, Jaksicach, Nasiechowicach, Parkoszowicach i Zagorzycach.
   W 1975 roku Biblioteka prowadzia 8 filii bibliotecznych oraz 15 punktw bibliotecznych, zarejestrowaa 4.600 czytelnikw, zanotowaa 72.405 woluminw wypoycze, a jej zbiory wraz z filiami wynosiy 53.643 woluminy. Kolejna, czwarta filia biblioteczna na terenie miasta powstaa w 1980 roku - jako specjalistyczna Filia Muzyczna, przy wsppracy z Pastwow Szko Muzyczn w Miechowie.
   Sie biblioteczna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy pracowaa w omwionym skadzie do roku 1990, w ktrym zlikwidowano fili ksiki spoeczno-politycznej, jej zbiory po gruntownej selekcji trafiy do biblioteki macierzystej.
   W latach 1995-6 3 filie wiejskie (w Jaksicach, Nasiechowicach i Parkoszowicach) Uchwa Rady Miejskiej zostay przeksztacone w biblioteki szkolno-publiczne i wczone w struktur organizacyjn szk podstawowych w tych miejscowociach. Zbiory Filii Muzycznej przekazano bibliotece przy Pastwowej Szkole Muzycznej w Miechowie.
   Stan sieci bibliotecznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Miechowie w kocu 1996 roku przedstawia si nastpujco: 2 filie w miecie, 2 filie biblioteczne na terenie wiejskim (w Bukowskiej Woli i w Zagorzycach) oraz 2 punkty biblioteczne.
   W 1998 roku Biblioteka otrzymaa od wadz miasta wasny lokal, przestronny i estetyczny, o powierzchni 492m2. Znajduj si w nim: Wypoyczalnia dla Dorosych, Oddzia dla Dzieci (przeksztacony z Filii Dziecicej), Czytelnia, Dzia Gromadzenia i Opracowania oraz administracja.
   Z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej biblioteka znalaza si w Wojewdztwie Maopolskim. Od roku 2000 na mocy porozumienia zawartego midzy Zarzdami Powiatu i Gminy Biblioteka peni funkcj Biblioteki Powiatowej dla sieci Bibliotek Gminnych Powiatu Miechowskiego i przybiera nazw Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie.
1 2 3 4
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas