Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Widok kocioa z Palcu Kociuszki - mal. Marek Hoda
Publikacje
15-lecie Galerii "U Jaksy"by Krystyna Olchawa
Krzysztof Kuli

   Urodzony w 1944 roku. Ukoczy Pastwowe Liceum Sztuk Plastycznych i Akademi Sztuk Piknych w Krakowie. Dyplom uzyska w 1970 roku. Uprawia malarstwo i scenografi oraz zajmuje si upowszechnianiem sztuki.
Mia 30 wystaw indywidualnych. Od 1970 roku bra udzia we wszystkich wystawach zbiorowych Oddziau ZPAP w Nowym Sczu, a take w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Zakopanem i innych.
   Zbiorowe wystawy za granic: Francja, Niemcy, Sowacja, Bugaria, Szwecja. Prace w zbiorach instytucji i osb prywatnych w kraju oraz w byej Jugosawii, USA, Watykanie, Francji, Niemczech, Turcji, Hiszpanii i Szwecji.
   Bra udzia w plenerach malarskich midzy innymi w Oglnopolskim Plenerze Malarskim Sekcja AW ZPAP Niedzica ’75 I ’76, Bukowina Tatrzaska ’86, Oglnopolskim Plenerze „Konteksty Kulturowe” Ciechocinek ’87, Oglnopolskim Plenerze „Sonne ’88”. By organizatorem i peni funkcj komisarza plenerw: Krynica ’80, Nowy Scz: „Skansen ’84”, Portret Miasta Nowy Scz ’85, Oglnopolski Plener Pastelowy „Pieniny ’88”, Portret Miasta Nowy Scz ’92, 200 -Lecie Krynicy ’93.
   Projektowa i wykonywa oprawy scenograficzne niektrych widowisk Krzysztofa Jasiskiego w latach 1976-79 w Nowym Sczu. Wykona kilka scenografii w teatrze DK w Nowym Sczu /Dziady, Antygona, Niemcy, Odejcie Godomora i innych/. Zrealizowa autorski spektakl teatralny „Mtwa” Witkacego w 1985 roku inicjator i komisarz. I, II, III, IV Oglnopolskiej Wystawy Pasteli w Nowym Sczu, oraz Oglnopolskich Biennale Pasteli 1996, 1998, 2000. Od 1994 roku Prezes Stowarzyszenia Pastelistw Polskich. Od 1973 roku jest szefem Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sczu, prowadzi jednoczenie przez kilka lat zajcia plastyczne w I LO w Nowym Sczu.
   Dziaa w ZPAP od 1970 roku penic midzy innymi czterokrotnie funkcj Prezesa Oddziau ZPAP do czasu rozwizania tej organizacji. Czonek zaoyciel reaktywowanego ZPAP. Delegat na XVII Zjazd. By wiceprezesem Stowarzyszenia „Sztuka Podhalaska” w Zakopanem. Bezpartyjny Radny Miejski w Nowym Sczu, wiceprzewodniczcy Komisji Owiaty i Kultury od 1988. Dziaa w Stowarzyszeniu „Wsplnota Polska” penic funkcj wiceprzewodniczcego Oddziau w Nowym Sczu.
   Waniejsze wystawy: 1990 BWA Krakw, Galeria „Arkady”, BWA Przemyl, BWA Krosno, BWA Nowy Scz, BWA Bielsko-Biaa, BWA Kielce, BWA Tarnw, BWA Sandomierz, 1991 BWA Zakopane, BWA Bydgoszcz, BWA Pozna, 1993 „Zamojskie Lato Teatralne” wystawa towarzyszca “Pastele teatralne”, z 29 na 30 stycznia 1994 roku jednodniowa retrospektywna Wystawa Jubileuszowa /50 lat ycia/ - BWA Nowy Scz. Odznaczony: Zot Tarcz Herbow Nowego Scza, Zasuony Dziaacz Kultury, Medalem 700-Lecia Miasta Nowego Scza. Kilka nagrd i wyrnie za malarstwo na wystawach Stowarzyszenia „Sztuka Podhalaska” i Dorocznych Wystawach Nowosdeckiego rodowiska Artystw Plastykw, Nagroda Wojewody Nowosdeckiego za spektakl teatralny „Mtwa” Witkacego.


Lilla Kulka

   Urodzona w Krakowie. Studia w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie i w Pastwowej Wyszej Szkole Sztuk Piknych w Poznaniu. Dyplom z wyrnieniem w 1972 roku z malarstwa i gobelinu.
   Udzia w okoo 200 wystawach krajowych i zagranicznych, w 16 krajach europejskich i na kontynencie amerykaskim w USA, w Kanadzie i w Meksyku oraz w Izraelu. 20 wystaw indywidualnych w Polsce, Austrii, w Niemczech i USA.
   1975 - medal Midzynarodowego Triennale Tkaniny Unikatowej w odzi
   1978 i 1979 - Grand Prix w konkursie Tkanina Roku
Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Centralnego Muzeum Wkiennictwa w odzi, Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy, Midzynarodowego Centrum Sztuki - Fundacja „Galeria na Prowincji” w Lublinie, Kolekcja Anne i Jaques Baruch w Chicago, Frinds of Fiber Art. W USA, Artoteka - Zbiory Miejskie Kaarst w Niemczech. Zbiory prywatne w: Austrii, RPA, USA, Izraelu i w Niemczech.


Stanisaw Mazu

   Urodzony w 1940 roku w Lublinie. Studiowa na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Warszawie, w pracowni prof. E. Eibischa. Dyplom w 1967 roku.
   Uczestnik wielu wystaw konkursowych, poplenerowych, okrgowych, midzynarodowych, reprezentacyjnych sztuki polskiej za granic, midzy innymi: Anglia, Hiszpania, Francja, Niemcy, USA, Mongolia, Rosja, Czechy, Ukraina, Grecja, Bugaria, Wgry.
   Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i zagranic: Bugaria, Wgry, Czechy, Sowacja, Austria, Szwecja, Niemcy, USA. Laureat wielu nagrd i wyrnie w dziedzinie malarstwa sztalugowego i grafiki artystycznej. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Posiada prace w zbiorach instytucji pastwowych i prywatnych, muzeach polskich i zagranicznych midzy innymi w Galerii Uffizi we Florencji.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
opinia dla Jaksy
boss odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 2 lutego 2006, 19:55
Wadze miasta Miechowa powinny by wdziczne tej osobie, ktra zorganizowaa i zaprosia tak wielkie osobistoci z krgu sztuki do niewielkiego miasteczka bardziej rolniczego ni wielkomiejskiego. W moim odczuciu takie miejsce wystawiennicze powinno dawno zaistnie w Miechowie. Wielkie ukony przesyam tej osobie, ktra stworzya wielk szans dla ludzi do tej pory nie zauwaonych, ktrzy to widz wiat inaczej ni przecietny zabiegany czowiek. Sam osobicie znam wielu artystw. Pozdrawiam!
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas