Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Widok na koci z bylego dworca PKS
Publikacje
15-lecie Galerii "U Jaksy"by Krystyna Olchawa
Stanisaw Batruch

   Studia artystyczne odby w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie uzyskujc dyplom na Wydziale Malarstwa w roku 1966.
   Obecnie jest profesorem tej uczelni, prowadzc pracowni malarstwa na Wydziale Grafiki. Dotychczas bra udzia w ponad 90 wystawach zbiorowych w kraju i zagranic. Zorganizowa ponad 40 wystaw indywidualnych. Jego prace znajduj si w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i zagranic, midzy innymi: w Austrii, Australii, Francji, Czechach, Sowacji oraz Niemiec, Wgier, Izraela i USA.
   Waniejsze nagrody: Wyrnienie na Festiwalu Malarstwa Wspczesnego w Szczecinie - 1988, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II Stopnia - 1989, Srebrny Medal i Wyrnienie na Midzynarodowym Biennale malarstwa w Koszycach - 1989, Prestiowa nagroda w Celle - Heitland Fundation za rok 1990, Krzy Kawalerski Polonia Restituta - 2000


Zdzisaw Beksiski

   Urodzi si w Sanoku 24 lutego 1929 roku.
   W 1952 roku ukoczy Wydzia Architektury na Politechnice Krakowskiej. Powrci do Sanoka i podj prac we wzorcowni przemysowej w Fabryce Wagonw. Od 1955 roku zajmuje si malarstwem, rzeb, grafik, a od 1974 roku, wycznie malarstwem. W 1964 roku w Pomaraczarni warszawskich azienek mia pierwsz wystaw. Pod koniec lat 70 zasyn seri obrazw o charakterystycznej, surrealistycznej tematyce, ktre nazwa fotografowaniem wizji. W 1977 roku przenis si do Warszawy. W latach 80 Jego obrazy trafiy do paryskich galerii. Obecnie uprawia malarstwo i grafik komputerow. Swoje prace prezentowa na kilkudziesiciu wystawach indywidualnych oraz na wystawach zbiorowych w kraju i za granic. Ponadto Jego prace prezentowane s na staych ekspozycjach, w: Toh-Ou Museum, Osaka, Japonia Muzeum Historycznym w Sanoku, Polska Galerii Dmochowski, Pary, Francja
   Prace Zdzisawa Beksiskiego znajduj si w Muzeach Narodowych w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocawiu; w muzeum w Toruniu, w Muzeum w Bydgoszczy, w Muzeum Historycznym w Sanoku, w Konstmuseum w Goeteborgu /Szwecja/, oraz w licznych zbiorach prywatnych w kraju i zagranic.


Krzysztof Jackowski

   Urodzony w Kielcach w 1936 roku. Ucze kieleckiego PSSP w Kielcach. Studia w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowniach: prof. J. Fedkowicza i prof. Emila Krchy. Dyplom w 1960 roku. Uprawia malarstwo sztalugowe. Zrealizowa kilkanacie wystaw indywidualnych. Bra udzia w wielu wystawach w kraju i za granic. Laureat nagrd i wyrnie. Prace w Muzeach i w zbiorach prywatnych.
   Ogem na wiecie jest ponad 900 Jego obrazw.


Wincenty Kuma

   Urodzony 25.05.1935 roku w Zbilutce na ziemi kieleckiej. Studia artystyczne na Wydziale Rzeby Akademii Sztuk Piknych w Krakowie - Dyplom z wyrnieniem w 1962 roku w pracowni prof. Wandy ldziskiej.
   W swojej twrczoci rozwija dziaalno w zakresie rzeby monumentalnej, maych form rzebiarskich, medalierstwa, rysunku, projektowania wntrz sakralnych oraz urbanistyki. Prace eksponowa na 16 wystawach indywidualnych, 75 wystawach zbiorowych w kraju, 53 wystawach za granic. Wiele prac znajduje si w muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granic. Bra udzia w wielu konkursach rzebiarsko - architektonicznych uzyskujc okoo 50 nagrd i wyrnie, w tym Nagroda Miasta Krakowa, nagroda I st. Ministra Kultury i Sztuki, I nagroda „Rzeba roku”: 67, 73, 77, II nagroda Biennale w Barcelonie, nagroda II st. MON, nagroda II st. Min. Bud. I Mat. Budowlanych. W roku 1999 otrzyma nagrod I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osignicia w pracy twrczej i dydaktycznej z zespoem Katedry /profesor Jan Pamua, profesor Andrzej Zibliski, starszy wykadowca Danuta Urbanowicz, adiunkt Artur Tajber/.
   Jest profesorem zwyczajnym, do roku 2000 prowadzi pracowni w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysowych Akademii Sztuk Piknych w Krakowie.
   Waniejsze realizacje monumentalne: 1978 - „Idea Kopernika” - New Delhi, 1979 - „Pomnik Obrocw Poczty Polskiej” - Gdask, 1985 - „Pomnik Polegym w obronie Ojczyzny” - Czstochowa, 1989 - „Pomnik Powstania Warszawskiego” - Warszawa, 1989 - „Wiolarz” - Doncaster - Anglia, 1992 - „Pomnik Bronisawa Markiewicza” - Miejsce Piastowe, 1992 - Figura w. Michaa Archanioa - Miejsce Piastowe.
   Waniejsze realizacje rzebiarskie: 1965 - Paskorzeba Chrystusa - Krapkowice, 1971 - „Serce Macedonii” - Macedonia, 1972 - pomnik nagrobny „Mengalisa” - Warszawa, 1974 - „Dojrzewanie” - Park Krakowski, 1976 - Fryz architektoniczny „Kompozycja pozioma” i fontanna - Genewa, 1977 - „onierz wrzenia” - rzeba nagrobna - Nowy Scz, 1977 - Fontanna - Legnica Rynek, 1978 - „Flecistka”, „Macierzystwo” - Koskie, 1978 - „uny dymw krematoryjnych”, „Epitafium” - Owicim.
   Odznaczenia, nagrody: Order Polonia Restituta II kl. Komandorski z gwiazd - 1989 Londyn, Krzy Oficerski O.O.P. - 1985 Warszawa, Krzy Kawalerski O.O.P. - 1979 Warszawa, Zoty Krzy Zasugi - 1989 Londyn, Zoty Medal Miejsc Pamici Narodowej - 1979 Warszawa, Zasuony dla Gdaska, Warszawy, Krakowa, Komandoria Rycerza Orderu w. Grzegorza Wielkiego - Watykan 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
opinia dla Jaksy
boss odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 2 lutego 2006, 19:55
Wadze miasta Miechowa powinny by wdziczne tej osobie, ktra zorganizowaa i zaprosia tak wielkie osobistoci z krgu sztuki do niewielkiego miasteczka bardziej rolniczego ni wielkomiejskiego. W moim odczuciu takie miejsce wystawiennicze powinno dawno zaistnie w Miechowie. Wielkie ukony przesyam tej osobie, ktra stworzya wielk szans dla ludzi do tej pory nie zauwaonych, ktrzy to widz wiat inaczej ni przecietny zabiegany czowiek. Sam osobicie znam wielu artystw. Pozdrawiam!
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas