Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
ul. Wesoa
Publikacje
15-lecie Galerii "U Jaksy"by Krystyna Olchawa
   Prawdziwa cnota krytyk si nie boi. Lecz czyme jest w istocie owa krytyka, przed ktr - odwracajc sowa ksicia Warmiskiego - dre winny wszystkie pozorne wartoci? Ot sowo krytyka pochodzi od starogreckiego kritikos -- umiejcy rozrnia, ocenia i sdzi, oraz krisis - wybr, rozstrzygnicie. W rzdzie pierwszym za oznacza czynno odsiewania cennego ziarna od plew, ktrymi wspczesna sztuka tak hojnie nas obsypuje. Najtrudniejsz za form uprawiania krytyki jest wystawiennictwo, lecz i najwdziczniejsz zarazem, bo pikna wystawa ma wielk moc przekonywania. Miar trudnoci wystawienniczej krytyki jest za znikoma liczba renomowanych galerii w naszym kraju. Tych, o ktrych si mwi i do ktrych si chtnie chodzi, wiedzc, e - po prostu - warto to czyni, bo pokazywana w nich sztuka nie boi si ostrej nawet oceny. Te wanie i tylko te galerie mona nazwa opiniotwrczymi, bo tylko one ksztatuj nasze gusta i one tylko s zdolne wprowadzi w Grand Monde Sztuki, nieznane jeszcze nazwiska. I - na odwrt - swoj renom zawdziczaj znanym twrcom, ktrzy godz si w nich wystawia i niejako firmowa ich poczynania swoj saw.
Do grona tych wanie galerii aspiruje miechowska galeria sztuki "U Jaksy", ktra zaprosia do wsplnej wystawy kilkunastu wybitnych artystw, ktrzy w cigu minionych lat eksponowali ju swe dziea w jej murach.

   Kilkunastu artystw, kilkanacie indywidualnoci z Krakowa, Kielc, Warszawy i ich okolic, kilkunastu twrcw nalecych do paru pokole i orientacji. Czsto diametralnie sobie rnych, bo indywidualnych wanie, a kada indywidualno jest przecie niepowtarzalna i stanowi samoistn warto tym samym. Co zatem, jaka przyczyna skonia ich do pokazania swych prac w jednym czasie i miejscu, do konfrontacji, zatem z wszystkimi pyncymi std konsekwencjami?

   Bezporedni przyczyn ich rwnoczesnego pokazania jest jubileusz pitnastolecia dziaalnoci Galerii, ktra przeglda si w ich dzieach jak w zwierciadle prawdy, by znale odpowied na pytanie:, czego dokonaa i jak przyja lini, czy suszn i godn kontynuacji? Czy aby nie zagubia si w trudnej do ogarnicia mnogoci tendencji artystycznych sztuki wspczesnej i tego, co za ni uchodzi, czy nie ulega modzie i naciskom rodowiska, czy moe z czystym sumieniem podpisa si pod swymi wyborami i dokonaniami i czy moe spokojnie podda si krytyce, zbrojna w prawdziw cnot, ktra jej si nie boi? Pytania, na ktre nie tylko Galeria "U Jaksy" szuka odpowiedzi.

   Kilkanacie silnych i w peni uformowanych osobowoci twrczych. Ju to z pozoru banalne i oczywiste stwierdzenie zawiera w sobie odpowied na postawione pytanie: Galeria opiera swe oceny i wynikajce z nich decyzje wystawiennicze na mocnym zrbie sztuki dojrzaej i wiadomej swych celw i wanie ona i tworzcy j artyci s dla niej punktem odniesienia i oni te wyznaczaj kryteria oceny. Metrum, ktre przykada si do innych dzie.

   Po drugie - wszyscy wystawiajcy dzi artyci podkrelaj - w sposb mniej lub bardziej demonstracyjny - swj zwizek z blisz lub dalsz tradycj, traktowan jako pewien obszar kulturowy. T tradycj, o ktrej pisa czowiek, ktrego trudno posdzi o tradycjonalizm, gdy Karol Szymanowski: "Kiedy ludzie zrozumiej wreszcie, e kady artysta jest arystokrat, ktry musi mie za sob tyche dwanacie pokole zoonych z Bachw i Betowenw, jeli jest muzykiem i kompozytorem, Sofoklesw i Szekspirw, jeli jest dramaturgiem i poet, a... jeli ich nie zna, lub wyprze si swych przodkw to pomimo najwikszego nawet talentu bdzie co najwyej gupim parto..."

   Po trzecie - wszyscy opowiadaj si za sztuk figuratywn, acz w rnym stopniu przetworzenia. Lub cilej - za sztuk antropocentryczn, mwic o czowieku poprzez czowieka, poprzez jego obecno lub pozostawiony przez niego lad, przez okrelajce go przedmioty, lub te wyczekujce jego powrotu, bo tylko on nadaje sens ich istnieniu.

c.d.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
opinia dla Jaksy
boss odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 2 lutego 2006, 19:55
Wadze miasta Miechowa powinny by wdziczne tej osobie, ktra zorganizowaa i zaprosia tak wielkie osobistoci z krgu sztuki do niewielkiego miasteczka bardziej rolniczego ni wielkomiejskiego. W moim odczuciu takie miejsce wystawiennicze powinno dawno zaistnie w Miechowie. Wielkie ukony przesyam tej osobie, ktra stworzya wielk szans dla ludzi do tej pory nie zauwaonych, ktrzy to widz wiat inaczej ni przecietny zabiegany czowiek. Sam osobicie znam wielu artystw. Pozdrawiam!
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas