Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Jerzy Stanek na ogierze Jim. Olej, ptno
Publikacje
15-lecie Galerii "U Jaksy"by Krystyna Olchawa
   Plakieta "Z kart starego i osobliwego Miechowa", prostoktna (27,2x22cm), odlew w brzie, wydana staraniem Starostwa Miechowskiego w 2001 z okazji 15 lecia Galerii Sztuki "U Jaksy", autorstwa prof. krakowskiej Akademii Sztuk Piknych Wincentego Kumy.

   Dzieo jest paskorzeb skomponowan na ksztat tryptyku, majcego w tle schematyczne przedstawienie wiey miechowskiej wityni pw. Grobu Paskiego i w. Jakuba M.

   Paskorzeba w rodkowej czci ma motyw znanego relikwiarza zblionego wygldem do kaplicy Grobu Chrystusa w Jerozolimie, darowanego w 1584 - jak utrzymuje miejscowa tradycja - Andrzejowi Batoremu (1562-1599), generaowi Zakonu Kanonikw Regularnych Strw witego Grobu Jerozolimskiego (Boogrobcw) przez Karola Boromeusza, biskupa Mediolanu, ogoszonego pniej witym; u dou - wizerunek - wg XVII wiecznego wyobraenia - Jaksy (1120-1176), ostatniego ksicia poabskich Sprewian i maopolskiego monowadcy, zicia palatyna Piotra Wostowica, uczestnika krucjaty do Ziemi witej i fundatora klasztorw: Boogrobcw w Miechowie, gdzie powsta ich pierwszy i najwaniejszy konwent w Polsce (1163), Panien Norbertanek na Zwierzycu pod Krakowem i w Krzyanowicach nad Nid oraz dobrodziej opactwa Benedyktynw w Sieciechowie, uwaany przez hagiografi XVII w. za witobliwego.

   Lewa cz paskorzeby ma od gry herb Miechowa, ustanowiony w 1961, z przedstawieniem gryfa, znaku rodowego Jaksy, trzymajcego w szponie tarcz z podwjnym krzyem, godem Zakonu Boogrobcw; u dou - sylweta miechowskiej wityni, od 1996 Bazyliki Mniejszej, ktrej obecny ksztat pochodzi z przeomu w. XIViXV i mieci w sobie fragmenty romaskie z pierwszego 30 lecia XIII w. ze znaczcymi przebudowaniami w stylu pnobarokowym (kula na wiey, wntrza z otarzami, figurami i stiukami); koci z kaplic Grobu Chrystusa ju od wczesnego redniowiecza by znanym na ziemiach polskich i w Europie orodkiem religijnego ptnictwa, do ktrego przez wieki pielgrzymoway znane osobistoci (m.in. krlowa Jadwiga, genera Jan Henryk Dbrowski, kardyna Karol Wojtya), jak i prosty lud, aby odda cze Mce, mierci i chwalebnemu Zmartwychwstaniu Jezusa, jego znaczenie podnosiy odpusty udzielone wityni miechowskiej przez Stolic Apostolsk po opanowaniu Jerozolimy przez wyznawcw islamu, waciwe dla Sanktuarium Grobu Paskiego.

   Prawa cz paskorzeby ma od gry wizerunek - wykonany wg obrazu Zdzisawa Pabisiaka z 1960 - Macieja z Miechowa (1457-1523), historyka, geografa, lekarza, autora dzie: Chronica Polonorum, Tractatus de duabus Sarmatiis... i innych, prof. i omiokrotnego rektora Akademii Krakowskiej, kanonika krakowskiego, dobroczycy i jamunika, fundatora szkoy parafialnej w Miechowie, zoonego do snu wiecznego w katedrze wawelskiej; u dou - scena Ukrzyowania, wzorowana na gotyckim fresku przedstawiajcym Chrystusa z trzema Mariami, umieszczonym na romaskim murze pierwotnego kocioa w latach 1346-1348 i zachowanym w nawie gwnej Bazyliki pod chrem; cao kompozycji tej czci uzupenia umieszczony w prawym grnym rogu herb powiatu miechowskiego, ustanowiony w 1999, z przedstawieniem ora z dwuramiennym krzyem na piersi, dziercego w szponach goe szable z okresu Insurekcji 1794.

   Ikonografia plakiety zawiera najwaniejsze symbole, postacie, obiekty i fakty zwizane z histori dawnego Miechowa. Dzieo wykonaa w nakadzie 100 egzemplarzy pracownia odleww artystycznych Piotra Piszczkiewicza w Krakowie.

Stanisaw Piwowarski
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
opinia dla Jaksy
boss odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 2 lutego 2006, 19:55
Wadze miasta Miechowa powinny by wdziczne tej osobie, ktra zorganizowaa i zaprosia tak wielkie osobistoci z krgu sztuki do niewielkiego miasteczka bardziej rolniczego ni wielkomiejskiego. W moim odczuciu takie miejsce wystawiennicze powinno dawno zaistnie w Miechowie. Wielkie ukony przesyam tej osobie, ktra stworzya wielk szans dla ludzi do tej pory nie zauwaonych, ktrzy to widz wiat inaczej ni przecietny zabiegany czowiek. Sam osobicie znam wielu artystw. Pozdrawiam!
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas