Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Zamek generaw zakonu Boogrobcw
Publikacje
15-lecie Galerii "U Jaksy"by Krystyna Olchawa
Stefan echowski

   Urodzi si 19 lipca 1912 r. w Ksiu Wielkim koo Miechowa. Studia artystyczne podj w 1929 r. w krakowskiej Pastwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysu Artystycznego. W tyme roku zosta czonkiem ugrupowania o nazwie Szczep Szukalszczykw Herbu Rogate Serce. echowski zawsze skania si ku ilustratorstwu, przez cae ycie tworzy prace zwizane z literatur /ilustrowa: E. Zegadowicza: Motory, Zmory, Wrzosy; J. uawskiego: Na srebrnym Globie; L. Kruczkowskiego: Pawie pira; A. Mickiewicza: Dziady, Ballady; J. Sowackiego: Anhelli /. Namalowa kilkadziesit bardzo sugestywnych portretw, m.in.: Chopina, Bethowena, Moniuszki, Sowackiego, eromskiego, Gorkiego, Zegadowicza, Tarnowskiego, Chmielowskiego, Matejki, M. Anioa, Rembrandta, Pascala, Nietzschego, Tostoja, Dostojewskiego, Platona, Sokratesa, Demostenesa. Zawsze fascynowaa go te posta Chrystusa.
   W roku 1973 wyjeda na proczne stypendium Fundacji Kociuszkowskiej do Nowego Jorku. W roku 1977 Ryszard Wjcik nakrci film TV o Stefanie echowskim /tytuujc go wymownie Pustelnik/ prezentujcy po raz pierwszy szerzej do pokan ilo prac. W 1981 roku ukaza si drukiem album - pamitnik Na jawie, ktry spotka si z ywym zainteresowaniem wiata kultury i spopularyzowa artyst w caej Polsce. Na zachodzie /we Francji, Holandii, Belgii/ I w USA, echowski zasyn jako twrca surrealistycznych erotykw. echowski pokazuje w swej twrczoci zmaganie si czowieka ze wiatem, z drugim czowiekiem i z samym sob. Pokazuje czowieka zmagajcego si ze zem.
   Olga Wjcik w artykule MIDZY TERAZ A POTEM*, pisze m. in.; „ echowski siga po rne tematy i motywy. /.../ Mona by powiedzie, e prace echowskiego tworz co na ksztat plastycznego traktatu filozoficznego powiconego kategorii czasu. Na kad chwil dan czowiekowi, patrzy artysta przez pryzmat sowa potem. Kada chwila jest bardzo wana, poniewa wpisuje si w wieczno.”
   Twrczo echwskiego nawizuje do tradycji polskiej sztuki XIX i XX wieku. Jego wyobrania plastyczna za pomoc mistrzowskiego rysunku kreuje wiat przesycony wewntrznym wiatem raz czystym raz zamglonym a po mocne akcenty czerni. Wizyjna rzeczywisto przedstawie zaludnionych zjawami z marze sennych, zadziwia i emanuje specyficznym nastrojem, pochodn nadwraliwoci artysty.
   echowski zmar w roku 1984 po cikiej chorobie w swoim ukochanym Ksiu Wielkim.
   Prace echowskiego s prezentowane w staych kolekcjach muzealnych: Muzeum Watykaskie - Dom Polski w Watykanie, Muzeum Matejki w Krakowie, Galeria Amsterdam w Holandii, Galeria Fundacji Kociuszkowskiej w Nowym Jorku, Muzeum Karykatury w Warszawie, Muzea Narodowe w Warszawie, Krakowie, Kielcach, Poznaniu i Rzeszowie, Muzeum Poczty Polskiej we Wrocawiu, Muzeum Grnolskie w Bytomiu, Muzeum Miejskie w Zabrzu, Muzeum Okrgowe w Bielsku, Muzeum Sztuki w Kozwku, Muzeum Zegadowicza w Gorzeniu, Galeria Sztuki „U Jaksy” w Miechowie, Zbiory prywatne Magritte’a w Holandii.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
opinia dla Jaksy
boss odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 2 lutego 2006, 19:55
Wadze miasta Miechowa powinny by wdziczne tej osobie, ktra zorganizowaa i zaprosia tak wielkie osobistoci z krgu sztuki do niewielkiego miasteczka bardziej rolniczego ni wielkomiejskiego. W moim odczuciu takie miejsce wystawiennicze powinno dawno zaistnie w Miechowie. Wielkie ukony przesyam tej osobie, ktra stworzya wielk szans dla ludzi do tej pory nie zauwaonych, ktrzy to widz wiat inaczej ni przecietny zabiegany czowiek. Sam osobicie znam wielu artystw. Pozdrawiam!
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas