Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 19 sierpnia
imieniny:
Emilii, Julinana, Konstancji
W drodze na jarmark. Olej, ptno
Publikacje
Podpukownik Edward Kleszczyski „DZIK”by Stanisaw Piwowarski
Ju w 1923 r. bracia Kleszczyscy: Edward – gospodarujcy na Radziemicach, Jzef – Jakubowicach i Stgniowicach i Bogusaw – Skrzeszowicach i Polanowicach zaoyli spk hodowli i uprawy rolin, ktra walnie przyczynia si do podniesienia rolnictwa w kilku powiatach wojewdztw kieleckiego i krakowskiego. Edward by szczeglnie aktywny w organizacjach rolniczych, jako wieloletni prezes Izby Rolniczej w Krakowie i prezes Okrgowego Towarzystwa Rolniczego w Miechowie.
Rozwija rwnie aktywno w dziedzinie idei wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Przez wiele lat by czonkiem Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz wchodzi do wadz Zwizku Strzeleckiego w Miechowie. Nalea rwnie do Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej, a pniej Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Uczestniczy w zbieraniu rodkw pieninych na rzecz dozbrojenia armii, jak Fundusz Obrony Narodowej, Fundusz Obrony Morskiej oraz w akcji na rzecz Poyczki Obrony Przeciwlotniczej. Walnie przyczyni si do usypania w Racawicach w latach 1926-1934 kopca dla uczczenia zwyciskiej bitwy naczelnika Tadeusza Kociuszki z wojskiem rosyjskim 4 IV 1794 r.
Zwizany z Bezpartyjnym Blokiem Wsppracy z Rzdem zosta wybrany w Okrgu nr 42 (Krakw powiat – Chrzanw – Owicim – Podgrze – Olkusz – Miechw) do Sejmu II kadencji (1928-1930) i III kadencji (1930-1935), a pniej do Senatu IV kadencji (1935-1940). W marcu 1928 r. przywdcy sanacyjni – Jzef Pisudski, Walery Sawek i Kazimierz witalski – rozwaali kandydatur Edwarda Kleszczyskiego na stanowisko sekretarza Sejmu.
W Sejmie II kadencji pracowa w Komisji Administracyjnej, Reform Rolnych, Rolnej i peni funkcj zastpcy przewodniczcego Komisji Rolnej. Podczas posiedze izby wykazywa znaczn aktywno – w tym czasie by nawet przywoany dwukrotnie do porzdku. Uczestniczy w dyskusjach: nad poprawkami Senatu do ustawy o nadzwyczajnych inwestycjach pastwowych na posiedzeniu 6, z 31 I 1928 r., nad projektem ustawy o zmianie niektrych przepisw ustawy z 20 VI 1924 r. o uwaszczeniu byych czynszownikw i dugoletnich dzierawcw na obszarach wojewdztw wschodnich oraz nad wnioskiem ZPPS w sprawie nowelizacji wspomnianej ustawy na posiedzeniu 31, z 16 XI 1928 r., a take podczas trzeciego czytania ustawy o zmianie wspomnianej ustawy na posiedzeniu 35, z 5 XII 1928 r. Bra te udzia w dyskusji nad sprawozdaniem preliminarza budetowego Ministerstwa Rolnictwa na 1929/1930 r. na posiedzeniu 45, z 5 II 1929 r. i nad sprawozdaniem Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do zbadania polityki podkadowej Ministerstwa Komunikacji na posiedzeniu 79 z 18 II 1930 r.
Podczas III kadencji by sprawozdawc ustawy o budowie kolei Krakw-Miechw na posiedzeniu 30, z 9 X 1931 r. i sprawozdawc Komisji Rolnej poprawek do przyjtego przez Sejm projektu ustawy o uatwieniu spaty uciliwych zobowiza przez gospodarstwa rolne na posiedzeniu 67, z 12 III 1932 r. oraz noweli do ustawy o badaniu zwierzt rzenych na posiedzeniu 96, z 15 III 1932 r.
Jako senator IV kadencji z wojewdztwa krakowskiego by czonkiem Komisji Komunikacyjnej, Gospodarczo-Skarbowej, Budetowej. Wchodzi w skad Koa Gospodarczego Posw i Senatorw BBWR. Podczas sesji w 1936/1937 peni funkcj przewodniczcego Senackiej Komisji Rolnej. Kilkukrotnie te wystpowa jako sprawozdawca Komisji Skarbowej oraz Rolnej, w sprawach midzy innymi budetu Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Rolnych na rok 1936/1937 na posiedzeniu 10, z 17 III 1936 r.
W czasie kampanii wrzeniowej 1939 r. by III zastpc dowdcy Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Brygada ta w skadzie Armii „Modlin” toczya walki opniajce i odwrotowe pod Chorzelami, Przasnyszem, Putuskiem i Wyszkowem. W czasie odwrotu z linii Bugu 11 IX Brygada zostaa zaatakowana pod Gboczyc (na pnocny wschd od Miska Mazowieckiego) i w trzydniowych walkach rozbita. Jej resztki skoncentroway si w lasach w rejonie Wrblina (na pnocny zachd od ukowa). Do 19 IX w odwrocie na poudnie oddziay te osigny rejon Chema. Nastpnego dnia przeszy do rejonu Grabowiec, gdzie weszy w skad Grupy Armii gen. dyw. Stefana Db-Biernackiego i uczestniczyy w natarciu na Krasnobrd. 24 IX pod Suchowol resztki Brygady zostay ostatecznie rozbite.
Pojmany przez Niemcw mjr Edward Kleszczyski zbieg z niewoli i niebawem rozpocz dziaalno konspiracyjn na terenie Krakowa i w powiecie miechowskim. By jednym z pierwszych czonkw Suby Zwycistwu Polski (organizowanej w Okrgu Krakowskim przez jego przyjaciela z 11 Puku Uanw Legionowych, pka dypl. Juliana Filipowicza „Poboga”), przeksztaconej z pocztkiem 1940 r. w Zwizek Walki Zbrojnej. Pozosta przy swoim pseudonimie – „Dzik”. Mia rwnie drugi – “Miechowita”.
1 2 3
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas