Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 19 sierpnia
imieniny:
Emilii, Julinana, Konstancji
Poar Miechowa 1863 r. - mal. A Grottger
Publikacje
Major Bohdan Thugutt, ps. "Beteha" - "Brat"by Stanisaw Piwowarski
W kampanii wrzeniowej 1939 roku nie wzi udziau, chocia podczas wdrwki wojennej na wschd prbowa bezskutecznie otrzyma przydzia do wojska. W latach 1939-1945 by przewodniczcym Rady Gwnej Opiekuczej w gminie Nagorzany, a rwnoczenie z nominacji Inspektora Zwizku Gmin doradc wjta. W listopadzie 1940 roku wstpi do Narodowej Organizacji Wojskowej. Przyj pseudonim "Beteha" i "Brat". Peni funkcj dowdcy kompanii kadrowej NOW w Koszycach. Po scaleniu NOW z Armi Krajow, co nastpio pod koniec 1943 roku, zosta komendantem Placwki AK “Bartek” (Brzesko Nowe), a nastpnie dowdc 3 kompanii IV batalionu 120 Puku Piechoty “Kawiarnia”.
Pooy due zasugi dla zintegrowania scalonych onierzy NOW i Chostry (plutonw Batalionw Chopskich), dla zorganizowania penej kompanii bojowej, dla wyszkolenia caych stanw osobowych, dla zapewnienia bezpieczestwa konspiracji i ludnoci cywilnej.
Siostra jego, Wanda, pseudonim “Ry” bya rwnie czonkiem AK, penia funkcj sekcyjnej sekcji sanitariuszek i ich instruktorki. Dwr w Nagorzanach w okresie okupacji sta si schronieniem dla wielu zagroonych i ciganych osb. Kwaterowali w nim okresowo m.in. szef Wojskowej Suby Ochrony Powstania w naszym Inspektoracie, kapitan “Tarnawa” - Tadeusz Mazurek czy lotnik poudniowoafrykaski, porucznik RAF Jannie Groenewald. W lipcu 1944 roku Bohdan Thugutt, przechodzc ze zmobilizowanym O/dysp. 3 kompanii do wykonania stanu “Czujnoci”, rozpocz 24 lipca w Grbocinie na terenie Obwodu Piczowskiego AK walk powstacz, ktra zapocztkowaa utworzenie Rzeczypospolitej Kazimiersko-Proszowickiej. Po odbyciu kursu dowdcw w lesie sancygniowskim zosta z dniem 11 listopada 1944 roku mianowany porucznikiem.
W poowie stycznia 1945 roku opuci Nagorzany i zamieszka pod Krakowem, przewidujc susznie, e jako oficer AK i ziemianin bdzie przeladowany przez NKWD. Dnia 8 marca 1945 roku zosta wraz z siostr aresztowany w mieszkaniu rodzicw w Krakowie. Pitnacie dni pniej obydwoje wywieziono z Krakowa z duym transportem Polakw i Niemcw do ZSRR, gdzie przebywali jako internowani w obozach pracy.
Dnia 13 sierpnia 1945, w obozie w Krasnowodzku (Turkmenia) zmara Wanda Thuguttwna, za 31 grudnia 1946 roku w Nuzalu na Kaukazie przy pracy na drodze grskiej on sam straci lew nog.
Do Polski zosta repatriowany 14 kwietnia 1948 roku. Jako inwalida zamieszka wraz z rodzicami w Zakadzie Helclw w Krakowie. W tym czasie porusza si o kulach. W latach 1948-1952 by dwukrotnie aresztowany przez UB i sdzony za dziaalno w AK. W wizieniu przebywa trzy lata i osiem miesicy. Otrzymane wwczas przez niego wyroki zostay po “odwily padziernikowej” w roku 1958 uznane za niebye.
Po wyjciu z wizienia przez sze lat pracowa w Zakadach Misnych w Krakowie, potem w nasiennictwie (Krakowska Hodowla Rolin i Centrala Nasienna w Krakowie), wreszcie przez dalsze 11 lat w Rolniczych Zakadach Dowiadczalnych Uniwersytetu Jagielloskiego. Na mocy ustawy o stopniu inyniera z dnia 28 stycznia 1948 roku otrzyma w SGGW stopie magistra nauk agrotechnicznych. Z dniem 1 stycznia 1977 roku przeszed na emerytur i zamieszka w Domu Pogodnej Jesieni w Krakowie.
1 2 3
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas