Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 19 sierpnia
imieniny:
Emilii, Julinana, Konstancji
Bazylika Grobu Boego w Miechowie. Akwarela
Publikacje
Jzef Spychalskiby Stanisaw Piwowarski
BIBLIOGRAFIA
Lista opiniodawcw Krzya POW, „Peowiak” 1931 nr 1; Lista Peowiakw odznaczonych Krzyem Niepodlegoci z Mieczami, „Peowiak” 1932 nr 9; Lista starszestwa oficerw zawodowych, W. 1922; Lista starszestwa oficerw zawodowych piechoty, W. 1935; Rocznik oficerski, W. 1923, 1924, 1928, 1932; Wesoowski Z., Order Virtuti Militari i jego kawalerowie, Miami 1992; Kijewska A., Sanojca A., Schemat organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939-1945, „Dzieje Najnowsze” 1980 nr 3; – Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, Londyn 1970-1989, I-III, VI; Krakowski Okrg Armii Krajowej w dokumentach, Krakw 1989 I; Obrona Warszawy 1939. Wybr dokumentw wojskowych, W. 1968; Polskie Siy Zbrojne w drugiej wojnie wiatowej, t. III, Armia Krajowa, Londyn 1950; Ruch oporu na wsi maopolskiej w dokumentach konspiracyjnego ruchu ludowego 1940-1944, Kr. 1973; Szkoa Podchorych Piechoty. Ksiga Pamitkowa, Ostrw Mazowiecka 1930; – Armia Krajowa. Szkice z dziejw Si Zbrojnych Polskiego Pastwa Podziemnego, W. 1999; Armia Krajowa. Rozwj organizacyjny, W. 1996; Banasikowski E., Na zew ziemi wileskiej, Pary 1990; Bedowski L., Zarys historii wojennej 29-go Puku Strzelcw Kaniowskich, W. 1928; Bieniecki K., Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Kr. 1994; Borodziej W., Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939-1944, W. 1985; Bratko J., Gestapowcy, Kr. 1985; Caban I. Ludzie Lubelskiego Okrgu Armii Krajowej, Lublin 1995; tene, Okrg Armii Krajowej Lublin, Lublin 1996; tene, Makowski Z., Zwizek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okrgu Lubelskim 1939-1944, Lublin 1971 I-II; Chlebowski C., „Wachlarz”. Monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej AK, wrzesie 1941 – marzec 1943, W. 1983; tene, „Scibor”, „WTK” 1981 nr 17; tene, Z upowanienia Naczelnego Wodza i generaa „Grota”, „WTK” 1981 nr 24; Ciechanowski J., Pk Janusz Bokszczanin o Armii Krajowej i Powstaniu Warszawskim, „Zeszyty Historyczne”, Pary 1988, z. 86; Dbrowa-Kostka S., Hitlerowskie afisze mierci, Kr. 1983; tene, Czyn zbrojny na Ziemi Krakowskiej, „ycie i Myl” 1971 nr 1/2; tene, W okupowanym Krakowie 6 IX 1939 – 18 I 1945, W. 1972; tene, Akcja „Luty”, „Dziennik Polski” 1968, nr 114-116, 118-119; tene, Kim byli, „wiat” 1969 nr 16; tene, Prba odbicia pk. Spychalskiego, „Tyg. Powszechny” 1963 nr 22; tene, Prba odbicia pk. ”Lutego” w okupowanym Krakowie, „Za Wolno i Lud” 1963 nr 15; tene, Prby odbicia pk. „Lutego”, „Kronika”, Londyn 1966 nr 37; tene, Hamann i Foedrowitz, „Zeszyty Historyczne SZAK” 1996 nr 1 i aneks; tene, Pk „Luty” Jzef Spychalski, komendant Krakowskiego Okrgu AK, „Refleks. Mie. Krak. Okr. Wojsk.” 1995 nr 2; tene, Przygotowania do rozbicia wizienia Montelupich, „W marszu”, Kr. 1981; tene, Jankowski S. M., Rozkaz zdoby wizienie, Kr. 1988; Dominik M., Dr Adam Gradziski, „Przegld Lekarski”, 1972 nr 1; Dubicki T., Sepkowski A., „Afera” Starykonia czyli historia agenta Gestapo, W. 1998; Epitafium dla czterdziestu. Pidziesita rocznica egzekucji przy ul. Botanicznej w Krakowie, Kr. 1994; Fitowa A., Bataliony Chopskie w Maopolsce 1939-1945. Dziaalno organizacyjna, polityczna i zbrojna, W.-Kr. 1984; Garas J. B., Postacie Polski Ludowej. Marian Spychalski, „Panorama” 1984 nr 44; Garliski J., Politycy i onierze, Londyn 1971; Gsiorowski T., Heil Edward, Maopolski Sownik Biograficzny Uczestnikw Dziaa Niepodlegociowych 1939-1956, Kr. 1997 I; Gowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrzeniowej 1939, W. 1975; Gwozdek Z., Biaostocki Okrg ZWZ-AK (X 1939-I 1945), Biaystok 1993 I; Jankowski S. M., Steny z ulicy Mogilskiej, Kr. 1977; tene, Strzay pod wizieniem. Najsynniejsze akcje Armii Krajowej, W. 1992; Kozowski H, Jak wykradziono tajne plany Branchitscha, „WTK” 1964 nr 13; tene, Towarzysze broni, „Dziennik Polski” 1968 nr @; Ksiga pamitkowa 1830 -29 XI - 1930, Ostrw-Komorowo 1930; Kunert A. K., Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939-1945, W. 1996; Leeski C., Dajcie im imi, W. 1985; Karasiwna J., Pierwsze procze armii podziemnej (SZP-ZWZ), „Niepodlego” 1948 nr 1; Kuler A., Kaczmarczyk Alojzy, Maopolski Sownik Biograficzny Uczestnikw Dziaa Niepodlegociowych 1939-1956, Kr. 1997 I; ossowski P., Zerwane pta. Usunicie okupantw z ziem polskich w listopadzie 1918 r. W. 1988; Marat S., Snopkiewicz J., Ludzie bezpieki. Dokumentacja czasu bezprawia, W. 1990;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas