Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Wtorek, 2 czerwca
imieniny:
Erazma, Marianny, Marzeny
Widok kocioa - akwarela
Publikacje
Historia Miechowaby Wodzimierz Barczyski

Czasy wspczesne

    16 stycznia 1945 roku Miechw zosta wyzwolony przez wojska Armii Czerwonej. Niemcy wycofali si w popochu, nie byo powaniejszych walk i zwizanych z tym zniszcze. Zorganizowany na nowo powiat miechowski zosta wczony w granice wojewdztwa krakowskiego. Wiksze miejscowoci w powiecie to oprcz Miechowa: Proszowice, Somniki i Ksi Wielki. Granice powiatu sigay w tym czasie a do Wisy.
    W 1955 roku decyzja administracyjn utworzono powiat proszowicki wydzielajc go z miechowskiego. W tym ksztacie powiat istnia do 1975 roku kiedy to zosta uchwalony dwustopniowy podzia administracyjny kraju i powiaty znikny z mapy Polski.
    Rok 1999 to rok ponownych zmian organizacyjnych w administracji pastwowej. W podziale terytorialnym kraju znowu wiele si zmienio - wrciy powiaty chocia w innych granicach ni miao to miejsce przed ich likwidacj w 1975 roku. Miechw znowu sta si stolic powiatu chocia o powierzchni mniejszej ni dawniej. Zmiany terytorialne w poszczeglnych latach obrazuje ponisza tabela.
lata 1848 1916 1945 1955 1999
powierzchnia powiatu (km2) 2312 1326 1321 889,6 676,7
ludno 184095 153042 136700 83056 53900
uytki rolne (ha) 2239751 130814 110300 72900 53459
liczba mieszkacw 1600 4805 7400 7800 12167

    15 listopada 1999 roku Rada Powiatowa przyja symbole wadzy samorzdowej to jest godo i flag. Godem powiatu zosta biay ukoronowany orze z dziobem jzykiem i szponami zotymi z podwjnym czerwonym krzyem na piersi, stojcy na dwch skrzyowanych szablach.
Lata powojenne to okres rozwoju szkolnictwa w Miechowie. Funkcjonuj tu obecnie: 2 szkoy podstawowe, gimnazjum, liceum oglnoksztacce, liceum ekonomiczne, zesp szkl zawodowych, zesp szk mechanicznych, szkoa rolnicza oraz szkoa muzyczna stopnia podstawowego. Od dwch lat w Miechowie odbywaj si zajcia zamiejscowego toku studiw Akademii Ekonomicznej z Krakowa.
    W Miechowie dziaaj organizacje ktrych zadaniem jest promocja i rozwj miasta i ziemi miechowskiej, s nimi: Fundacja Ziemi Miechowskiej oraz Miechowskie Towarzystwo 1163 Roku. Wieloletnia tradycja cieszy si dziaajca od 1902 roku orkiestra dta, ktra od 1957 roku nosi nazw "Sygna". W Miechowie dziaa klub sportowy "Pogo" posiadajcy sekcj piki nonej i szachow. Od 1980 roku przy Liceum Oglnoksztaccym dziaa Zesp Pieni i Taca "Miechowiacy" kultywujcy bogate tradycje miechowszczyzny. W 1986 roku w redniowiecznych podziemiach klasztornych urzdzono galeri sztuki, ktra przybraa nazw galerii "U Jaksy". W tych oryginalnych pomieszczeniach wystawiane s dziea znanych artystw plastykw. Miechowski Dom Kultury corocznie organizuje przegldy zespow koldniczych, ktre na stae wpisay si do kalendarza kulturalnego Miechowa.
1 2 3 4 5
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas