Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Wtorek, 2 czerwca
imieniny:
Erazma, Marianny, Marzeny
Bitwa miechowska II 17.02.1863 r. Olej, tektura
Publikacje
Jednostki wojskowe w inspektoracie "Maria"by Stanisaw Piwowarski
   9 sierpnia do sztabu "Domu" w Dziewicioach przyby poprzedni komendant Okrgu Krakowskiego, wyznaczony na dowdc Grupy Operacyjnej "Garda" (nazywanej take "Krakw"), pukownik Edward Godlewski, pseudonim "Garda" ze swym szefem sztabu, majorem Adamem Feliksem Stolzmanem pseudonim "Doliwa" i pierwszym rzutem sztabu. Na nastpny dzie (10 sierpnia) wyda on rozkaz organizacyjny Nr 1 swojej grupy operacyjnej. I ten dokument, z uwagi na jego due znaczenie podajemy w penym brzmieniu. Znajduje si on w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Oddzia VI, sygn. 203/XI, t. 16, k. 24:
D-ca Grupy Operacyjnej MP. 10844
Rozkaz organizacyjny Nr 1
I. Rozkazem Kdy G. nr 135 z dn. 24.7.44 mianowany zostaem
d-c grupy operacyjnej, w skad ktrej wchodz: 6 dp.,
106 dp., Krakowska Brygada Kawalerii, samodzielny partyzancki
baon "Skaa".
II. Zadanie grupy op.:
	1) wykonanie akcji "B",
	2) koncentracja jednostek po wykonaniu akcji "B"
          do dalszych dziaa.
III. Moje mp. znajduje si obecnie w mp. D-cy 106 dp. (Bolko).
czno do mnie przez mp. 106 dp. D-ca Krakowskiej Brygady
Kaw. i d-ca sam. baonu part. "Skaa" zamelduj si u mnie
osobicie natychmiast po otrzymaniu tego rozkazu.
czno pomidzy d-twem grupy op. a podlegymi jednostkami
staraniem d-cy 106 dp.
czno "O" [operacyjna] przechodzi do mojej dyspozycji.
IV. Wszystkie jednostki wchodzce w skad grupy op. podadz
do dnia 13.8.br. (niedziela) sytuacj wasn na mapie 1:300 (oleata)
do kompanii wcznie, rozrniajc oddziay part. i oddziay
dotychczas nie ujawnione, podajc ich stany liczebne i stan
posiadanej broni maszynowej.
V. A do dalszych rozkazw d-two 106 dp. pozostaje w cisym
kontakcie z szefem sztabu grupy op., informujc go o wszelkich
napywajcych meldunkach i zmianach sytuacji.
Zakwaterowanie i wyywienie Kwatery G. grupy op. staraniem
d-cy 106 dp. Na zapotrzebowanie kwatermistrzostwa 106 dp. wypacany
bdzie odnony ryczat przez k-dta Kwatery grupy op. 
Szef sztabu				D-ca grupy Op. 
(-) Doliwa				(-) Garda
Otrzymuj:
K.O. Muzeum     do wiadomoci
6 Dp.        do wykonania
106 Dp.       do wykonania
Krak.Bryg.Kaw.    do wykonania
Sam.B.Part. "Skaa" do wykonania
Sztab gr. Op.    ad acta
   6 Dywizja Piechoty (dowdca podpukownik dyplomowany Wojciech Wayda, pseudonim "Odwet") bya odtwarzana na terenie Inspektoratw Rejonowych "Konrad" (Krakw) i "Tama" (Tarnw), natomiast Samodzielny Batalion Partyzancki "Skaa" (dowdca kapitan Jan Paczakiewicz, pseudonim "Skaa") zosta powoany z onierzy oddziaw partyzanckich "Byskawica", "Grom", "Skok" i "Huragan", podlegych Kierownictwu Dywersji Okrgu Krakowskiego. W przypadku trzech pierwszych dziaay one zazwyczaj na terenie Inspektoratu "Maria".
   Pukownik "Garda" do 18 padziernika stacjonowa w miejscu postoju sztabu 106 Dywizji Piechoty "Dom". Po aresztowaniu 11 sierpnia generaa brygady "Brzaska" przej na nowo dowodzenie Okrgiem Krakowskim, ale swoje zadania wykonywa wycznie z miejsca postoju w Inspektoracie "Maria". Mia tutaj wasn radiostacj Nr 40 (dowdca sierant Zygmunt Mierzejewski, pseudonim "Zygmunt"), ktra przeznaczona bya do cznoci z Orodkiem cznoci Radiowej "Mewa" Oddziau Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza. Korzysta te z radiostacji Komendy Gwnej Nr 89 (dowdca sierant Micha Strzemecki, pseudonim "Izabela". Pod bokiem znajdowaa si rwnie radiostacja Inspektoratu "Maria" Nr 42 (dowdca chory Mieczysaw Danecki, pseudonim "Leliwa"). Przy pierwszym rzucie sztabu znajdowaa si komrka szyfrowa dla utajnienia meldunkw lub odczytywania utajnionych. Kieroway ni Maria Wielopolska, pseudonim "Raus" i Ewa Rudnicka, pseudonim "Regina".
   106 Dywizja Piechoty "Dom" powstaa w okresie trwania "Czujnoci" do "Powstania" lub "Burzy", zarzdzonej przez komendanta Okrgu Krakowskiego, pukownika "Gard" 25 lipca i trwajcej do 30 wrzenia. W tym okresie jej oddziay wykonay na terenie caego Inspektoratu "Maria" kilkadziesit rnych uderze na okupacyjne siy policyjne, jednostki Wehrmachtu i Ostlegionw, uzbrojonych Niemcw i zwyrodniae zespoy polskiej policji.
Akcje te przeprowadziy w sposb gboko przemylany grupy "Dominiki-Pelagii" (Obwodu Piczowskiego) i "Dominiki-Peli" (Podobwodu Proszowickiego Obwodu Miechowskiego "Magdalena") oraz oddziay dyspozycyjne batalionw i kompanii terenowych, plutony Wojskowej Suby Ochrony Powstania, we wspdziaaniu z posterunkami Pastwowego Korpusu Bezpieczestwa, Stray Samorzdowej i Ludowej Stray Bezpieczestwa. W ich wyniku cay Obwd Piczowski i znaczne enklawy Obwodu Miechowskiego zostay cakowicie oczyszczone z nieprzyjaciela. Stao si to midzy 25 lipca a 10 sierpnia, kiedy obszary te staway si bezporednim zapleczem dla Wehrmachtu, walczcego z nacierajcymi przez Wis sowieckimi wojskami.
   Opanowanie terenu o powierzchni blisko 800 kilometrw kwadratowych nad doln Nid, Nidzic, Szreniaw, Dubni i grn Pilic, utworzenie tam namiastki wolnej Rzeczypospolitej, z jawnie dziaajcymi przez dziesi dni wadzami cywilnymi i wojskowymi oraz walki o utrzymanie tego obszaru zostay dotd tylko czciowo omwione w dostpnej literaturze historycznej i wspomnieniowej. Bdzie to przeto tematem kolejnego odcinka naszych opisw organizacji i dziaa AK na ziemi miechowsko-olkusko-piczowskiej.
Zadaniom tym towarzyszyo niesychane napicie psychiczne, zarwno onierzy, jak i mieszkacw regionu, zwizane z dylematem, czy ruszy sowiecka ofensywa i tym samym rozpocznie si akcja ("Powstanie" lub "Burza"), czy te moe niemieckie siy policyjno-wojskowe zorganizuj krwaw pacyfikacj tego terenu, czego zapowiedzi moga by prba spacyfikowania Skalbmierza przez niemieck ekspedycj (5 sierpnia), tymczasowo uniemoliwiona przez opr rzuconych do walki oddziaw AK. Liczba 62 ofiar w Skalbmierzu i 11 w pobliskiej Szarbi Zwierzynieckiej i 4 w Rosiejowie (nie liczc polegych w walce 24 onierzy AK) nie wrya nic dobrego. Do pacyfikacji terenu jednak nie doszo. Oddziay AK przeszy ponownie do konspiracji, za zdekonspirowane grupy i jednostki doczyy do Samodzielnego Partyzanckiego Batalionu Szturmowego "Suszarnia" w lasach sancygniowskich lub ukryy si na rnych melinach.
1 2 3 4 5 6 7 8
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas