Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Za lisem – Hubertus w Udorzu. Olej, ptno
Publikacje
Bazylika Grobu Boegoby Wodzimierz Barczyski

Otarze, c.d.

     Rokokowe organy kocioaChr muzyczny zajmujcy ca szeroko kocioa wsparty jest na czterech opilastrowanych filarach biegncych lini falist. Chr ozdobiony jest bogat ornamentyk rokokow. Organy w typie barokowo - klasycystycznym w czci rodkowej ozdobione postaci w. Cecylii.
    Pod chrem w zachodniej cianie kocioa w niszy sklepionej pkolicie znajduje si malowido cienne pochodzce z okresu przed 1379 rokiem. Przedstawia ono Chrystusa ukrzyowanego wraz z trzema Mariami. Obok stoi w. Jan i jaki rycerz - prawdopodobnie Jaksa. Nad nisz okrge okienko z charakterystycznym czterolistnym przeroczem. ciana ta pochodzi z dawnego romaskiego kocioa.
    W nawie poudniowej znajduje si otarz Matki Boskiej Czstochowskiej z pikn kut barokow sukni. Obraz niesiony jest przez dwa anioy. W zwieczeniu otarza anioy adorujce hierogram MARYA. Po obu stronach otarza stoj dwie postacie rodzicw Marii Anna i Joachim. Nad mens otarzow w zaszklonej gablocie umieszczone s relikwia w. Konstancjusza. W cianach obok otarza s dwie nisze w obramieniach barokowych przedstawiajce Zwiastowanie i Gobic Ducha witego. Otarz od dalszej czci kocioa oddzielony jest balustradk.
    Boczny otarz w nawie poudniowej w swej centralnej czci zawiera obraz pdzla Franciszka Smuglewicza przedstawiajcy w. Jzefa z Dziecitkiem Jezus. Utrzymany w stylu rokokowym posiada odmienny charakter od pozostaych otarzy. Na cokoach stanowicych jednoczenie podstaw kolumn stoj figury Symeona Starca z Dziecitkiem i w. Joachima. W zwieczeniu otarza obraz w. Klaudii z stroju kanoniczki Grobu Boego.
    W poudniowej cianie wejcie gwne z kruchty prowadzce przez klasycystyczny portal wykonany z marmuru ozdobiony epitafium i portretem na blasze proboszcza generalnego Floriana Buydeckiego (1762 - 1765 ). Nad portalem stiukowa paskorzeba przedstawiajca Przemienienie Paskie.
    Kaplica w. Marii Magdaleny usytuowana jest pod wie. Wejcie do niej znajdujce si w poudniowo-zachodniej czci kocioa prowadzi przez barokowy portal z czarnego marmuru z epitafium i portretem na blasze generaa zakonu Macieja ubieskiego (1617 - 1627).
    Gwiadziste sklepienie i ciany kaplicy pokryte s malowidami (obecnie bardzo zniszczonymi) przedstawiajcymi sceny z ycia pustelnikw. Otarz kaplicy wraz z obrazem przedstawiajcy w. Barbar pochodzi z kocika cmentarnego. Przeniesiono go tu w czasie podjcia przebudowy kocioa cmentarnego w XIX wieku. W poudniowej cianie kaplicy znajduje si nisza w ktrej na tle pciennego malowida przedstawiajcego Mari Magdalen staa do niedawna rzeba Chrystusa w Ogrjcu z XV wieku ( teraz przeniesiona do skarbca kocielnego ). W posadzce jest wejcie do krypty grobowej znajdujcej si pod kaplic.
    Z niszy znajdujcej si pod chrem w zachodniej cianie nawy jest wejcie do wiey. W posadzce nawy w poudniowo - zachodniej czci kocioa znajduje si wejcie do krypt grobowych usytuowanych pod ni.
    W nawie pnocnej otarz gwny stanowi krucyfiks z pierwszej poowy XVI wieku. Nad otarzem znajduje si medalion z napisem ECCE SALVATOR MUNDI. W zwieczeniu otarza grupa aniow trzymajca chust Weroniki oraz wczni i gbk. Po obu stronach otarza stiukowe posgi Matki Boskiej i w. Jana Ewangelisty.
    Boczny otarz utrzymany w stylu przeciwlegego (w nawie poudniowej) otarza w centralnej czci zawiera obraz w. Anny i Marii namalowany przez Franciszka Smuglewicza. Na cokoach bocznych stoj figury Dawida z harf i Abrahama. W zwieczeniu obraz przedstawiajcy w.Barbar. Obok otarza stoi pikna barokowa chrzcielnica z repusowan srebrn pokryw. Pomidzy tym otarzem, a otarzem gwnym nawy na jej pnocnej cianie znajduje si balkonik z piknymi rokokowymi zdobieniami. Pod posadzk znajduje si krypta grobowa z grobem Samuela Nakielskiego.
    Wyjcie do ogrodu plebaskiego w cianie pnocnej prowadzi przez marmurowy klasycystyczny portal na ktrym jest epitafium i portret na blasze proboszcza Mateusza Buydeckiego ( 1765 - 1768 ). Nad portalem jest stiukowa paskorzeba Matki Boskiej Anielskiej.
    W zachodniej cianie nawy pod chrem znajduje si wejcie do pooonych niej urzdzonych w przyziemiu klasztoru krugankw. Wejcie do nich otoczone jest wczesnorenesansowym portalem ( 1534 r ), na ktrego grnej czci widnieje napis restauratora kocioa Tomasza Bylicy z Olkusza.
    Obok wejcia na cianie pnocnej znajduje si symboliczny, klasycystyczny nagrobek Jaksy Gryfity ufundowany przez ostatniego generaa zakonu Tomasza Nowiskiego w 1802 roku. Na cianie obok tablica z epitafium fundatora. Po prawej stronie od wejcia na kruganki s drzwi prowadzce do krconych schodw wiodcych na chr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
genealogia
rob odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 3 wrzenia 2007, 23:36
niewiem czy dotarla wiadomosc ze poszukuje wszelkich informacji na temat przelozonego klasztoru Grzegorza z arnowca. Grzegorz urodzil sie w arnowcu okolo1528roku.Kiedy byl przelozonym klasztoru niewiem.Zbieram wszelkie wiadomosci o nazwisku Koszarski.Grzegorz z arnowca nazywal sie Koszarski.Byl znanym teologiem.Byl rowniez znany w Krakowie gdzieglosil slynne kazania.Tworze drzewo genealoioczne-nazywam sie rowniez Koszarski.Przodkowie moi pochodzili z poludniowej Polski z okolic Tarnowa .
genealogia
rob odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 3 wrzenia 2007, 23:40
wiadomosc dla pana Romana Barczynskiego.Pan na pewno jest w posiadaniu wiadomosci na temat Grzegorza z arnowca?
rob

romke
odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 21 wrzenia 2007, 12:31
Niestety nie wiem o kogo chodzi.
Roman Barczyski.
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas