Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Budynek przy ulicy Mickiewicza
Publikacje
Pukownik Wiesaw Kazimierz akowski ps. “As”, “Zagraj”by Stanisaw Piwowarski
Spord licznej plejady postaci bogatych osobowoci, niezwykoci przey i licznymi dowodami swej aktywnoci w latach 1945-1989 na trwale wpisa si w dzieje naszego miasta i ziemi krakowskiej pukownik Wiesaw akowski.
   Dobr i tkliw pami o tym wspaniaym i cudownym czowieku i obywatelu, onierzu i rolniku, winiu i kombatancie, przyjacielu i koledze, mu i ojcu zachoway kolejne generacje i cae zastpy przyjaci i znajomych, krewnych i bliskich. Warto wic szerzej przypomnie Jego yciorys.

   Urodzi si 6 grudnia 1901 r. w Woli Krokockiej, powiat Sieradz, w ubogiej i gboko patriotycznej rodzinie ziemiaskiej, wywodzcej si z Kocieszek nad Gopem i piecztujcej si herbem Jastrzbiec. By synem Jzefa akowskiego, dzierawcy majtkw, i Wacawy z Kocikiewiczw, rodem z Kazimierza Dolnego nad Wis, gdzie jej ojciec by prawnikiem. Dziadek Kazimierz akowski bra udzia w Powstaniu Styczniowym. Po rozbiciu jego oddziau przez wojsko rosyjskie, bdc na dobitk rannym, uciek on z Krlestwa Polskiego na teren zaboru pruskiego, aby unikn grocych mu represji. Tam uzyska obywatelstwo pruskie, oeni si i doczeka dwch synw: Jzefa – ojca Wiesawa – i Czesawa. Pod koniec ycia osiad w Zoecu, powiat Olkusz, na 400-morgowym folwarku.
   Ojciec – Jzef akowski – zmar, gdy Wiesaw by maym dzieckiem, przeto wychowaniem wnuka zajli si dziadkowie, zwaszcza babcia Ra, i matka, ktra wyjechaa z synem do Warszawy. A do 1911 r. edukacj elementarn przechodzi Wiesaw w domowych warunkach, po czym zosta zapisany do wstpnej klasy Gimnazjum w. Stanisawa Kostki w Warszawie przy ul. Brackiej 18. Mieszka w tym czasie w bursie przy ul. Ogrodowej.
   Po konflikcie z nauczycielem jzyka rosyjskiego zosta relegowany z gimnazjum. Edukacj kontynuowa w prywatnej szkole redniej Towarzystwa Kultury Polskiej Michaa Kreczmara w Warszawie przy ul. Wilczej 41. Tua si w tym okresie po prywatnych stancjach.
1 2 3 4 5 6 7
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas