Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 13 lipca
imieniny:
Danieli, Irwina, Magorzaty
ul. Folusz zim. Akwarela
Publikacje
Jednostki wojskowe w inspektoracie "Maria"by Stanisaw Piwowarski

JEDNOSTKI WOJSKOWE W INSPEKTORACIE "MARIA"

   Wiosn 1944 r. w Inspektoracie Rejonowym "Maria", obejmujcym obwody: Miechw "Magdalena", Olkusz "Olga" i Piczw "Pelagia" przystpiono do tworzenia jednostek taktyczno-bojowych. W maju, w oparciu o posiadane aktywa ludzkie, zaplanowano powoanie penowartociowej dywizji piechoty i spieszonej brygady kawalerii; w czerwcu i lipcu prowadzono niezbdne prace organizacyjne i starannie dobierano kadr dowdcz. Inspektor "Marii", major Bolesaw Nieczuja-Ostrowski pseudonim "Bolko"-"Tysic" na podlegym sobie terenie tworzy, zgodnie z Tabel jednostek odtwarzanych przez komendy okrgw (obszarw), dwie wielkie jednostki, okrelane wyranie w lipcu jako 106 Dywizja Piechoty i Krakowska Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej. Pod takimi nazwami wystpiy liczne oddziay i pododdziay w "Marii" od momentu zarzdzonej 25 lipca "Czujnoci" do momentu wydania formalnych rozkazw o ich utworzeniu, co stao si 31 lipca.
   29 lipca w Koniuszy, w wczesnym miejscu postoju inspektora "Marii", dowdca obszaru powstaczego Krakw-lsk, wykonujcy od poprzedniego dnia funkcj komendanta Okrgu Krakowskiego "Muzeum", genera brygady Stanisaw Rostworowski, pseudonim "Brzask"-"Odra" podczas swej inspekcji w sztabie "Marii" mianowa dowdc 106 Dywizji Piechoty majora "Bolko", nie zwalniajc go z obowizkw inspektora. Dowdc Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej zosta mianowany major Edward Kleszczyski, pseudonim "Miechowita" - "Dzik", ktry administracyjnie, a do momentu "Powstania" lub "Burzy" mia podlega majorowi "Bolko".
   Nominacja ustna zostaa niebawem (31 lipca) potwierdzona Rozkazem szczeglnym Nr 6, podpisanym przez generaa brygady "Brzaska". Rozkaz poleca inspektorowi utworzenie Zgrupowania 106 Dywizji Piechoty i Zgrupowania Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. Ze wzgldu na olbrzymi wag tego dokumentu, ktry znajduje si w Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji (Teczka I/504, dok. 3613) przytaczamy go w caoci:
Do "Bolka" w m.p. dn. 31.7.44 Nr 20/B
Rozkaz szczeglny Nr 6s
I. Polecam zorganizowa z oddziaw formujcych si na terenie 
Insp.(17b) nastpujce zgrupowania WJ [Wielkich Jednostek]
1) Zgrupow. 106 DP Ziemi Miechowskiej
	   D-ca p.o. Bolko
	Skad	1) 112 pp Miechowski
		2) 116 pp Olkuski
		3) 120 pp Piczowski
		4) Komp. sztur. (z oddz. part.)
2) Zgrupow. zmot. Bryg. Kaw. Krakowskiej
   D-ca K. [mjr Edward Kleszczyski "Dzik"]
	Skad	1) 8 pu
		2) 5 psk
		3) Baon szturmowy Skay
Do sformowania Zgrup. Br. Kaw. uyje p. Inspektor 4 baonw z poudn.
 czci Insp. oraz wydzieli dla niej odpowiedni zawizek pocztu dcy.
Nadan numeracj i nazwy baonw i komp. zgr. 106 D.P. i Br. Kaw.
 zamelduje p. Inspektor do oddz. I Sztabu Okr.
II. D-ca zgrup. Br. Kaw. zamelduje si u mnie dla otrzymania
 zadania bojowego. Kontakt oddzielnie.
III. D-ca zgrup. 106 D.P. wydzieli 2 baony do zada na terenie
 Chodnika [Okrgu lskiego]. Zadania dla nich poda Insp. Z. 
[Zawiercia].
IV. Przy dozbrajaniu oddziaw ze zrzutw przyznanych
 Inspektoratowi ustalam kolejno pilnoci:
Oddz. szturmowe
Baony Br. Kaw. 
Baony odch. do Chodnika
Baony II rzutu.
                             /-/ Brzask
   Postawiony w stan gotowoci przez Inspektora, majora "Tysica" sztab 106 Dywizji Piechoty "Dom" - "D", "C" skada si z nastpujcych osb:
zastpca dowdcymajor Leopold Bochnak, pseudonim "Piotr" (R-2, od 4.08.),
szef sztabukapitan Kazimierz Tomczak, pseudonim "Lubicz"(R-2),
I oficer sztabuporucznik Wiesaw akowski, pseudonim "Zagraj"(R-2, do 29.11.),
II oficer sztabupodporucznik rezerwy Franciszek Gdek, pseudonim "Beton" (R-45, od 30.10.), rwnolegle szef uzbrojenia,
adiutantpodporucznik Antoni Doroszewski, pseudonim "Stefan" (R-2),
szef cznocipodporucznik Franciszek Makuch, pseudonim "Zawierucha" (R-2),
kwatermistrzpodporucznik czasu wojny Zbigniew Nieczuja-Ostrowski, pseudonim "Zabj) (R-2),
nastpnie chory Leonard Mleczko-Nowowiejski, pseudonim "Imielski" (R-15, od 20.08.),
zastpca kwatermistrzaplutonowy podchory rezerwy Bogusaw Majewski, pseudonim "Czajka" (R-17, od 23.08.),
szef sanitarnymajor lekarz medycyny Wacaw Jaros, pseudonim "wit" (R-2),
szef intendenturyplutonowy podchory rezerwy Bogusaw Majewski, pseudonim "Czajka" (R-2),
nastpnie podporucznik Tadeusz Letkowski, pseudonim "Feliks" (R-17),
szef uzbrojeniapodporucznik rezerwy Franciszek Gdek, pseudonim "Beton" (R-2),
oficer materiaowy kwatermistrzostwasierant podchory "Jarosz II" (R-17),
szef propagandypodporucznik rezerwy Walenty Adamczyk, pseudonim "Granit" (R-2),
oficer informacyjnypodporucznik rezerwy Jerzy Kamiski, pseudonim "Wigura" (R-2),
szef suby weterynaryjnejpodporucznik lekarz weterynarii "Krajan" (R-51, od 29.11.),
oficer do spraw zlecesierant rezerwy Roman Nowak, pseudonim "Nina" (R-2),
oficer do spraw zlecepodporucznik Roman Byszewski, pseudonim "Jastrzb" (R-7, od 11.08.)
oficer wyszkolenia sapersko-minerskiegokapitan cc. Rudolf Dziadosz, pseudonim "Zasaniec" (R-17),
proboszczksidz kapelan Wacaw Radosz, pseudonim "Chtny" (R-2).
1 2 3 4 5 6 7 8
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas