Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Dom przy ulicy Sienkiewicza
Publikacje
O samodzielnym partyzanckim batalionie "SUSZARNIA"by Stanisaw Piwowarski
O SAMODZIELNYM PARTYZANCKIM BATALIONIE "SUSZARNIA" 106 DYWIZJI PIECHOTY "DOM" ARMII KRAJOWEJ

   onierze AK, przydzieleni na terenie Inspektoratu Rejonowego "Maria" do oddziaw "Dominiki" (dywersyjnych ispecjalnego przeznaczenia) stanowili 10% caoci aktywnych si konspiracyjnych wterenie. Oddziay te posiaday znakomit kadr iwietny element onierski. Podczas swej dziaalnoci, liczonej od ostatniego kwartau 1943 r. a do lata 1944 dopracoway si bardzo powanego dorobku bojowego iorganizacyjnego. Wykonay bowiem cay szereg udanych akcji przeciwko organom ipojedynczym czonkom administracji wojskowej, policyjnej igospodarczej okupanta, zahamoway eksterminacj ludnoci ieksploatacj gospodarcz Ziemi Miechowsko-Olkusko-Piczowskiej oraz uderzyy bez litoci na rodzimych zdrajcw izoczycw.
   Ich udziaem bya midzy innymi przeprowadzona wiosn ilatem 1944 akcja "Koba", za na przeomie lipca isierpnia by to znaczcy wkad wtworzenie apniej utrzymanie Rzeczypospolitej Kazimiersko-Proszowickiej (obejmowaa ona cay Obwd Piczowski iPodobwd Proszowice Obwodu Miechowskiego), podczas sowieckich dziaa ofensywnych nad Wis wrejonie Sandomierza. Powany dorobek "Dominiki" ju wwczas stanowi powd do uzasadnionej dumy wkrgach dowdczych ionierskich Inspektoratu "Maria" istworzy dobr podstaw do regularnej dziaalnoci partyzanckiej latem ijesieni 1944 r., wramach cile wojskowej organizacji jednostek bojowych.
   Latem 1944 dojrzaa koncepcja utworzenia Batalionu Szturmowego, jednostki oduych moliwociach, ktra na wypadek "Powstania" lub "Burzy" miaa wykona najwaniejsze zadania, wymagajce od kadry imasy onierskiej posiadania penej zaprawy bojowej iuksztatowanej wwalce woli zwycistwa. Pomys zpowoaniem tego batalionu zosta zrealizowany wokresie dwch tygodni sierpnia, wwarunkach stopniowej likwidacji Rzeczypospolitej Kazimiersko-Proszowickiej iprzejcia Armii Czerwonej do obrony rubiey Wisy iWisoki, trwania Powstania Warszawskiego inie rozstrzygnitych spraw politycznych walczcego kraju.
   4 sierpnia dowdc Batalionu Szturmowego zosta mianowany kapitan cc Antoni Iglewski, pseudonim "Ponar", dotychczasowy trzeci zastpca inspektora do spraw partyzantki, dywersji isabotau. Wskad tej jednostki, noszcej kryptonim "Suszarnia" miay wej oddziay partyzanckie "Skrzetuski" i"Bartosz Gowacki" oraz "Dominiki-Olgi", "Dominiki-Magdaleny" iczciowo "Dominiki-Pelagii". Na miejsce koncentracji "Suszarni" wyznaczono pierwotnie rejon Kaliny Wielkiej, wpobliu ktrej znajdowao si miejsce postoju kapitana "Ponara". 20 sierpnia otrzyma on od dowdcy 106Dywizji Piechoty majora Bolesawa Nieczui-Ostrowskiego, pseudonim "Tysic" polecenie niezwocznego postawienia swego Batalionu Szturmowego wstan gotowoci bojowej.
   Pozostajc wstanie "Czujnoci" oddziay "Dominiki" rozpoczy ruch wkierunku miejsca koncentracji. Itak zmobilizowana przez oficera dywersji Obwodu Olkuskiego plutonowego podchorego Leonarda Wyjadowskiego (pseudonim "Ziemia") "Dominika-Olga" (z wyczeniem "Dominiki-elci") ruszya jako oddzia partyzancki "Warszawa" wrejon Cisiej Woli, gdzie przez okres dwch tygodni prowadzia intensywne szkolenie idrobn dziaalno bojow, anastpnie po pewnej selekcji zmobilizowanych, wesza wskad "Suszarni".
   Wystpujca od lata wformie licznych oddziaw dywersyjno-partyzanckich "Dominika-Magdalena", dowodzona przez oficera dywersji Obwodu Miechowskiego porucznika Jzefa Gargasza, pseudonim "Grot", przeksztacia si wokresie "Czujnoci" wtypowe oddziay partyzanckie, dowodzone bezporednio przez porucznika Wojciecha Majewskiego, pseudonimy "Jaxa", porucznika Jzefa Malar, pseudonim "Olgierd", kaprala podchorego Juliusza Nowaka, pseudonim "Babinicz" isieranta podchorego Jana Mold, pseudonim "Trzaska". Oddziay te bazoway wswoich macierzystych rejonach, pozostajc wcznoci zporucznikiem "Grotem", przy czym podporucznik "Jaxa" ubezpiecza wrejonie Klonowa radiostacj Komendy Okrgu Krakowskiego AK.
   Do rejonu koncentracji skierowano rwnie zdekonspirowane wjawnej walce outworzenie iutrzymanie Rzeczypospolitej Kazimiersko-Proszowickiej zespoy "Dominiki-Pelagii", zwaszcza "Dominiki-Kasi" i"Dominiki-Dusi". Cz oddziaw "Dominiki-Pelagii" zatrzymano wterenie, wcielajc je bezporednio do poszczeglnych batalionw 120Puku Piechoty. Oficer dywersji Obwodu Piczowskiego podporucznik Kazimierz Przybysawski, pseudonim "Mot" obj wtej sytuacji funkcj oficera dywersji puku.
   Uczestniczca wwalkach oprzejcie kontroli nad rejonem Proszowic "Dominika-Pela", wystpujca wsile penej kompanii pod dowdztwem kaprala podchorego Jerzego Biechoskiego, pseudonim "Kos" ochraniaa wKoniuszy sztab 106Dywizji Piechoty "Dom", ktrym kierowa major "Tysic". Wskad kompanii wchodziy oddziay dywersyjne sieranta Tadeusza Biernackiego, pseudonim "Kolba", plutonowego Stanisawa Gasa, pseudonim "Modrzew" iplutonowego Bolesawa Woniaka, pseudonim "Waligra".
1 2 3 4 5
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas