Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Pitek, 18 wrzenia
imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisawa
Wesele miechowskie - mal. R. Breitenwald
Publikacje
Historia Zakonu Boogrobcwby Wodzimierz Barczyski
   W 1099 roku Gotfryd z Bouillon osadzi grup kanonikw przy bazylice Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Nastpnie patriarcha Arnulf z Rohez nada zakonnikom regu w. Augustyna ustanawiajc organizacj wewntrzn zakonu.
   Gwnym zadaniem zakonu bya opieka nad bazylik Grobu Chrystusowego, prowadzenie hospicjum i opieka nad pielgrzymami licznie odwiedzajcymi to miejsce. Std to Jaksa herbu Gryf ksi polski sprowadzi zakonnikw do Miechowa w 1163 roku.
   Pierwszym miechowskim kanonikiem by Marcin zw. Galus z pochodzenia Francuz, ktry wraz z kilkoma brami po uzyskaniu zgody krakowskiego biskupa Mateusza przystpi do budowy pierwszego kocioa i klasztoru, powiconego w 1186 roku przez biskupa krakowskiego Gedk..
   Klasztor miechowski by cznikiem z Ziemi wit, a szczeglnego znaczenia nabra po opanowaniu przez innowiercw Jerozolimy. Wtedy to Miechw sta si celem pielgrzymek caej wczesnej Europy a Grb Chrystusowy w Miechowie otrzyma wszystkie przywileje odpustowe. Bardzo wanym aktem dla wzrostu powagi Boogrobcw miechowskich byo ustanowienie proboszcza Marcina Czcika penomocnikiem, rzdc i wikariuszem generalnym patriarchy jerozolimskiego na ca Polsk i na ssiednie kraje, w ktrych Boogrobcy mieli swoje placwki.
   W dekrecie nominacyjnym z 1374 roku patriarcha Wilhelm podporzdkowa proboszczom miechowskim wszystkie klasztory, parafialne kocioy zakonne, szpitale, probostwa i wszystkie osoby nalece do zakonu i jemu suce, jakiegokolwiek stanu i pci.
   W okresie schizmy zachodniej w kociele katolickim przeoony metropolii miechowskiej zosta podporzdkowany bezporednio papieowi rzymskiemu. Od tej pory przeoeni klasztoru miechowskiego zwani byli proboszczami generalnymi nazywanymi krtko generaami zakonu.
   Miechowskie sanktuarium Grobu Boego uzyskao znaczn rang w wiecie chrzecijaskim i byo miejscem licznych pielgrzymek zarwno z Polski jak i innych krajw europejskich.
   Boogrobcy przybywajc do Polski wprowadzili tu swoj specyficzn liturgi i naboestwa zwizane z Grobem Chrystusowym - wczeniej w Polsce nie znane. Midzy innymi, rozpowszechnili zwyczaj urzdzania w kocioach w Wielki Pitek grobu Chrystusa.
   Zakon Boogrobcw opiekowa si miechowskim sanktuarium od 1163 roku do kasaty zakonu, ktra nastpia na podstawie dekretu namiestnika carskiego z 3 kwietnia 1819 roku.
   Po kasacie dotychczasowy proboszcz generalny zosta na stanowisku proboszcza parafialnego. Ostatnim Boogrobc by Baltazar Chwalbiski, ktry zrezygnowa z urzdu proboszcza w 1852 roku. Od tego czasu koci miechowski przeszed pod opiek ksiy diecezjalnych.
1 2 3
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
czy miejscowoci zostay zidentyfikowane
Chorzoman odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 18 lipca 2007, 08:53
Witam,
szukam informacji czy byy identyfikowane miejscowoci wymienione w w dokumencie patriarchy jerozolimskiego Monachusa z 1198 r. Jeli tak, to gdzie to zostao opublikowane. Zwaszcza chodzi mi o nastpujce fragmenty: "In primis dominus Gethko venerabilis Cracoviensis episcopus, pro anima sua et successorum suorum dedit ecclesie sancti Sepulcri in helemosinam decimas istarum quatuor villarum, scilicet Mechov, Zagoryz, Commarovo et Coccha. Dominus Zvantoslavus dedit Coccham inferiorem. Dominus comes Stephanus dedit Coccham superiorem. (...) Hugoldus clericus dedit sortem unam que erat super Coccham. (...) Dominus Leonardus dedit villam iuxta Coccham inferiorem; frater eius Wlodimirus dedit Belobrese. (...) Dominus Gerloch et uxor eius cum filiis suis dederunt duas villas, scilicet Charncov et Oluzam (...)".
Co to za miejscowoci: Coccha/Coccham, Belobrese, Charncov, Oluzam? Czy to nie przypadkiem Kock i Biaobrzeg oraz Chorzenice? A to Oluzam?
Pozdrawiam liczc na podpowied - Roman A.


W razie odpowiedzi poza forum podaj mj meil: romaquil@op.pl
Re: czy miejscowoci zostay zidentyfikowane

wurb
odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 22 lipca 2007, 13:41
Przywilej Monachusa przetumaczy ks. dr. Andrzej Gliski- Boksiski. Jest publikowany na stronie 1163.miech.pl w zakadce publikacje
Re: czy miejscowoci zostay zidentyfikowane
Chorzoman odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 23 lipca 2007, 11:06
Dzikuj za podpowied. W midzyczasie dotarem do materiaw sesji historycznej "Bozogrobcy miechowscy" zorganizowanej w Miechowie 21 i 22 padziernika 1995 r., ktre zostay opublikowane w 1999 r. jako praca zbiorowa "Bozogrobcy w Polsce". Na stronach 60 i 61 w referacie Leszka Wojciechowskiego "Parafia w Miechowie w okresie przedrozbiorowym" znalazem tam informacj, e "ostatnio a. Wdzki wysun przypuszczenie, e nazw t mona utosamia z rzeczk Koszcz, czyli Pojawk, dzi Parkoszwk. Sadzi on, e czci kompleksu dbr bioracego sw nazw od tej rzeki, byy wystpujace pniej w rdach Szczepanowice. (...) Przyjmujc identyfikacj dookonan przez Wdzkiego za bardzo prawdopodobn, mona na tej podstawie przypuszcza, e kompleks "Coccha" (w okolicach Szczepanowic, nad Parkoszwk) wchodzi w obrb najstarszego okrgu parafii miechowskiej" - pisze autor. Nadal jednak s to tylko przypuszczenia. Co wicej - identyfikacja ta pomija wany zwizek miedzy miejscowoci grn i dolna "Coccha" a dobrami _ cytuje z pamici - "Belobrese", ktre powinny wystpi w pobliu. Tymczasem w kosku mamy nie tylko uchwytn jeszcze dugo cz grn i doln miejscowoci, ale take do dzi istniejce przedmiecie Biaobrzegi. "W Biaobrzegach istniaa osada datowana na XI - Xll wiek, lady osadnictwa w tym okresie potwierdzono w nastpujcych miejscowociach: Kock (2 stanowiska), Kolonia Grka, Kolonia Kock (2 stanowiska), Wola Skromowska - odkryto skarb monet (XI - XII wiek) oraz potwierdzono (7 stanowisk archeologicznych z tego okresu)". Co wicej - "Kock najprawdopodobniej naley do klucza dbr Sieciecha z centralnym orodkiem znajdujcym si w Sieciechowie. Monowadca Sieciech naley w XI wieku do najbardziej wpywowych ludzi z otoczenia ksicia Wadysawa Hermana. Po wygnaniu Sieciecha dobra jego zostay skonfiskowane i przekazane biskupstwu pockiemu" [http://www.kock.com.pl/index.php?dzial=13&strona=index/historia/Daty/Wiek%20VI%20-%20XIV.php&pre=].
I co si okazuje, w referacie Zbigniewa Piata "Fundatpr i fundacja klasztoru Bozogrobcw w Miechowie" na stronach 15 i 16 znalazem informacj, "e naleaoby zwrci szczegln uwag na wielkie nadanie poczynione przez monowadc [Jaks z Miechowa i Kopanicy] na rzecz klasztoru benedyktynw w Sieciechowie, obejmujce wedug Jana Dugosza a 15 wsi", co M. Gumowski tumaczy "w ten sposb, e byy to pocztkowo trzy kompleksy majtkowe, ktre dopiero w II po. XII i w XIII w. rozrosy si (...) w wieksz ilo osad". "Nietypowo tego nadania na tle fundacyjnej dziaalnoci Jaksy jest wyranie widoczna, poniewa cech wspln jego donacji jest to, i uposay on tylko wasne fundacje, swej najblizszej rodziny (tecia - Piotra Wostowica), lub te klasztory, ktre zawdziczay swe powstanie hojnoci ksit-seniorw (...). Ponadto darowizny Jaksy na rzecz innych klasztorw byy raczej skromne i nie przekraczay nigdy trzech wsi. Tymczasem klasztor benedyktynw w Sieciechowie, fundowany by przez palatyna Sieciecha lub przez Sieciecha Modszego, a ich potomkowie z rodu Starw-Toporczykw sprawowali nad nim patronat". Autor wyprowadza std - przyznajc, e hipoteza ta wymaga lepszego uzasadnienia rdowego - wniosek, e Jaksa by jako z Toporczykami spokrewniony. Jednak - nie przeczc tej moliwoci - moe to te oznacza, i po upadku Sieciecha i konfiskacie przez ksiecia jego dbr, a nastpnie po upadku Piotra Wostowica sukcesorem dbr tego pierwszego mg zosta Jaksa, ktry dla znormalizowania stosunkw z Toporczykami, nie mogc zwrci im tych dbr bezporednio, przekaza ich cz na klasztor ufundowany przez ich przodka, a pozosta cz - np. owe "Coccha" i "Belobrese" - na klasztor ufundowany przez siebie, "oczyszczajc si" w oczach Toporczykw z dysponowania "ich" majtkiem. Dlatego - wedug mnie - istnieje teoretycznie mozliwo identyfikacji "Coccha" jako Kocka a "Belobrese" jako pobliskich Biaobrzegw. Pozostaje jednak nie wyjaniony, a wedug mnie, pospiesznie utosamiony z Karczowem w "Charncov" i zupenie nie wyjaniona "Oluza". Tym bardziej, e wystpujce w tym samym dokumencie "Karohe", zostay przetumaczone jako Karczowice, a przecie zapis "Charncov" jest znaczco inny ni "Karohe", podczas gdy Karczw i Karczowice rni tylko kocwka. Dlatego uwaam, e nadal pozostaje do wyjanienia kilka identyfikacji miejscowoci wymienionych w tym dokumencie.
Pozdrawiam - Roman A.
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas