Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Sobota, 6 czerwca
imieniny:
Laurentego, Laury, Nory
Halina Kusek na ogierze Burgund. Olej, ptno
Publikacje
Podpukownik Edward Kleszczyski „DZIK”by Stanisaw Piwowarski
4 VIII 1914 r. w Skrzeszowicach doczy do pierwszego patrolu strzeleckiego Wadysawa Pramowskiego „Beliny”, ktry po rajdzie wywiadowczym w okolice Somnik, Miechowa, Ksia Wielkiego i Jdrzejowa zatrzyma si w majtku, nalecym do Bogusawa Kleszczyskiego i zarekwirowa tam pi koni z siodami. Jako „Dzik” walczy w plutonie jazdy, ktry bardzo szybko przeksztaci si w szwadron i dywizjon, wreszcie – jesieni 1915 r. – w 1 Puk Uanw Legionw Polskich. Suy w nim a do lipca 1917 r. W 1916 r. awansowa do stopnia porucznika.
Po kryzysie przysigowym, od lipca do listopada 1917 r. wiziony by przez Austriakw w Przemylu, nastpnie dziaa w Polskiej Organizacji Wojskowej. W padzierniku-listopadzie 1918 r. bra udzia w akcji rozbrajania austriackiego wojska i andarmerii. Od listopada tego roku suy w Wojsku Polskim. By wsptwrc 11 Puku Uanw Legionowych (noszcego pniej imi marszaka Edwarda Rydza-migego), dowodzonego pocztkowo przez mjra Mariusza Zaruskiego, bowiem przyprowadzi do tego puku zorganizowany przez siebie szwadron radomski, z ktrym do kwietnia 1919 r. dziaa pod Raw Rusk.
Pierwszym celem wyprawy dla caego uformowanego puku stao si Wilno, do ktrego wkroczy on 19 IV t.r. W tym czasie por. Edward Kleszczyski by dowdc I szwadronu i zosta kontuzjowany. Wkrtce Puk wyruszy wgb Litwy, biorc udzia w walkach w okolicach Punie-Butremace-Troki-Merecz. 19 VIII zaj Malinowszczyzn, 20 VIII – Gbokie. Od 1 do 14 IX toczy walki o lini Dwiny, do 20 X przebywa na linii demarkacyjnej polsko-litewskiej. Od 15 V 1920 r. bra udzia w walkach w rejonie Gbokiego, Przedbrodzia, Tyszek, Kowalszczyzny i Nowych Krukw.
Nastpny etap walki puku to front ukraiski, gdzie wyrni si w niekoczcych si walkach i potyczkach z 1 Konn Armi Siemiona Budionnego. Od 21 VI toczy walki pod Rwnem i nad Styrem, 1 VIII bra udzia w bitwie pod Mikoajewem i pod Chotyniem, 2 VIII stoczy bj pod Beresteczkiem i Szurowicami, 13-14 VIII tpczy walki pod Choujowem, 19 VIII by pod Artasowem, 22 VIII – pod Bbrk, 5 IX – pod Czachrowem i w walce pod Chodorowem, 10 IX puk zaj Rudwiany, 21 IX – Jampol, 23 IX jest pod Now Sieniawk i 18 X w Zinowiejcach. Nastpnie oddzia ten przechodzi do miejscowoci Tereszki, skd w poowie czerwca 1921 r. zostaje przetransportowany do staego garnizonu w Ciechanowie.
W czasie walk pod Sieniawk Edward Kleszczyski, ju jako rotmistrz, obj dowodzenie puku, a nastpnie zosta awansowany do stopnia majora, ze starszestwem od 1 VI 1919 r. Otrzymuje te Krzy Walecznych (czterokrotnie) i Order Virtuti Militari V kl. (nr 3784).
W 1921 r. Edward Kleszczyski przeszed do rezerwy i od tej pory zaj si gospodarowaniem w swoim majtku Radziemice, zachowa jednak yw wi ze swymi dawnymi towarzyszami broni. W 1924 r. goci u siebie marszaka Jzefa Pisudskiego, przybyego na zjazd „Beliniakw” do Goszyc. 9 II 1932 r. zawar zwizek maeski z Iren Mieroszewsk, crk Henryka i Zofii z Chrzszczw. Gospodarowa odtd na Radziemicach i Czechach.
1 2 3
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas