Informator miechowski
inne:  Galeria Małopolski Szlak Bożogrobców Gazeta
Wtorek, 19 marca
imieniny:
Aleksandryny, Józefa, Nicety
ul. Krakowska 6
Publikacje
25 września 2011
Zaproszenie do GołczyWójt Gminy Gołcza Lesław Blacha oraz Marta i Ireneusz Trybulcowie zapraszają 2 października b.r. w niedzielę o godz. 17.00 na koncert z cyklu NOCE I DNIE ZIEMI MIECHOWSKIEJ. Nosi on tytuł: „Wieś Wielkanoc w kronice Wojciecha Węgierskiego”. Fragmenty „Kroniki zboru ewangelickiego krakowskiego” Wojciecha Węgierskiego odnoszące się do Wielkanocy oraz najbliższych okolic przeczyta znany krakowski aktor EDWARD LUBASZENKO, a dopełnieniem muzycznym będzie koncert zespołu „Camerata Cracovia”, który – nawiązując do tematu – wykona polskie pieśni reformacyjne z XVI i XVII wieku.
Koncert odbędzie się w kościele w Gołczy.

Tablica epitafijna ze zboru ariańskiego w WielkanocyW latach 1613 – 1849 działał we wsi Wielkanoc zbór kalwiński, założony przez ówczesnego jej właściciela, Stanisława Wielowiejskiego. Pierwszym jego ministrem (pastorem) był ksiądz Andrzej Herman. Zbór wielkanocki pełnił od roku 1619 funkcję siedziby zboru krakowskiego, po przeniesieniu jej tutaj z podkrakowskich Aleksandrowic, gdzie po napadach studentów krakowskich oraz odejściu od kalwinizmu właścicieli tej wsi, kalwini nie czuli się bezpieczni. Wcześniej zbór krakowski mieścił się w samym Krakowie, ale po dotkliwych prześladowaniach, napadach studentów i motłochu katolickiego, a w końcowym efekcie zburzeniu zboru, został on przeniesiony właśnie do Aleksandrowic, które to, jak się okazało, były tylko siedzibą przejściową, bo później na długi czas zbór krakowski na stałe zagościł właśnie w podmiechowskiej Wielkanocy. W roku 1637 ministrem zboru w Wielkanocy został Wojciech Węgierski. Pełnił on później kolejno funkcje pisarza synodowego, konseniora oraz seniora dystryktu krakowskiego kościoła kalwińskiego (tj. ewangelicko-reformowanego). Jest on m.in. autorem zachowanej do dzisiaj, rękopiśmiennej historii zboru zatytułowanej Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego, w której erektia zboru tego, przywileje, kaznodzieje, abo słudzy Boży, starszy zborowi, różne prześladowania, zboru zburzenia, i wiele innych pamiętnych rzeczy przypominają się i opisują. Przedmowa została podpisana przez niego w Wielkanocy 29 marca 1651 r. Dzieło to opublikowano drukiem po raz pierwszy w 1817 r., a po raz drugi kilka lat temu w 2007 r. nakładem Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Krakowie, jako wydanie krytyczne. Wojciech Węgierski opisał w swej kronice bardzo ciekawe wydarzenia rozgrywające się w Wielkanocy i okolicy za jego czasów. M.in. przejście wojsk szwedzkich przez ziemię miechowską podczas „potopu” oraz anarchię i grabieże towarzyszące tym wydarzeniom. W roku 1768 w zborze w Wielkanocy zawarł związek małżeński z Anną Zuzanną Hönsch (luteranką) znany podróżnik, żołnierz i awanturnik, Maurycy Beniowski, opisany m.in. w poemacie Słowackiego. Ślubu udzielił im ówczesny pastor Bogusław Teofil Aram. Dzisiaj w Wielkanocy nie ma śladu ani po murowanym budynku zboru ani też po przyzborowym cmentarzu. Jedynie dwie tablice epitafijne po przeniesieniu stąd, zostały wmurowane w kościele ewangelicko-augsburskim (luterańskim) w Krakowie przy ul. Grodzkiej.

Organizacja i kierownictwo artystyczne: MARTA i IRENEUSZ TRYBULCOWIE Współorganizacja: Rada Gminy Gołcza, Fundacja Nomina Rosae Patronat medialny: Radio Kraków Małopolska, TVP Kraków, Dziennik Polski, Gazeta Miechowska, Wieści Miechowskie, Informator Miechowski (www.miechow.info)
backpowrót by Włodzimierz Barczyński
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj nowy komentarz Nie ponosimy odpowiedzialności, za treść wiadomości umieszczanych przez użytkowników.
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas