Informator miechowski
inne:  Galeria Małopolski Szlak Bożogrobców Gazeta
Sobota, 29 lutego
imieniny:
Lecha, Lutomira
Nocny wypas w Udorzu. Olej, tektura
Publikacje
15 września 2002
Przedstawiamy tezy programowe Komitetu Wyborczego "Samorządny Region Miechowski"
Stać nas na więcej
     Jesteśmy Komitetem jednoczącym szereg środowisk połączonych wspólnym zadaniem - wykorzystać wszystkie szansę i możliwości naszego regionu. Znajdą u nas miejsce wszyscy dla których hasła uczciwości, rzetelności, otwartości i wierności podstawowym zasadom etycznym jest drogowskazem życiowym.
Nasze miasto, nasz region jest bogaty możliwościami jego mieszkańców. Chcemy to wykorzystać. Nie stać nas na zmarnowanie czegokolwiek i kogokolwiek. Dlatego mówimy: - nie - wyniszczającym sprzeczkom i awanturom. Porozumiejmy się ponad podziałami. Niech nas jednoczy troska o przyszłość naszego miasta i regionu, troska o przyszłość naszych dzieci.
Zamierzamy:
 • Wykorzystywać zasoby ludzkie - wszyscy którzy coś wiedzą i potrafią mogą liczyć na to że stworzymy im szansę realizacji.
 • Działać przy otwartej kurtynie - pełna ł rzetelna informacja, konsultowanie ważniejszych decyzji i zamierzeń z mieszkańcami, opracowanie społecznie akceptowanych strategii rozwoju we wszystkich dziedzinach.
 • Łączyć a nie dzielić - będziemy otwarci także na pomysły i krytykę tych którzy wybrali inną drogę.
 • Rozwijać infrastrukturę regionu - wodociągi i kanalizacja, drogi, ciepło a nade wszystko oczyszczalnia ścieków i wysypisko.
 • Postawić na nowoczesność wsi - nie tylko infrastruktura ale także doradztwo, usługi, grupy producenckie a nade wszystko awans oświatowo - kulturalny wsi.
 • Wspierać budownictwo mieszkaniowe - poprzez przygotowanie nowych terenów pod inwestycje budowlane.
 • Promować region i rozwijać turystykę - nasza „Mała Ojczyzna" posiada szereg walorów historycznych i geograficznych. To także nowe miejsca pracy w tym sektorze.
 • Wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy. Zainteresować możliwościami gospodarczymi naszego regionu zewnętrznych inwestorów.
 • Koordynując działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców - zapobiec i przeciwdziałać patologiom i zagrożeniom.
 • W zakresie opieki społecznej i pomocy rodzinie - nie tylko wykorzystamy wszystkie instytucjonalne możliwości , ale będziemy wspierać i budzić wszelkie inicjatywy oddolne.
 • Oświata i kultura będzie jednym z naszych priorytetów. Dobre wykształcenie i prawidłowe wychowanie - to przepustka naszych dzieci do udanego dorosłego życia.
  Uda nam się to wszystko dokonać jeżeli się zjednoczymy, jeżeli wszyscy będziemy na miarę naszych możliwości i zajmowanego miejsca działać w jednym kierunku. Stać nas na więcej.
 • backpowrót by Włodzimierz Barczyński
  Temat oraz komentarz
  Autor oraz opcje
  more Dodaj nowy komentarz Nie ponosimy odpowiedzialności, za treść wiadomości umieszczanych przez użytkowników.
  2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas