inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wysokość stawek podatkowych tematem sesji RG
15 listopada w Charsznicy odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której radni ustalili wysokość stawek podatkowych na 2005 rok.
Zanim jednak uchwalono wysokość podatków starszy wizytator Kuratorium Oświaty z Krakowa Andrzej Markiewicz wręczył dla trzech nauczycielek "Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego". Akty Nadania otrzymały: Barbara Gorgoń ze SP w Tczycy, Beata Gajos ze SP w Charsznicy i Barbara Wolna ze SP w Jelczy. Przy tej okazji Marianna Mazur zaznaczyła, że w gminie jest już około 50 nauczycieli dyplomowanych co stanowi ponad 50% wszystkich nauczycieli.
Kierowniczka GOPS Małgorzata Grzebień przedstawiła propozycję Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok oraz przedstawiła zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu pobierania. Sprawozdanie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości zabudowanej po byłym posterunku policji w Charsznicy przedstawił radny Adam Nowak.
Radni wyrazili zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Chodowiec oraz na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni około 60 arów.
Stawki podatkowe w gminie Charsznica w 2005 roku będą takie same jak w roku 2004. Radni obniżyli cenę skupu żyta potrzebną do wyznaczenia podatku rolnego z 37,67 zł za kwintal do 32 zł. Oznacza to, że rolnicy będą płacić podatek w wysokości 80 zł/ha. Podatek leśny będzie wynosił 26 zł/ha.
- Ministerstwo zaproponowało podatek od budynków mieszkalnych w wysokości 54 gr/m2. My obniżamy go do 26 groszy ale i tak zwalniamy z niego wszystkich bo na wsi nie jest najlepiej - mówił wójt Jan Żebrak.
Podatki od środków transportowych, nieruchomości, od posiadania psów oraz opłata targowa nie zmieniły się.
/as/
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas