inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Historia Szpitala św. Anny w Miechowie
Początki szpitalnictwa w Miechowie sięgają pierwszych lat pobytu w Miechowie bożogrobców, którzy szpitalem w Miechowie opiekowali się. W kronikach zachowały się nazwiska lekarzy: Wojciecha Kupczowicza z 1641 r., Stanisława Orłowskiego z 1695 r., Maksyma Piotrowskiego, który przeszedł z prawosławia na katolicyzm, Jana de Flucka, który był także lekarzem klasztornym, za co pobierał pensję 10 zł polskich, Walentego Bencławskiego dr. med. - Żyda, który przyjął chrzest w kościele miechowskim w 1806 r.
Oczywiście najwięcej informacji zachowało się o Macieju z Miechowa, żył w latach 1457-1523. Od 1500 r. aż do śmierci był profesorem medycyny na Akademii Krakowskiej, a w latach 1501-1519 pełnił ośmiokrotnie funkcje rektora Akademii Krakowskiej.
Po kasacie zakonu bożogrobców opiekę nad ubogimi i chorymi przejął Zarząd Miejski, zaś od 1842 r. Zarząd Szpitala powierzono dozorowi kościelnemu.
W czasie tragicznej bitwy miechowskiej w 1863 r. budynek szpitala spłonął. Potem został odbudowany jako przytułek dla starców pod wezwaniem św. Barbary. Opiekę nad nim przejął ponownie magistrat, a potem Powiatowa Rada Dobroczynności. Rada ta powstała w 1870 r. Do jej zadań należała opieka nad szpitalami i 13 przytułkami w całym powiecie, w tym małym szpitalikiem miejskim prowadzonym przez siostry Felicjanki z Krakowa.
W tym też okresie zrodził się pomysł budowy większego szpitala służącego dla potrzeb całego powiatu.
Budowę szpitala pod wezwaniem św. Anny rozpoczęto w roku 1874. Wybudowano wtedy 3 pawilony dla chorych, które oddano w 1875 r. co upamiętniają zachowane do dziś tablice w języku polskim i rosyjskim, które znajdują się w kaplicy w Hospicjum. Jako ciekawostkę podam, że w pomyślne zrealizowanie budowy szpitala nie wierzył Bolesław Prus, który na łamach „Kuriera Warszawskiego” z 11.05.1875 r. napisał: „Poczciwi miechowiacy mając zaledwie fundusz na założenie szpitalika, wybudowali szpitalisko ogromne /!/, w którym prócz murów i dachu nic więcej nie ma i nie będzie, ponieważ rozeszły się pieniądze.”
To „ogromne szpitalisko” w latach 1885-1895 liczyło 20 łóżek.
Od 1902 r. w szpitalu pracowały Siostry Miłosierdzia w Warszawy. Dwie z nich – siostry: Weronika i Aleksandra pracowały jeszcze do 1969 r. jako instrumentariuszki na bloku operacyjnym.
W 1928 r. szpital miechowski posiadał pięć oddziałów.
Po II wojnie światowej Szpital Powiatowy w Miechowie w 1948 r. został nazwany imieniem Macieja z Miechowa.
W 1950 r. zorganizowano Oddział Dziecięcy i Wewnętrzny w 1957 - oddz. Pulmonologiczny. W roku 1965 r. został zawiązany w Miechowie Społeczny Komitet Budowy Szpitala liczący 38 osób.
Uwieńczeniem tego komitetu oraz starań władz powiatu miechowskiego była decyzja o budowie nowego szpitala, którą rozpoczęto w 1973 r.
Stary szpital w 1966 r. liczył 180 łóżek i zatrudniał 21 lekarzy. Dyrektorem był dr Leon Zając. W latach 1968 - 1974 dyrektorem był dr Paweł Lepiarczyk, zaś od roku 1975 do 1991 - Marian Tambor.
Generalnym wykonawcą było Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane - bardzo solidna firma. Po reformie z 1975 r. OPB zostało przeniesione na budowę Huty Katowice a nad inwestycją zawisła groźba jej dalszego nierealizowania lub też zamiany szpitala na blok mieszkalny. Po rocznym przestoju zwyciężyła idea kontynuowania inwestycji szpitala. Budowę przejęła firma z Buska, która nie była do takich robót przygotowana i z tego okresu pochodzi najwięcej usterek. Sytuacja uległa poprawie po przejęciu budowy przez Kielecki Kombinat Budowlany, który ukończył budowę w 1983 roku.
17 lipca 1984r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego szpitala. Liczył on 417 łóżek. W maju 1986 r. w szpitalu została urządzona kaplica.
W 1992 r. powołana została Fundacja Szpitala św. Anny mająca jako główny cel swojego działania - zbieranie środków na zakup sprzętu i aparatury dla szpitala. Inne ważne wydarzenia w historii obecnego szpitala to wybudowanie nowej kotłowni olejowo-gazowej, zastępującej dotychczasową miałową. Oddano ją do użytku w lutym 1999 r., ale do dzisiaj nie jest ostatecznie rozliczona z wykonawcą tej inwestycji - firmą Dalkia Termika. W latach 2001 - 2003 dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Ekofunduszu wykonano całościową termoizolację budynków szpitala, bloku mieszkalnego i hotelu z wymianą okien i grzejników.
W roku 2003 wybudowano na terenie szpitala lądowisko dla śmigłowców sanitarnych z drogą dojazdową wewnątrz, zaś w roku bieżącym oddano Szpitalny Oddział Ratunkowy i Pogotowie Ratunkowe. W najbliższych planach jest przeprowadzenie remontu i modernizacji Bloku Operacyjnego.
Nowym szpitalem kierowali: Marian Tambor, który pełnił funkcję dyrektora od 1974 r. do 1991 r. przez 17 lat, Jan Włudarczyk od 1991 do 1996 r., Zdzisław Procki od 1996 do IX 1998, Jarosław Moskwa od IX do X 1998r., Jan Włudarczyk od X. 1998 do I. 1999 r., Zdzisław Procki od I. 1999 do IX. 2000 r., Marian Tambor od IX 2000 r. do chwili obecnej.
W latach 2000-2002 szpital nasz przeszedł bardzo głęboką restrukturyzację ze znacznym zmniejszeniem zatrudnienia, zmniejszeniem ilości łóżek z 417 do 320 w 12 oddziałach.
Obecnie szpital ma dobrą, wyspecjalizowaną kadrę lekarską liczącą 58 pełnoetatowych lekarzy i 264 osobową kadrę pielęgniarską. Corocznie w oddziałach szpitalnych leczonych jest ok. 12 tys. chorych, w poradniach specjalistycznych udzielane jest ok. 80 tys. porad specjalistycznych, rodzi się około 600 noworodków, wykonywanych jest ok. 1200 zabiegów chirurgicznych i 300 ginekologicznych.
Marian Tambor
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas