inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Sztandar i imię dla Gimnazjum w Racławicach
11 listopada był wyjątkowym dniem dla Racławic, a szczególnie dla tamtejszego Gimnazjum. Tego dnia szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki oraz poświęcono i wręczono sztandar ufundowany przez kapitana Piotra Kulera urodzonego na Miechowszczyźnie, więźnia łagrów radzieckich, żołnierza Armii Andersa, od lat mieszkającego w Anglii.
   Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona w tamtejszym Kościele Piotra i Pawła przez ks. proboszcza Krzysztofa Gałeckiego. Przed ołtarzem stała delegacja młodzieży z nowym sztandarem, obok młodzież ze Szkoły Podstawowej ze swoim sztandarem i trzy sztandary miejscowych organizacji. Była cała młodzież szkolna, kombatanci na czele z Piotrem Kulerem i Leonardem Wyjadłowskim, nauczyciele, mieszkańcy Racławic i wielu miechowian. Nad ołtarzem wisiała biało-czerwona flaga z napisem: "Bóg, Honor, Ojczyzna".
   Ks. proboszcz homilię rozpoczął prezentacją sztandaru i odczytaniem zawartych na nim słów oraz omówieniem symboli. Podziękował jego fundatorowi Piotrowi Kulerowi. Mówił o nowej w racławickich warunkach szkole - gimnazjum oraz o jej patronie Tadeuszu Kościuszce. Mówił także o innych bohaterskich Polakach, którzy w taki lub inny sposób walczyli o interes Polski. Drogę Polaków do wolności porównał z drogą ku wolności Żydów. Mówił o okresie międzywojennym bardzo obiecującym dla Polski, o momencie gdy Hitler i Stalin zabrali nam niepodległość, o "nieludzkiej ziemi" na Wschodzie i o dochodzeniu Polaków do wolności i niepodległości. Po homilii nastąpiło poświęcenie sztandaru. Ks. proboszcz poświęcił go i ucałował. Chór zgromadzony obok organisty zaśpiewał pieśń, a przedstawiciele młodzieży czytali słowa modlitwy.
   Po zakończeniu Mszy św. młodzież złożyła kwiaty pod płytą przypominającą czyn Tadeusza Kościuszki. Pani dyrektor Marzena Samborska podziękowała ks. proboszczowi za poświęcenie sztandaru i odprawienie Mszy św. i zaprosiła wszystkich do szkoły na dalszą część uroczystości.
   Bardzo imponująco prezentował się pochód uczestników racławickiej uroczystości z kościoła do szkoły. Na czele jechała konna banderia racławiczan w strojach krakowskich i szła orkiestra dęta z Zielenic. Później kombatanci i poczty sztandarowe. Niesiona była także replika sztandaru kościuszkowskiego, która znajduje się w Muzeum Kościuszkowskim w Racławicach.
   Uroczystości w szkole rozpoczął wójt Adam Samborski witając gości m. in. fundatora sztandaru kapitana Piotra Kulera, majora Leonarda Wyjadłowskiego, posłankę wywodzącą się z tej ziemi obecnie mieszkającą na Śląsku Krystynę Cęcek, kuratora oświaty Marka Michno, przewodniczącego Rady Powiatu Zygmunta Daszkiewicza, przedstawicieli kuratorium Andrzeja Markiewicza i Leszka Blachę, generała Feliksa Delę, emerytowanych nauczycieli i wychowanków szkoły w Racławicach m. in. profesorów Józefa Szarawarę i Juliana Kamińskiego. Dyrektor szkoły poprosiła przedstawicieli rodziców o uroczyste nadanie imienia szkole. Odczytali oni uchwałę Rady Gminy nadającą szkole imię Tadeusza Kościuszki.
   Najbardziej wzniosłym momentem było przekazanie sztandaru szkole przez Piotra Kulera. Nim pan Kuler wręczył sztandar dyrektor Marzenie Samborskiej zapytał: Czy możemy uwierzyć w Polskę? Chwilę później sam sobie odpowiedział: Możemy. Ale na to musimy porzucić głupstwa nasze, nierozumność, lekkomyślność i zawistne prywaty...Źródłem prężnych i żywotnych sił jest polska rodzina katolicka. Naszą kartą tożsamości tysiącletnia kultura. Wierzę, że w narodzie nie umarł samozachowawczy instynkt życia i przeżycia...Jest jeden warunek musimy pamiętać, żeby temu pokoleniu, które przychodzi po nas i temu, któremu żeście już przekazali wasze tradycje wciąż na nowo przekazywać będziecie tą przewodnią myśl: wolność Polski nie przyjdzie z niczyjej łaski, o nią trzeba walczyć i w nią trzeba wierzyć. Trzeba wciąż na nowo i stale rozwijać i umacniać naszą tożsamość narodową. Wołam za Cyprianem Kamilem Norwidem, również emigrantem: Ojczyzna to nasza wspólna matka, to nasz wspólny obowiązek, że za nią wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Bracia i siostry z Armii Krajowej zdali w sposób doskonały swój egzamin żołnierskiej służby Bogu i Ojczyźnie, na polach walk w czasie tak trudnych dla utrwalania myśli niepodległościowej. Ale pozostaje pytanie: Czy teraz tam gdzie jesteśmy, czy tam zdajemy egzamin z budowania naszej wolnej i suwerennej Polski? Na to pytanie Piotr Kuler próbował odpowiedzieć wierszem Mariana Hemara, ale na nie wszyscy też powinniśmy sobie odpowiedzieć sami.
   Piotr Kuler przekazał sztandar dyrektorce szkoły, a ta młodzieży, na który chwilę później społeczność szkoły złożyła ślubowanie. Wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Racławicach Tadeusz Nowak nim podziękował darczyńcy kapitanowi Piotrowi Kulerowi i absolwentowi szkoły w Racławicach majorowi Leonardowi Wyjadłowskiemu za pomoc w otrzymaniu sztandaru przez szkołę zaprezentował i omówił symbole, które znajdują się na sztandarze. Podziękowanie dla Piotra Kulera uzupełnił major Leonard Wyjadłowski: Jestem wzruszony tą chwilą. Dziś z radością patrzę jak w mojej rodzinnej miejscowości jest ta k piękna chwila i tak piękna uroczystość. Ty, który nazywałeś się chłopakiem z Glinicy - zwrócił się do Piotra Kulera - po 60 latach znowu jesteś w Polsce. Radziliśmy co ma przedstawiać sztandar. Postanowiliśmy, że ma na nim być Matka Boska Kozielska, bo gdyby nie Ona, to być może spoczęlibyśmy obok tych, którzy zostali zamordowani przez sowieckich oprawców. Życzę ci, abyś długo żył i pamiętał o Racławicach - gminie, która ofiarowała ci honorowe obywatelstwo.
   W części artystycznej młodzież zaprezentowała montaż literacko-artystyczny, przypominając fakty dzięki, którym Polska odzyskała niepodległość, a Racławice stały się sławne w Polsce i świecie. Bardzo wzruszającym był moment kiedy młodzież śpiewała "Pierwszą Brygadę" i do śpiewu dołączyły osoby zgromadzone w sali. Część artystyczna zakończyła się Polonezem wspaniale odtańczonym przez młodzież. Na zakończenie głos zabierali goście i przedstawiciele władz.
   Poseł Krystyna Cęcek przypomniała, iż wywodzi się z tej ziemi i jest absolwentką Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Racławicach.
   Przedstawiciel posła Kazimierza Chrzanowskiego przeczytał życzenia dla nauczycieli i młodzieży oraz powiedział, iż poseł ofiarował do szkolnej biblioteki komplet dzieł z zakresu literatury pięknej.
   Kurator Marek Michno przypomniał myśl,, którą już wcześniej wyraził fundator sztandaru Teraz walczyć nie musimy, ale wolność nie jest nam dana na zawsze, musimy o tym pamiętać. Młodzież musi mieć dobre wykształcenie, musi być otwarta na świat, ale powinna pamiętać, gdzie są jej korzenie". Pogratulował młodzieży wspaniałego występu zarówno w treści jak i w formie.
   Raduje się serce kiedy widzimy nową szkołę - rozpoczął swoje wspomnienia z młodości profesor Józef Szarawara, który przed wojną chodził do szkoły w Racławicach. Przypomniał czasy kiedy nauka odbywała się jeszcze w wynajętych izbach u gospodarzy i pierwsze lata nauki w nowo wybudowanej szkole drewnianej w Racławicach. Przypomniał ówczesnych nauczycieli i swoja jeszcze przedwojenną naukę w miechowskim gimnazjum. Mówił także o późniejszych studiach na Politechnice Śląskiej i uzyskiwaniu kolejnych stopni naukowych, aż do uzyskania profesora zwyczajnego.
   Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Daszkiewicz wyraził przekonanie, że działalność Gimnazjum w Racławicach będzie godna jego patrona Tadeusza Kościuszki i dodał, iż nauka w szkole dla młodzieży będzie inwestycją w lepszą przyszłość.
   Kolejnym mówcą spośród gości była Krystyna Mnich pochodząca z Klonowa obecnie dyrektorka słynnego krakowskiego liceum I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego, złożyła gratulacje dla zarządu gminy, dyrekcji, pedagogów i młodzieży.
   Na zakończenie młodzież i rodzice podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej uroczystości. Nim wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców starszy kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Stanisław Piwowarski, który był projektantem wręczonego tego dnia szkole sztandaru, otworzył Izbę Regionalną, w której zgromadzono m. in. materiały dotyczące historii Racławic, w tym także działalności Piotra Kulera i Leonarda Wyjadłowskiego. Goście i gospodarze gminy uczestniczący w imprezie zostali poproszeni i wbicie pamiątkowych gwoździ. Jako pierwsi uczynili to: kap. Piotr Kuler, dyr. Marzena Samborska, mjr Leonard Wyjadłowski, wójt Adam Samborski i poseł Krystyna Cęcek.
   Listopadowa uroczystość w racławickiej szkole była dla wszystkich, a szczególnie dla młodzieży przepiękną lekcją patriotyzmu.
Kazimierz Olchawa
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas