inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Zabytkowa figura bł. Salomei w Książu Wielkim
W roku 2011 przypadają jubileuszowe obchody 800-lecia urodzin błogosławionej Salomei – księżnej z dynastii Piastów i mniszki. Urodziła się na Wawelu ok. 1211 roku jako córka księcia Leszka Białego i Grzymisławy. Była żoną Kolomana, syna króla Węgier – Andrzeja II. Przebywała z nim w Haliczu, a następnie w historycznych krainach dzisiejszej Chorwacji. Po śmierci męża powróciła do Polski i w 1245 roku przyjęła w Sandomierzu habit klarysek, stając się pierwszą polską klaryską.
Początkowo przebywała w klasztorze klarysek w Zawichoście, ufundowanym przez jej brata Bolesława Wstydliwego, a ok. 1257 roku przeniosła się z siostrami do klasztoru w Skale koło Krakowa, gdzie zmarła w 1268 roku. Grób błogosławionej jest w kościele ojców Franciszkanów w Krakowie. Salomea została beatyfikowana 17 maja 1673 roku przez papieża Klemensa X. Była założycielką miasta Skała.
Atrybutami błogosławionej Salomei są: gwiazda wychodząca z ust błogosławionej lub nad jej głową, korona u stóp i księga. W chwili śmierci Salomei z jej ust uleciała do nieba gwiazda. Otaczające ją siostry odczytały, że jej dusz była miłą Bogu. Korona przypomina, że pochodziła z rodu książęcego, lecz wzgardziła ziemskimi zaszczytami. Księga natomiast, to symbol modlitwy, a także mądrości życiowej i roztropności. (Józef Marecki i Lucyna Rotter „Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych”, Universitas, Kraków 2009 r., s.785). Błogosławiona Salomea została upamiętniona w dziejach Książa Wielkiego w sztuce. Ten fakt mógł wynikać z potrzeby otoczenia Jej kultem. Obok odrestaurowanego budynku remizy OSP, w otoczeniu wielkoksiąskich ulic – J. Śniadeckiego, J. Łaskiego i M. Reja, usytuowana jest figura tej błogosławionej. Zarówno figura jak i dwuczęściowy cokół zostały wyrzeźbione wielką sztuką z wapienia pochodzącego z kamieniołomów pińczowskich, przez niewiadomego artystę – rzeźbiarza na przełomie XVI i XVII wieku.
Górna część cokołu jest w kształcie głowicy korynckiej, natomiast dolna ozdobiona jest górą gzymsem, przykrytym liśćmi akantu. Na jej ścianach bocznych były cztery płaskorzeźby o dużych walorach artystycznych, przedstawiające świętych: św. Stanisława, św. Wojciecha, św. Zofię z trzema córkami i św. Klarę. Zachowane dotychczas (jedna w całości, a druga częściowo) są bardzo mało czytelne. Postać błogosławionej Salomei spoczywająca na cokole, przedstawiona jest w mitrze książęcej i z berłem w ręku, jako symbolem najwyższej władzy.
To cenne dzieło sztuki rzeźbiarskiej ustawicznie niszczone przez oddziaływanie czynników atmosferycznych, a także technicznych, wymaga w całości pełnej renowacji.
Należy mieć nadzieję, że fachowcy z Pracowni Konserwacji Zabytków i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami podejmą działania zmierzające do ratowania zabytku małej architektury sakralnej przed jego dalszym zniszczeniem.
Jubileuszowe obchody 800 – lecia urodzin błogosławionej Salomei, przypadające w 2011 roku są szczególnie dobrym impulsem do działań w tym zakresie.
Stefan Gacek
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas