inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Uznanie dla wniosku drogowego
Z początkiem grudnia br. do Starosty Miechowskiego wpłynęło pismo informujące o decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego, w wyniku której projekt pn. ,,Udrożnienie systemu komunikacyjnego Powiatu Miechowskiego - cz. II” został wybrany do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wśród 15 rozpatrzonych projektów miechowski znalazł się na 6 miejscu. Kwota dofinansowania wynosi 9.362.790 zł przy całkowitych kosztach oszacowania tej inwestycji na kwotę 15.604.650 zł. Umowa dofinansowania zostanie podpisana pomiędzy stronami po dostosowaniu przez powiat miechowski dokumentacji do wymogów unijnych.
Wspomniany projekt obejmuje dwa zadania. Pierwsze to przebudowa drogi powiatowej nr 1186K: Jelcza-Podmiejska Wola o dług. 13.761 km, zlokalizowanej na terenie gmin Charsznica i Miechów, łączącej powiat miechowski i zawierciański. Drugie zadanie przewiduje modernizację powiatowego szlaku komunikacyjnego na odcinku: Książ Wielki-Książ Mały-Zaryszyn do granicy powiatu o dług. 10.556 km (łączącej pow.miechowski z pow. pińczowskim).W związku z tą pozytywną decyzją w miechowskim starostwie odbyło się spotkanie konsultacyjne prowadzone przez starostę Mieczysława Bertka i wicestarostę Stanisława Pietrzyka. W rozmowie uczestniczyli przedstawiciele urzędów gmin zainteresowanych ww. sprawą tj. Charsznicy, Książa Wielkiego i Miechowa, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych i wydziałów starostwa - Geodezji, Budownictwa i Architektury oraz Rozwoju Gospodarczego. Celem konsultacji było określenie toku postępowania w przedmiotowej sprawie, aby sprawnie dostosować wymaganą dokumentację do dyrektyw UE. Od zaangażowania i tempa pracy uczestników projektu zależy końcowy sukces - otrzymanie dofinansowania na realizację oczekiwanych przez samorządy i lokalne społeczności inwestycje. Podjęto decyzję o wysłaniu do Ministerstw: Rozwoju Regionalnego i Środowiska zapytania o niezbędny i konieczny zakres dokumentacji, która musi być złożona w ramach uzupełnień wniosku drogowego powiatu miechowskiego.
Ryszard Nasada, rzecznik prasowy powiat
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2018© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas