inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
48-lecie posługi kapłańskiej ks. Ludwika Michalika
W niedzielę 29 czerwca charszniccy parafianie żegnali odchodzącego na emeryturę proboszcza ks. Ludwika Michalika. 11 czerwca br. ksiądz obchodził 48-lecie posługi kapłańskiej.
Do Charsznicy przybył w 1970 roku rozpoczynając działalność duszpasterską i społeczną. To dzięki księdzu Ludwikowi w Charsznicy został wybudowany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. 15 maja 1983 roku ks. biskup Stanisław Szymecki poświęcił kamień węgielny pod jego budowę, a dwa lata później odprawił w nim pierwszą pasterkę. Kościół konsekrował ks. biskup Kazimierz Ryczan w 1996 roku.
Proboszcz założył również cmentarz parafialny, Dom Pomocy Społecznej, Ochotniczą Straż Pożarną, Orkiestrę Parafialną. Z jego inicjatywy rokrocznie organizowane są parafiady, z których dochód przeznaczany jest na stypendia dla dzieci i młodzieży. Spośród wielu dokonań należy też wymienić pozyskanie przez księdza Ludwika relikwii Siostry Faustyny dla charsznickiej parafii.
Ksiądz sprawował nie tylko funkcję proboszcza parafii Charsznica. Był kanonikiem gremialnym Kapituły Wiślickiej i dziekanem dekanatu miechowskiego.
We Mszy Św. odprawianej przez ks. Ludwika Michalika oprócz bardzo licznie zgromadzonych parafian uczestniczyli: proboszcz miechowskiej bazyliki ks. Jerzy Gredka, ks. Andrzej Boksiński, proboszcz z Antolki Wiesław Hart, władze gminy Charsznica z wójtem Janem Żebrakiem i przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Pietrzykiem i wciestarosta Stanisław Pietrzyk.
Ksiądz biskup ordynariusz diecezji kieleckiej na tą uroczystość przysłał podziękowania za wieloletnią i sumienną posługę kapłańską w parafii Charsznica. Wyraził wdzięczność za życzliwość i serce okazywane wszystkim kapłanom podczas pełnienia funkcji dziekana Dekanatu Miechowskiego. Jednocześnie biskup wyraził zgodę na zamieszkanie ks. Ludwika w domu parafialnym w Charsznicy.
Wójt Jan Żebrak podkreślił niezliczone zasługi księdza dla jego małej ojczyzny – Charsznicy, której poświęcił niemal całe swoje dorosłe życie. Zaznaczył również, iż poza działalnością duszpasterską ksiądz Ludwik wiele uczynił dla infrastruktury technicznej i społecznej gminy. Wójt przyznał, iż ksiądz kanonik był dla niego zawsze wzorem do naśladowania. Wójt stwierdził, iż trudno sobie wyobrazić Charsznicę bez księdza Ludwika Michalika. Chociaż, wszystko co dokonał przeszło już do historii, to pamięć o nim i jego działaniach trwać będzie długo – dodał. W dowód uznania i wdzięczności Jan Żebrak wręczył księdzu jego portret. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzyk odczytał uchwałę, nadającą placu przy kościele nazwę - Plac ks. Ludwika Michalika.
W imieniu starostwa Stanisław Pietrzyk gratulował proboszczowi wieloletniej posługi kapłańskiej. Podziękował za zorganizowanie od podstaw parafii Charsznica i za długoletnie sprawowanie nad nią pieczy. Druhowie OSP Charsznica ufundowali w kościele w Charsznicy tablicę pamiątkową poświęconą ks. Ludwikowi Michalikowi, którą on sam odsłonił.
Następcą ks. Ludwika, na jego osobistą prośbę, został były już wikary z Racławic ks. Czesław Parkita, którego tydzień później przywitali charszniccy parafianie.
Krzysztof Capiga
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas