inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Burmistrz nadziei
Ten moment, pokazany na zdjęciu (w tradycyjnym wydaniu Gazety), jest jednym z ważniejszych w historii Miechowa ostatnich lat. Po ośmiu latach rządów ekipy burmistrza Mielusa, które charakteryzowały się popieraniem przez poprzedniego burmistrza utopijnych idei energii owsianej, wierzby energetycznej itp. a także rodziny i znajomków, ślubowanie składa i władzę przejmuje nowy burmistrz Krzysztof Świerczek.
Społeczeństwo zdecydowanie poparło tę kandydaturę oddając na kandydata PiS 5485 głosów czyli 70,3% gdy tymczasem Włodzimierza Mielusa poparło 2317 osób, czyli niecałe 30% wyborców. Nowego burmistrza Krzysztofa Świerczka już na wstępie spotkała przykra niespodzianka, okazało się że brakuje pieniędzy na płacenie składek ZUS od pracowników czterech placówek oświatowych. Sprawa dotyczy szkół podstawowych w Falniowie i Jaksicach oraz miechowskich przedszkoli – nr 1 i nr 3. Burmistrz zapowiada, że ten problem trzeba jak najszybciej rozwiązać. Poza tym budżet został uszczuplony o inne wydatki. Poprzedni burmistrz zdążył jeszcze wydać ok. 70 tys. zł na nagrody dla pracowników urzędu.
Po zakończeniu urzędowania poprzedni burmistrz i jego zastępcy muszą jeszcze otrzymać łącznie około 100 tys. zł odprawy i wypłaty za niewykorzystane urlopy.
Niespodzianką dla nowego burmistrza były także dyski komputera w gabinecie burmistrza dokładnie wyczyszczone.
Nowy burmistrz już na wstępie ogłosił, że chce być burmistrzem pojednania wygłaszając tuż po ślubowaniu krótkie przemówienie:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym za pośrednictwem Państwa reprezentantów społeczności lokalnej złożyć podziękowanie za tak wysokie poparcie mojej kandydatury i prezentowanego przeze mnie programu. To poparcie jest dla mnie zaszczytem, ale jest przede wszystkim potężnym zobowiązaniem. Najbliższe tygodnie, to będzie czas wytężonej pracy zmierzającej do zdiagnozowania sytuacji naszej Gminy, we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Ta diagnoza pozwoli na ocenę naszych możliwości w konfrontacji z programem wyborczym, posłuży zbudowaniu strategii funkcjonowania naszego samorządu na najbliższe 4 lata. Nadszedł czas efektywnej pracy, kampania wyborcza już za nami, zapewniam że tak jak mówiłem o tym na wielu spotkaniach wyborczych chcę być burmistrzem pojednania. W pracy na rzecz naszej Gminy i Miasta znajdzie się miejsce dla wszystkich, którzy chcą pracować, chcą wspólnie budować lepszą przyszłość bez względu na opcje polityczną i komitet, z którego zostali wybrani. Łączyć nas mają zadania i wspólna troska o przyszłość. Jestem świadom, że nie będzie łatwo, z przykrością muszę stwierdzić, iż moi poprzednicy nie ułatwili mi zadania. Wbrew obowiązującym powszechnie zasadom już po wyborach podjęli działania rodzące poważne skutki finansowe. Rzutować to będzie w znaczący sposób na możliwości inwestycyjne a oczekiwania wyborców w tym zakresie są ogromne. Zapewniam, że zrobię wszystko, by im sprostać, liczę szczególnie na środki unijne. W tym aspekcie oczekuję wsparcia od samorządu województwa małopolskiego i osobiście od naszego rodaka obecnego tutaj marszałka Zbysława Owczarskiego.
Jedno mogę obiecać, że w moich działaniach będę się kierował szacunkiem dla prawa, bo w sposób zasadniczy chcę zmienić politykę informacyjną Gminy, w tym zakresie mam zamiar poprzez pełną, rzetelną i uczciwą informację budować aktywność społeczności lokalnej. Liczę również w tym zakresie na pomoc i współpracę mediów lokalnych. Oczekuję od nich rzetelnej, krytycznej ale i merytorycznej oceny moich działań.
Jeszcze raz dziękując za tak wyraźny mandat zaufania deklaruję wytężoną i zespołową pracę dla dobra mieszkańców Gminy i Miasta Miechowa.
W naszej służbie obdarzeni zostaliśmy mandatem społecznego zaufania, nie marnujmy tej szansy. Druga sesja Rady Miejskiej w Miechowie, w czasie której burmistrz Krzysztof Świerczek złożył ślubowanie, prowadzona przez nowego przewodniczącego przebiegała bardzo sprawnie. Radni wybrali składy stałych komisji Rady Miejskiej. Ich przewodniczącymi zostali: Komisja Rewizyjna – Piotr Kuler, Komisja Planowania – Jerzy Muszyński, Komisja Porządku Publicznego – Jarosław Florek, Komisja Zdrowia – Andrzej Rydzewski, Komisja Gospodarki Mieniem Komunalnym – Marek Adamus, Komisja Rolnictwa – Jacek Podsiadło, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Ryszard Chwastek.
Uczestniczący w sesji członek Zarządu Województwa Małopolskiego Zbysław Owczarski gratulował nowemu burmistrzowi tak dużego poparcia, życząc aby ten mandat zaufania był utrzymany do końca kadencji.
Kazimierz Olchawa
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2018© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas