inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Przewodniczącą RG Barbara Łakoma, wójtem ponownie Eugeniusz Skoczeń
Pierwsza tura wyborów nie rozstrzygnęła kwestii kto będzie wójtem, ponieważ kontrkandydat Eugeniusza Skoczenia Marek Słowiński zdobył ponad 50 % głosów oddanych na Egeniusza Skoczenia. W drugiej turze zwyciężył jednak zdecydowanie Eugeniusz Skoczeń zdobywając 70% poparcie mieszkańców gminy Radziemice.
27 listopada odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Radziemice. W skład Rady Gminy kadencji 2006-2010 weszli: Waldemar Przeniosło - Błogocice, Robert Duraj - Kowary, Marek Duraj - Radziemice, Jacek Kocioł - Radziemice, Marek Duda - Przemęczany, Włodzimierz Włosek - Łętkowice, Tadeusz Antos - Łętkowice, Danuta Molong - Łętkowice-Kolonia, Marcin Rączka - Wierzbica, Janusz Knop - Obrażejowice, Bożena Szopińska - Dodów, Violetta Sado - Zielenice, Barbara Łakoma - Przemęczanki, Gaweł Sylwester - Wrocimowice, Anetta Kubińska - Smoniowice. Sesję rozpoczął radny senior Tadeusz Antos. Prowadził on obrady do czasu wyboru nowego przewodniczącego na nadchodzącą kadencję. Zgłoszono trzy kandydatury do pełnienia funkcji przewodniczącego. Byli to: Tadeusz Antos, Barbara Łakoma, Danuta Molong. W wyniku tajnego głosowanie przewodniczącym Rady Gminy została Barbara Łakoma, która otrzymała bezwzględną większość głosów w pierwszym głosowaniu to jest 8 głosów, Tadeusz Antos /5/, Danuta Molong /2/. Na stanowisko zastępcy przewodniczącego RG zgłoszeni zostali: Sylwester Gaweł, Violetta Sado, Tadeusz Antos, Jacek Kocioł. W wyniku głosowania zastępcami przewodniczącego zostali: Sylwester Gaweł /9 głosów/, Violetta Sado /9/. Niewystarczającą ilość głosów otrzymali: Tadeusz Antos /7/, Jacek Kocioł /3/.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jacek Kocioł, Waldemar Przeniosło, Marek Duda, Bożena Szopińska, Marek Duraj.
Wybrano również Komisję Budżetu, Finasów, Mienia Komunalnego i Inwestycji, w skład której weszli: Marek Duda, Jacek Kocioł, Waldemar Przeniosło, Violetta Sado, Marek Duraj, Sylwester Gaweł, Bożena Szopińska.
Powołano także Komisję Rolnictwa, Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej w skład której weszli: Robert Duraj, Włodzimierz Włosek, Tadeusz Antos, Danuta Molong, Marcin Rączka, Janusz Knop, Anetta Kubińska.
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2018© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas