inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Sesja inauguracyjna RG ... i sesja kolejna
23 listopada w Gołczy odbyła się I sesja Rady Gminy kadencji 2006 – 2010. Pierwszą jej część prowadziła radna seniorka Anna Cembrzyńska. Wyniki wyborów do Rady Gminy oraz na wójta gminy Gołcza przedstawiła sekretarz Maryla Stasiek. Wręczyła ona również radnym zaświadczenia o wyborze na radnych.
Po złożeniu ślubowania radni przystąpili do dalszej części sesji, którą był wybór przewodniczącego RG i zastępcy. W składzie komisji skrótacyjnej znalazły się trzy kobiety, Emilia Rolka – przewodnicząca, Krystyna Kozioł i Małgorzata Pieczyrak. Jedynym kandydatem na przewodniczącego był Jan Żak. Otrzymał on w głosowaniu tajnym 15 głosów.
Na zastępcę przewodniczącego zgłoszonych zostało dwoje kandydatów: Andrzej Dzióbka i Maria Grojec. Zastępcą wybrany został Andrzej Dzióbka, który otrzymał 9 głosów. Na Marię Grojec swój głos oddało 6 radnych.
W trakcie sesji wójt Lesław Blacha gratulował wyboru radnym gminnym oraz radnym powiatowym, których Gołcza w kadencji 2006 – 2010 będzie miała aż trzech. Gratulował również Stefanowi Nowakowi, który został wybrany radnym do sejmiku wojewódzkiego.
Przewodniczący RG minionej kadencji Jan Słaboń gratulował radnym dostania się do rady. Życzył wójtowi kolejnych 4 dobrych lat pracy a radzie dobrych uchwał.
Podziękowania wyborcom złożyła również radna powiatowa Maria Orłowska oraz radny sejmiku wojewódzkiego Stefan Nowak.
Odbyła się ona 5 grudnia. Ważnym punktem było wręczenie zaświadczenia wójtowi Lesławowi Blasze o wyborze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej. Chwilę później wójt złożył ślubowanie.
Tego dnia wybrano także przewodniczących stałych komisji Rady Gminy i ustalono ich składy osobowe. Przewodniczącymi poszczególnych komisji zostali wybrani: Emilia Rolka – Komisja Finansów, Inwestycji i Działalności Gospodarczej, Rafał Michalski – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Anna Cembrzyńska – Komisja Oświaty i Służby Zdrowia, Piotr Gajos – Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Jan Rosół – Komisja Rewizyjna.
W związku z przejściem, z końcem roku, na wcześniejszą emeryturę skarbnik Barbary Farot Rada Gminy odwołała ją z funkcji Skarbnika Gminy z dniem 27 grudnia 2006 r. Wójt gminy na nowego skarbnika zarekomendował Romanę Nowak. Jest ona doświadczoną księgową. Pracę w referacie księgowości Urzędu Gminy podjęła w roku 1994, a od trzech lat piastowała funkcje głównej księgowej. Rada Gminy zaakceptowała jednogłośnie tę kandydaturę powołując Romanę Nowak na Skarbnika Gminy od dnia 28 grudnia 2006 r.
Obniżono także ceny żyta do celów podatkowych z kwoty 35,52zł na kwotę 31zł. za 1q. Konsekwencją tego będzie obniżenie podatku rolnego z ustawowej wielkości 88,80zł, do kwoty 77,50zł. Podjęto równiez uchwałę w sprawie zmiany uchwały przekształcenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gołczy w Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej. Zmiana była „kosmetyczna” , po słowie „Samodzielny„ dodano słowo „Publiczny”. Maryla Stasiek,
Sebastian Adamczyk
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2018© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas