inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
"Trzeźwi i wolni"czyli młodzież z Książa Wielkiego w Pieninach
Wychodząc naprzeciw zagrożeniom cywilizacji i dbając o wszechstronny rozwój młodego człowieka jako przyszłego obywatela, wójt gminy Książ Wielki Marek Szopa wspólnie z dyrektor zespołu Szkół im. Wincentego Witosa Mirosławą Malmon w bieżącym roku podjęli wyzwanie obecnej reformy oświaty wprowadzając w edukacji zdrowotnej program profilaktyki uzależnień, którego celem było wyposażenie uczniów na temat emocjonalnego i psychicznego zdrowia bez nałogów, które wyzwoli w wychowanku empatię życiową, pozwoli mu harmonijnie funkcjonować w dzisiejszym świecie pełnym czyhających na młodzież niebezpieczeństw.
Różnorodność cyklu zajęć i interesujące metody przyczyniły się do efektywnej pracy młodzieży, która zaangażowała się w konkurs, pt. „Trzeźwi” i wolni”.
Uczniowie rozbudzając swoje zdolności intelektualne stworzyli prace plastyczne oraz literackie, które zostały ocenione i nagrodzone. Fundatorem nagród rzeczowych był wójt gminy Książ Wielki, ponadto widząc zaangażowanie młodzieży i ich aktywność sprawił niespodziankę uczniom, którzy zostali dodatkowo nagrodzeni w postaci wyjazdu na wycieczkę turystyczno – krajobrazową do jednego z najlepiej znanych i malowniczych pasm górskich Pienin. Wędrując niezwykle strzelistymi formami skalnymi między Czorsztynem a Szczawnicą. Młodzież poznawała zabytki, architekturę oraz florę i faunę.
Podjęta akcja profilaktyczna w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa wyposażyła młodego człowieka w wiedza na temat szkodliwości używek XXI w. i korzyści płynących z ich nie używania. Wskazała młodzieży w jaki sposób mogą wypełnić swój wolny czas.
Anna Musiał
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas