inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Imię Edwarda Kleszczyńskiego dla SP w Radziemicach i tytuł honorowego obywatela Radziemic dla Józefa Kleszczyńskiego
Wyjątkowa sesja Rady Gminy odbyła się 17 września br. w Radziemicach. Rozpoczęła ją Msza św. w intencji rodziny Kleszczyńskich, której senior Edward Kleszczyński był właścicielem majątku w Radziemicach, uczestnikiem walk o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej, posłem i senatorem w okresie międzywojennym a poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa w 1945 roku musiał uciekać na Zachód. W 1950 wyjechał do USA, gdzie zmarł w 1984 roku.
Po Mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza Stanisława Mikę wszyscy udali się na miejscowy cmentarz na symboliczny grób Edwarda Kleszczyńskiego i rzeczywisty grób jego żony Ireny. Tam ks. proboszcz odmówił modlitwy a licznie przybyła rodzina Kleszczyńskich ze Stanów Zjednoczonych i Polski złożyła kwiaty i zapaliła znicze.
Uroczysta sesja, na którą wszyst kich zaprosił wójt Eugeniusz Skoczeń odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Na powitanie honorowych gości - najstarszego obecnie z rodu Kleszczyńskich Józefa i jego rodziny orkiestra dęta „Hejnał” z Radziemic pod dyrekcją Andrzeja Porębskiego odegrała 100 lat. Wszystkich powitał przewodniczący Rady Gminy Jan Atłas a byli wśród gości obok rodziny Kleszczyńskich – przewodniczący Rady Powiatu Alfred Maracha, ks. proboszcz Stanisław Mika, historyk Stanisław Piwowarski, dyrektor Małopolskiej Hodowli Roślin – majątku rolnego, który kontynuuje dobre tradycje Kleszczyńskich - Andrzej Gil, dyrektor Zespołu Szkół w Piotrkowicach Henryk Pomykalski.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił program sesji zawierający dwa główne punkty: nadanie tytułu honorowego obywatela Radziemic obecnemu seniorowi rodziny Kleszczyńskich Józefowi i nadanie Szkole Podstawowej imienia Edwarda Kleszczyńskiego.
Nim to nastąpiło sylwetki Edwarda i Józefa Kleszczyńskich przedstawił wójt Eugeniusz Skoczeń. który m. in. powiedział:
Mamy przyjemność gościć dzisiaj w Radziemicach rodzinę Kleszczyńskich. Pan Józef Kleszczyński jest to najstarszy z rodu obecnie żyjących członków rodziny. Urodził się w 1928 roku w Jakubowicach. W okresie II wojny walczył w oddziałach AK, gdzie w 1943 roku został zaprzysiężony. Po wojnie za swą działalność i pochodzenie był poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa i dlatego musiał opuścić Polskę. Najpierw wstąpił na ochotnika do II Korpusu Generała Andersa we Włoszech, gdzie w 1946 roku z wojskiem przedostał się do Anglii. W 1951 roku wyemigrował do USA, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego jako obywatel Polski i USA.
Studiował rolnictwo na Uniwersytecie Cornell w Nowym Jorku. Emocjonalnie związany jest ze swoim krajem – Polską. Prawie corocznie przyjeżdża i odwiedza także Radziemice.
Pan Józef w USA przebywał wspólnie ze swoim stryjem Edwardem. Był bardzo blisko niego. Pan Edward Kleszczyński też musiał opuścić swój kraj po wojnie. Ale wcześniej w 1914 roku jako 22 letni chłopiec zaciągnął się do patrolu strzeleckiego Władysława Prażmowskiego „Beliny” by walczyć o wolność ojczyzny. Walczył na frontach litewskich i ukraińskich. W 1919 roku otrzymał Krzyż Walecznych (czterokrotnie) i order Virtuti Militari piątej klasy. W okresie międzywojennym dwukrotnie był posłem w latach 1928 – 30 i 1930 – 35 oraz senatorem w latach 1935 – 40. Tu w Radziemicach był inicjatorem budowy mleczarni, gdzie od 1924 roku do 1939 był prezesem Rady Nadzorczej.
Mleczarnia znana była z produkcji dobrego masła głównie na export. Był również radnym gminy, powiatu i wielu organizacji rolniczych na terenie województwa. Był również inspiratorem powstania Kółka Rolniczego w Radziemicach i orkiestry dętej. Wielką zasługą Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach było przekazanie nieodpłatnie ziemi pod szkołę, cmentarz i przyległe obiekty. Stanął na czele Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej i w 1937 roku odbyło się jej uroczyste poświęcenie. Wielkie są zasługi Kleszczyńskich w dziedzinie rolnictwa a szczególnie hodowli nowych odmian zbóż, buraków, traw. W sąsiednich Racławicach był inicjatorem sypania Kopca Kościuszki w latach 1926 – 1934 oraz budowy willi Walerego Sławka, ktorą mu przekazano od posłów i senatorów Bezpartyjnego Bloku współpracującego z rządem w 1935 roku. Z tym blokiem Edward Kleszczyński był związany politycznie.
W okresie kampanii wrześniowej również Edward Kleszczyński walczył z okupantem, m. in. był zastępcą dowódcy Mazowieckiej Brygady Kawalerii Armii Modlin. Był więziony przez Niemców. Pod koniec wojny walczył w szeregach AK. Po wojnie musiał emigrować najpierw do Anglii, a w 1950 do USA, podobnie jak Józef Kleszczyński. Zmarł 20 stycznia 1984 roku i został pochowany na cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie.
Po tym przemówieniu przewodniczący Rady Gminy wręczył akt nadania honorowego tytułu panu Józefowi. Przedstawiciele młodzieży wręczyli mu piękną wiązankę kwiatów. W swoim wystąpieniu Józef Kleszczyński mówił o stryju Edwardzie, przedstawiającszereg mało znanych do tej pory informacji o wspólnym pobycie, najpierw we Włoszech a później w Ameryce. O rodzinie Kleszczyńskich mówił także historyk Stanisław Piwowarski. Przypomniał on między innymi, że Kleszczyńskiemu zawdzięcza Miechowszczyzna linię kolejową biegnącą z Krakowa do Warszawy. Wdrugim punkcie sesji po odczytaniu uchwały nadającej imię Edwarda Kleszczyńskiego miejscowej Szkole Podstawowej przewodniczący RG akt ten wręczył dla dyrektor Danuty Kury.
Na zakończenie sesji o jej znaczeniu mówił przewodniczący Rady Powiatu Alfred Maracha. Stwierdził że uroczystość ta była prawdziwą lekcją patriotyzmu. Przypomniał, iż od swoich rodziców słyszał – bo w szkole o tym nie mówiono - iż Edward Kleszczyński był wielkim bohaterem narodowym. Na zakończenie uroczystości przewodniczący zaprosił wszystkich do zwiedzania izby pamięci i na uroczysty obiad.
Kazimierz Olchawa
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas