inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Najładniejsze
W czasie tegorocznych obchodów dożynek gminnych 27 sierpnia 2006 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu „Estetycznie zagospodarowana gmina Radziemice 2006”.
Konkurs został zorganizowany przez Urząd Gminy i Gminne Centrum Informacji w Radziemicach przy współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Proszowicach.
Do konkursu zgłosiło się dwadzieścia gospodarstw z terenu gminy Radziemice. Oceny zgłoszonych gospodarstw dokonała komisja konkursowa powołana przez wójta gminy Radziemice. Gospodarstwa biorące udział w konkursie oceniane były w dwóch odrębnych kategoriach: gospodarstwa biorące udział w konkursie w edycji w 2005 roku, gospodarstwa zgłoszone do konkursu w 2006 roku.
W kategorii I komisja konkursowa przyznała jedno pierwsze miejsce dla Henryka Duraja z Kowar. W II kategorii pierwsze miejsce komisja konkursowa przyznała Marcie Wawrzeń z Przemęczanek. Miejsce drugie zajęli: Józef Małysa z Radziemic i Violetta Sado z Zielenic, trzecie miejsce przyznano: Marii Nagło z Łętkowic – Kolonia, Annie Czekaj z Zielenic, Ewie Sosnowskiej z Radziemic, czwarte miejsce należało do: Władysławy Karwat z Radziemic, Grażyny Bebak z Błogocic.
Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Urząd Gminy w Radziemicach i „AT-WOD” sp. jawna A. Juśko T. Szopa, oraz bonami towarowymi ufundowanymi przez F.H.U ”Rolnik” W. Makowski.
Poza tym każdy uczestnik konkursu został nagrodzony dyplomem za udział w konkursie. Dyplomem gratulacyjnym został również uhonorowany ks. Stanisław Mika za wzorowe utrzymanie obiektów sakralnych i terenu wokół plebani.
/x/
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas