inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Nauczyciele dyplomowani i mianowani
21 września w budynku Urzędu Gminy w Słaboszowie odbyła się sesja Rady Gminy. Miała ona dwa ważne momenty. Pierwszy z nich to wręczenie aktów awansu zawodowego nauczycielom uczącym w szkołach gminy Słaboszów.
Akty awansu na nauczyciela dyplomowanego wręczyła Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Barbara Bertek. Stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymały: Dorota Regucka, Anna Kubiś, Mariola Wachacka, Renata Bróg. Stopień nauczyciela mianowanego z rąk wójta Zbigniewa Kity otrzymał Łukasz Gajewski.
Drugim takim momentem było przejście do punktu interpelacje i zapytania radnych, z których większość została skierowana do obecnego na sesji dyrektora ZDP w Miechowie. Lawina pytań, która zasypała Jana Marczuka pochodziła od radnych z różnych rejonów gminy, to też dotyczyła różnych problemów związanych z drogami i ich funkcjonowaniem. Od takich poważnych jak modernizacja drogi Bukowska Wola – Działoszyce po tak „błahe” jak ustawienie znaków z napisem „Słaboszów”, gdyż w tej chwili ich nie ma i nie wiadomo kiedy się wjeżdża na teren miejscowości. Dyrektor Marczuk wszystkich pytań cierpliwie wysłuchał i zanotował po czym powiedział, że cieszy go optymizm radnych, którzy uważają, że wszystkie zgłoszone problemy zostaną zrobione do końca roku. Na remonty dróg w gminie wydano już 183 tys. zł, a pieniądze przewidziane na ten rok są już praktycznie wykorzystane. Podsumował roboty wykonane do tej pory na terenie gminy i zapowiedział, że prace na drogach będą kontynuowane w miarę możliwości i ważności inwestycji.
Radni wysłuchali informacji o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy oraz o sytuacji w systemie oświaty w 2006 roku. Podjęto trzy uchwały. Dwie pierwsze nie miały wpływu na budżet, a dotyczyły ustalenia poziomu wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół w Słaboszowie /minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 850 zł/ oraz poziomu wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Słaboszów /minimalna stawka to 700zł/. Trzecia uchwała dotyczyła zmian w budżecie gminy. Wiązały się one z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 600 tys. zł na uregulowanie należności związanych z budową hali sportowej.
/rg/
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas