inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Sesja
31 sierpnia odbyła się sesja Rady Gminy w Słaboszowie. Radni wysłuchali sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze roku 2006. Rozpoczął dr Stefan Mierzwiński z PZOZ w Słaboszowie. Plan finansowy założony jest wykonany w granicach 50%, placówka funkcjonuje dobrze, posiada nawet niewielki zysk. Dr Mierzwiński przypominał, że jest zaplanowana modernizacja placówki i należy zarezerwować środki na ten cel.
Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowicach przedstawiła kierownik biblioteki Anna Mierzwińska. Wykonanie planu finansowego również oscyluje w granicach 50%.
Następnie przedstawiono informacje z przebiegu wykonania budżetu gminy Słaboszów za I półrocze 2006 roku. Sytuacja przedstawia się podobnie.
Ważnym punktem sesji było zajęcie stanowiska w sprawie wyboru projektu symboli Gminy Słaboszów, tzn. herbu, baneru, pieczęci i flagi. Różne warianty, spośród których radni wybierali ten do realizacji, opracował Włodzimierz Chorązki z Uniwersytetu Jagiellońskiego a projekt graficzny przygotował Tomasz Rokicki z Politechniki Krakowskiej.
Kolejnym punktem była informacja wojewody małopolskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych wójta i przewodniczącego rady za rok 2005. Nie było żadnych zastrzeżeń. Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał, a rozpoczęto od wprowadzenia zmian w budżecie gminy. Powodem tego jest dotacja z zewnątrz, którą gmina otrzymała na budowę drogi powodziowej, dzięki czemu środki własne można było przesunąć na budowę drogi w Słupowie. Kolejna zmiana w budżecie gminy miała związek z budową hali sportowej.
Przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Gminy Słaboszów na lata 2006 – 2013 oraz System Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Słaboszów na lata 2006 – 2013. Rozpatrzono skargę pani Doroty Zmarlak na działalność Kierownika GOPS w Słaboszowie, która złożona została do Urzędu Wojewódzkiego. Powodem jej złożenia było nie otrzymanie pomocy materialnej przez panią Zmarlak. Skarga została odrzucona, gdyż do wniosku o udzielenie pomocy nie zostały dołączone odpowiednie dokumenty.
Wyrażono zgodę na zbycie mienia komunalnego gminy, a dokładniej działki położonej w Słupowie, na której stoi szkoła oraz działki obok. Udzielono też zgody na wydzierżawienie działki w Święcicach, zwanej „gorzelnią”.
Na zakończenie sesji wójt poinformował radnych, że prowadzi wstępne rozmowy o pozyskanie działki przyległej do budynku gminy. Postawiono by na niej przydomową oczyszczalnie ścieków, aby ograniczyć koszty związane z wywożeniem nieczystości z szamba stacjonarnego. Pytał radnych czy dalej kontynuować rozmowy na co zgodę otrzymał.
Robert Gądek
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas