inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Nauczyciele nowo mianowani
30 sierpnia w Charsznicy odbyła się sesja Rady Gminy. Głównym punktem sesji było wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Akty takie otrzymali i ślubowanie złożyli: Marta Broda ze SP w Pogwizdowie oraz Tomasz Rogowski z Gimnazjum w Charsznicy. Marta Broda od 5 lat uczy matematyki i techniki. Teraz będzie również mogła uczyć informatyki. Tomasz Rogowski również od 5 lat pracuje w szkole. Przywrócił do życia drużynę harcerską przy Gimnazjum w Charsznicy. Prowadzi zajęcia pozalekcyjne.
W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdania wójta Jana Żebraka z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku. W budżecie nie ruszyła jedna pozycja, a mianowicie sprzedaż gazu. Jak poinformował wójt może zdarzyć się taka sytuacja, że sieć gazowa nie zostanie sprzedana w tym roku, ponieważ zakładanie instalacji wewnętrznych idzie dość wolno a nikt nie kupi rurociągu bez odbiorców. W najbliższym czasie ma być sprzedana sieć w 4 wioskach, tam gdzie jest ona już kompletna. Do końca września ukończona została budowa dróg gminnych. Zakończył się także remont dachu w SP w Pogwizdowie. Przymierzamy się również do zamontowania windy przy ośrodku zdrowia. Jeżeli tego nie zrobimy to za jakiś czas nasz ośrodek może mieć problemy z podpisaniem umowy z NFZ, ponieważ nasz PZOZ mieści się w piętrowym budynku. Na założenie takiej windy mamy przyznane dofinansowanie z PFRON w wysokości 53 tys. zł – mówił wójt.
Radni podjęli również kilka uchwał, które dotyczyły między innymi zmian w budżecie gminy, uchwalenia terminu płatności podatków dla inkasentów, utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 2006 roku. Obwód taki został utworzony w DPS Caritas, gdzie zameldowanych jest 21 pacjentów.
/as/
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas