inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Remonty i modernizacje w szkolnictwie powiatowym
Okres wakacji, wbrew pozorom, nie jest czasem zastoju w szkołach. Właśnie wtedy jest najlepszy moment na wszelkiego rodzaju remonty i prace modernizacyjne. Minione dwa letnie miesiące były bardzo pracowite dla dyrektorów i kierowników szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo – wychowawczych, także dla Zarządu Powiatu Miechowskiego, który te jednostki prowadzi i w znacznej części finansuje. Trwające już kolejny rok konsekwentne działania powiatu zmierzające do poprawy warunków nauki i pracy w ww placówkach zaowocowały nowymi zmianami. Nasz redakcyjny zwiad pokazuje efekty przeprowadzonych prac.
W LO w Miechowie przeprowadzono remont gabinetu pielęgniarki szkolnej, harcówki i malowanie kuchni. Wykonano nawierzchnię na boisku szkolnym oraz wykonano meble do pracowni języka niemieckiego i konstrukcję do koszykówki – łącznie za sumę około 10 tys. zł.
W ZS Nr 1 w Miechowie przeprowadzono remont pomieszczeń lekcyjnych, w tym m.in.: odgrzybianie ścian i posadzek. Koszty tych prac to: 7.500 zł – środki budżetowe i 7.950 zł – środki Rady Rodziców. W czasie wakacji ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na roboty budowlane w szkole obejmujące: przebudowę instalacji sanitarnej, odwodnienie budynku, izolacje ścian fundamentowych wraz z wzmocnieniem fundamentów, remont podwórka szkolnego z położeniem nowej nawierzchni, remont balkonów, rynien. Prace te są wykonywane ze środków budżetowych za kwotę 138.387 zł. Ogłoszono i rozstrzygnięto także przetarg na wykonanie robót fundamentowych projektowanej dobudowy klatki schodowej ze środków budżetowych o wartości 4.277 zł.
W ZS Nr 2 w Miechowie wykonano remont sali gimnastycznej obejmujący wentylację, ściany i podłogę /środki budżetowe 24.000 zł/, remont hollu głównego szkoły /usunięcie ścian łatwopalnych, położenie glazury, malowanie, wymiana posadzki/ – środki Rady Rodziców 24.000 zł, malowanie 4 sal lekcyjnych i korytarzy – środki budżetowe 2,500 zł. W trakcie prac jest modernizacja kotłowni c.o. na ogrzewanie gazowe. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 263.711 zł, w tym: 151.680 zł z NFOŚiGW w Warszawie, 97.000 zł z WFOŚiGW w Krakowie i 15.000 zł środki budżetowe.
Trwają również negocjacje z Prywatną Wyższą Szkołą Ochrony Środowiska w Radomiu w sprawie remontu parterowych pomieszczeń zlokalizowanych w byłym internacie.
W Zespole Szkół w Książu Wielkim wykonano malowanie sal i cyklinowanie parkietów kilku pomieszczeń. Wymieniono kilka okien i parapetów, itp. Wydano na prace 39.653 zł ze środków budżetowych i 3.855 zł ze środków Rady Rodziców.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach wykonano prace z zakresu likwidacji barier architektonicznych i doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne, przeprowadzono remont kapitalny skrzydła północnego za sumę 170.238 zł z PFRON i 18.915 zł ze środków budżetowych.
W Bursie Szkolnej w Miechowie wymieniono 15 drzwi wewnętrznych, wykonano malowanie 10 sypialni i korytarza za 11.515 zł. Zaplanowano remont w postaci przystosowania pomieszczeń i ciągów dla potrzeb osób niepełnosprawnych na kwotę 53.821 zł ze środków PFRON....
/rn/
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas