inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Kamieniołom w Częstoszowicach
Częstoszowice są położone na południowy wschód od Książa Wielkiego za kompleksem stawów rybnych, w dolinie rzeki Nidzicy. W Częstoszowicach od dawnych czasów znajdowały się kamieniołomy i piaskownia.
Na zachodnim zboczu doliny był kamieniołom kamienia wapiennego, który od XVIII w. do lat 30-tych XX w. wykorzystywano do budowy domów w okolicznych miejscowościach.
Na wschodnim brzegu doliny wydobywano kamień twardy używany głównie do budowy dróg. Wydobywano tam również piasek używany w budownictwie przez okolicznych mieszkańców. Ślady wydobywania piasku są widoczne do dziś. W okresie I wojny światowej w latach 1916-1918 Austryiacy na obszarze powiatu miechowskiego rozbudowali i remontowali drogi w tym także szosę Kraków - Warszawa. Do prac tych używano również kamienia z Częstoszowic.
Od kamieniołomu w Częstoszowicach do składowiska kamienia przy zakręcie starej szosy, przed Książem Wielkim od strony Miechowa, gdzie obecnie stoi krzyż, ułożono tor kolejowy. Po torze tym w wagonikach ciągnionych przez konie przewożono kamień. Na tym składowisku przewiezione kamienie były ręcznie rozdrabniane i składowane w pryzmy z których rozwożono je samochodem lub wozami z zaprzęgiem konnym.
Z okresu I wojny światowej zachowały się fotografie, które pokazują pracę jeńców rosyjskich i rumuńskich nadzorowanych przez Austryiaków, w kamieniołomie i na składowisku przy zakręcie starej szosy. Na jednej z fotografii pokazany jest potężny głaz, który dochował się do naszych czasów. Zmieniło się obecnie otoczenie tego głazu, na skutek erozji terenu i wkradających się wszędzie zarośli. O wielkości tego głazu w dawnych czasach i obecnie świadczą sylwetki ludzi znajdujących się przy nim. Fotografie z okresu I wojny światowej pochodzą ze zbiorów Eugeniusza Madejskiego.
Sławomira Tkaczyk – Madejska Lech Madejski
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2018© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas