inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Przegląd Grup Kolędniczych
Ładniej chyba niż w minionych latach wypadł tegoroczny Przegląd Grup Kolędniczych, który był XXXII Miechowskim a IV Małopolskim zorganizowanym przez MDK. Przyczyniły się do tego: ładna sceneria – pomysłowo wykonany ze słomy dach szopy betlejemskiej, a także udział w przeglądzie kilku zespołów spoza naszego powiatu, które prezentowały inny niż nasze zespoły styl kolędowania, na przykład: „Pasterze” z Gdowa z szopką, czy „Herody” z Zielonek, który to zespół zaprezentował najdojrzalsze widowisko. Żyd z Zielonek był wręcz rewelacyjny. Dobre było również nagłośnienie. Ale były też minusy. Największy z nich to ustawione na przodzie sceny mikrofony, które zasłaniały rozgrywające się za nimi widowisko, a chwilami wręcz uniemożliwiały sfilmowanie lub sfotografowanie tego co się na scenie dzieje.
Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Kultury Antoni Bartosz powiedział na wstępie, iż cieszy się, że może oglądać to kolędowanie, gdyż kiedyś sam był kolędnikiem i chciałby aby widowisko to dotarło także do mieszczuchów. W tym celu duże fragmenty przeglądu były filmowane celem zaprezentowania tych materiałów w krakowskich szkołach.
Czternaście grup kolędniczych oceniało jury w składzie: Małgorzata Oleszkiewicz z Muzeum Etnograficznego, Małgorzata Pietruszewska z Małopolskiego Ośrodka Kultury i Barbara Cichoń ze Starostwa Powiatowego.
Powiat miechowski reprezentowały zespoły z: Kozłowa, Swojczan, Kępia, Kaliny Wielkiej, Charsznicy i dwa z Racławic. Spoza powiatu oglądaliśmy kolędników z: Gdowa, Zielonek, Nieznanowic, Trojanowic, Pierzchowa i dwa z Cichawy.
Przeglądowi towarzyszyła wystawa szopek i prac malarskich wykonanych przez młodzież z naszego terenu. Dużą pomoc w zorganizowanie imprezy włożyli miechowscy strażacy, którzy nie tylko troszczyli się o bezpieczeństwo dekoracji wykonanej głównie ze słomy, ale przygotowali także grochówkę, którą częstowano wszystkich uczestników przeglądu. Do przygotowania grochówki przyczynili się także: Market „Boro”, Jan Wołoch, Wiesław Czernikiewicz, Marian Kajdas, Andrzej Rzeźnicki i Pizzeria „Piwnica”. W czasie kiedy zespoły kolędnicze czekały na wyniki przeglądu, koncertowała orkiestra dęta z Rzeźuśni, gmina Gołcza.
Jury w kategorii dorośli trzy pierwsze miejsca ex aequo przyznało kolędnikom z: Cichawy, Gdowa i Zielonek. W kategorii młodzież pierwsze miejsce otrzymała grupa z Nieznanowic, a wyróżniono kolędników z Racławic i Charsznicy.
W kategorii dzieci przyznano cztery nagrody i cztery wyróżnienia. Nagrody otrzymali: I – „Kozłowiacy” z Kozłowa, II – „Szczodroki” z Cichawy, III – „Herody” ze Swojczan, IV – „Herody” z Kępia. Wyróżniono kolędników z: Racławic, Kaliny Wielkiej, Pierzchowa i Trojanowic.
Atrakcją w czasie przeglądu był św. Mikołaj, który wszystkim kolędnikom wręczył upominki. Ufundowała je firma Danuty i Janusza Królów „King” z Niezwojowic.
Kazimierz Olchawa
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2018© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas