inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Dzieje Mianocic /cz. 4/
Na dawnym terenie dworskim znajdują się dwie zabytkowe kapliczki: św. Krzysztofa i św. Jana Kantego. Starsza z nich została wybudowana w stylu barokowym, na wysokiej okrągłej kolumnie ustawiona została kapliczka, na ścianach której są płaskorzeźby: św. Weroniki, Chrystusa frasobliwego, Chrystusa człowieka (Ecce Homo) i Chrystusa ukrzyżowanego, a na szczycie figura św. Krzysztofa.
Na postumencie kolumny jest herb Pobóg, co pozwala nam przypuszczać, że jej fundatorami byli Jan Michał Stanisławski herbu Pobóg i jego żona Krystyna z Szyszkowskich, córka dziedzica Mianocic oraz że pochodzi z 2. połowy XVII w. Druga kapliczka w stylu późnobarokowym, to posąg św. Jana Kantego klęczącego na postumencie. Na ścianie tegoż postumentu widnieją herby Szreniawy i Trąby. Kapliczka wykonana została w 1744 r. przez rzeźbiarza Wacława Beronka z Pińczowa. Fundatorami jej byli Adam Jordan herbu Trąba i jego małżonka Marianna z Lubomirskich herbu Szreniawa.
Godnym uwagi jest również krzyż kamienny z 1841 r., wystawiony na gruncie chłopskim, tuż przy granicy z polami dworskimi. Obok krzyża zbiegają się drogi do Książa Wielkiego i do Rzędowic. Postać Chrystusa na krzyżu zawiera w sobie dużo ekspresji. Ramiona krzyża zakończone zostały wyrzeźbionymi kulami. Poniżej Ukrzyżowanego umieszczone zostały czaszka i piszczele. Krzyż stoi na cokole w kształcie graniastosłupa, cokół zwieńczony jest gzymsem i stoi na grubej płycie sfazowanej, na samym dole znajduje się dwustopniowy postument. W wykutych na bokach cokołu płytkich niszach, zamkniętych łukami od góry, zostały między innymi umieszczone postacie świętych, którzy są patronami fundatorów: św. Wiktorii z przodu i św. Tomasza z lewej strony. Pod św. Wiktorią znajduje się napis o treści: Tomasz Gołąb, Wiktorya żona, Fondatorowie, 1841.
W XIX w. Mianocice były gminą wiejską i według informacji z 1818 r. i 1844 r. należały do niej takie wsie jak: Cisia Wola, Małoszów, Tochołów, Maciejów, Rzędowice, Przybysławice i Cisie. Wójtem gminy w 1818 r. był sam dziedzic Antoni Lanckoroński, a w 1844 r. Ignacy Grülitz. Gmina Mianocice istniała prawdopodobnie do I wojny światowej. Książ Wielki po utracie praw miejskich w 1869 r. stał się również gminą wiejską, ale w jej skład nie wchodziły Mianocice. W okresie międzywojennym 1918 – 1939, w czasie i po II wojnie światowej do 1954 r. Mianocice jako gromada należały do gminy Książ Wielki. W 1954 r. miała miejsce kolejna reorganizacja, dotycząca podziału kraju. Wcześniej gromada z sołtysem na czele wchodziła w skład gmin, a teraz gromada została najniższą jednostką podziału terytorialnego. Nastąpił podział gminy Książ Wielki na 5 gromad, a Mianocice wraz z Rzędowicami i Łazami weszły do gromady Rzędowice. W 1959 r. zlikwidowano Gromadzką Radę Narodową w Rzędowicach i włączono ją do gromady Książ Wielki. W 1972 r. powrócono do podziału terytorialnego na gminy.
Po wyzwoleniu w 1945 r. mieszkało w Mianocicach 396 osób, a w 1947 r. już tylko 284 osoby. W 2000 r. liczba mieszkańców wynosiła 304 osoby, a na początku 2003 r. 290 osób.
Genezą powstania Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach było zlikwidowanie w 1952 r. w Książu Wielkim Domu Starców, zwanego również Przytułkiem dla starców i kalek. Dom ten po gruntownym remoncie przeznaczony został na przedszkole. Decyzją władz w latach 1953/54 pałac w Mianocicach wraz z otaczającym go parkiem, przeznaczono na nowy Dom Opieki dla Dorosłych. W początkowym okresie swego istnienia spełniał on rolę przytuliska. Opiekę nad pensjonariuszami sprawowały siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie, pod nadzorem świeckiej kierowniczki Janiny Christ. Mieszkańcy Domu pracowali w okolicznych miejscowościach, w zamian za żywność. W 1955 r. dyrektorem Domu został Jan Rączka. Dzięki jego staraniom pałac przystosowany został do potrzeb mieszkaniowych, założona została instalacja elektryczna i kanalizacja zewnętrzna. W 1966 r. Dom przekształcony został w Zakład Specjalny dla upośledzonych umysłowo kobiet. Od 1981 do końca 1992 r. stanowisko dyrektora zajmował Marian Gawęcki, jako następny stanowisko to objął Stanisław Krochmal i pozostaje na nim do chwili obecnej.
W 1983 r. w Zakładzie przebywało 120 pensjonariuszek w różnym wieku, ze schorzeniami układu nerwowego, a w 1995 r. okresowo od 50 do 60 osób. Siostry zakonne opiekowały się pensjonariuszkami do 1996 r. Obecnie Dom dostosowany został do obowiązujących standardów i otrzymał warunkowe zezwolenie na prowadzenie działalności dla dorosłych, niesprawnych intelektualnie kobiet. 17 listopada 2004 r. obchodzono uroczyście 50-lecie Domu Pomocy Społecznej, połączone z otwarciem dodatkowej części mieszkalnej dla pensjonariuszek, w zaadaptowanym do tego celu budynku administracyjnym. O fakcie tym szeroko pisano w Gazecie Miechowskiej nr 136 (XI i XII. 2004) i w Dzienniku Polskim z dnia 18 listopada 2004 r.
Przy opracowaniu artykułu wykorzystano materiały historyczne zebrane przez Eugeniusza Madejskiego.
Sławomira Madejska-Tkaczyk
Lech Madejski
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2018© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas