inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Rys historyczny parafii Słaboszów
Dzięki uprzejmości mgr Wioletty Sakwa nauczycielki Zespołu Szkół w Dziaduszycach drukujemy fragment pracy „Historia kościoła i duchowieństwa w parafii Słaboszów w XIX w.”, która powstała w oparciu o źródła rękopiśmienne znajdujące się w archiwum diecezjalnym w Kielcach.
Autorka już opracowała historię kościoła w Słaboszowie i Kalinie Wielkiej, a w trakcie opracowania ma historię kościoła w: Książu Małym, Książu Wielkim, Racławicach i Pałecznicy.
/kol/
Wieś Słaboszów leży na trasie z Miechowa do Działoszyc. W dokumencie z roku 1212 nosiła nazwę Slavosow, w XV w. Slaboschow. W 1210 roku wieś tę nadał niejaki Sławosz klasztorowi w Busku. W 1470 r. klasztor zamienił się wsią z Januszem Długoszem z Czarnocina na wsi Służów i Kostera, te bowiem były położone bliżej klasztoru i nieobciążone ciężarami. Do zamiany tej klasztor dopłacić 30 grzyw. Już w roku 1326 Słaboszów był parafią. Miejscowym plebanem był Henryk de Slavosow. Pierwotny kościół parafialny w Słaboszowie z XIII w. zbudowany był z kamienia „lapidea autiquo more fabricata”. Gdy ten popadł w ruinę w XV w. pobudowano nowy „luqnea superaedificata est”. Był to kościół większych rozmiarów, drewniany. Według Długosza w kościele tym w roku 1463 dokonano zabójstwa. Został zamordowany pleban z Książa Małego niejaki Mikołaj. Zabójców miał nasłać Piotr Potocki Szreniawita. Obecny kościół zbudowany został w latach 1854-1876. Fundatorem kościoła był dziedzic Nieszkowa i Słaboszowa Józef Bzowski, oraz jego żona Katarzyna z Wielogłowskich. Nowy kościół w stylu szkockiego gotyku, zbudowany został według planu Henryka Marconiego. W 1855 roku został poświęcony przez miejscowego proboszcza – Karola Taborskiego.
Wybuch powstania styczniowego w 1863 roku opóźnił prace budowlane przy kościele. Budowa została ukończona już po śmierci fundatora w 1876 roku. Wystawiła ołtarze oraz dokończyła robót wdowa po fundatorze Katarzyna.
Konsekracji kościoła dokonał 11 lipca 1882 roku ksiądz biskup Kuliński. Na pamiątkę tego wydarzenia została pod chórem wymurowana tablica.
Obecnie do parafii Słaboszów należą następujące wsie: Słaboszów, Nieszków, Kropidło, Buszków, Słupów, Dziaduszyce, Gluzy, Zbigały, Ilkowice, Janowice /w połowie należy do Słaboszowa, w połowie do Kaliny Wielkiej/, Święcice, Pieczeniegi i Rzemiędzice.
Liczba wiernych w roku 1889 parafia Słaboszów posiadała 1.700 wiernych.
Wioletta Sakwa
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas