inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Ksiądz Prałat Jerzy Gredka laureatem Nagrody im. Św. Brata Alberta
Z dużym zainteresowaniem przyjąłem zaproszenie władz Unii Chrześcijańsko-Społecznej i Fundacji Tolerancja do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród im. Św. Brata Alberta za rok 2004.
Gdy 16. grudnia b.r. przybyłem do historycznej Sali Balowej Pałacu na Wodzie / „Łazienki Królewskie”/ w Warszawie i w otoczeniu kilkudziesięciu wybitnych osobistości, zaraz po przemówieniu powitalnym, usłyszałem tekst protokółu Komitetu Nagrody - moje zainteresowanie przemieniło się w autentyczną radość i wzruszenie. Ks. prof. dr Andrzej Boksiński, przewodniczący tegoż Komitetu ogłosił bowiem, że na liście 11-tu laureatów nagrody - między innymi obok Jego Eminencji Arcybiskupa Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawy i całej Polski - znalazł się Proboszcz Bazyliki Mniejszej Grobu Bożego w Miechowie ks. Prałat Jerzy Gredka.
W swej obszernej laudacji Przewodniczący Komitetu Nagrody przedstawił ogromny wkład ks. Prałata Jerzego Gredka w przywrócenie pierwotnego piękna Bazylice Miechowskiej, a także uratowanie budynków przyklasztornych przed całkowitą ruiną. Zasługi księdza Prałata w działalności charytatywnej i ekumenicznej są także nieprzeciętne. Oto w Miechowie istnieje i działa Zespół Placówek Opiekuńczo-Leczniczych Diecezjalnego Caritasu dzięki wielostronnej pomocy i zaangażowaniu Ks. Prałata J.Gredka. Warto jednak podkreślić - to słowa Przewodniczącego prof.dr-a A. Boksińskiego - że ważnym tytułem do nagrody dla księdza Prałata jest także Jego wysiłek w utworzeniu w Miechowie Hospicjum bł.S. Bernardyny Jabłońskiej przez Siostry Albertynki /czyli Zgromadzenie Sióstr, które powstało z inicjatywy Świętego Brata Alberta/.
To wyróżniające się dzieło konserwatorskie, architektoniczne i charytatywne na terenie Miechowa stało się możliwe dzięki połączeniu wszechstronnego wysiłku Księdza Prałata z Jego Wspólnotą Parafialną. Dlatego Jej przedstawicieli także zaproszono na tę uroczystość, by asystowali przy odbiorze nagrody. Jakże miło było mi znaleźć w asyście księdza Prałata Panów : Stanisława Franciszka Osmendę, Karola Szlenkiera, Zygmunta Szopę i Juliana Czekaja - wszystkich , jak jeden mąż - kawalerów Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Złożyłem Im serdeczne gratulacje. Radując się szczerze, iż rezultaty owocnej pracy Ks.Prałata oraz całej Miechowskiej Wspólnoty Parafialnej i Komunalnej w sferze rekonstrukcji piękna sakralnego, a także formowaniu pomocy materialnej i duchowej najbardziej potrzebującym, znalazły publiczne uznanie w Ojczyźnie i godne wyróżnienie - warto jeszcze me relacje uzupełnić garścią informacji na temat samej Nagrody oraz innych Jej laureatów. Otóż prawie 30 lat temu grupa wybitnych naukowców, twórców kultury i artystów ustanowiła doroczną Nagrodę im. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego w związku z przypadającą w roku 1976 sześćdziesiątą rocznicą Jego śmierci. W roku 1983 Ojciec św. ogłosił Brata Alberta Błogosławionym, a w roku 1989 Go kanonizował. Nagroda /sponsorowana od początku przez Unię Chrześcijańsko-Społeczną i Ars Christiana / miała na celu promowanie wartości chrześcijańskich, głęboko humanistycznych w kulturze, sztuce i w życiu społecznym. ...
W ciągu 29 lat wyróżniono już prawie 300 laureatów, a obecnie w roku 2004 są nimi, oprócz Ks. Prałata Jerzego Gredki:
J.E. Arcybiskup Metropolita Sawa - za szczególne zasługi w działalności charytatywnej i ekumenicznej,
Hrabina Maria z Potockich Reyowa - za niestrudzoną promocję kultury i sztuki polskiej poprzez Zamek Montresor we Francji, który od 150 lat znajduje się w rękach rodu Branickich, promieniując polskością na cały świat,
De Heer Dolf Dijkhus z Holandii - za wieloletnią i wszechstronną pomoc charytatywną dla potrzebujących w Polsce,
Barbara Wachowicz - pisarka - za wierność Ojczyźnie - Polsce,
Wojciech Kandulski, przedsiębiorca - za szeroką działalność charytatywną w ramach Rzemiosła Polskiego,
Dr inż. arch Przemysław Gawor - za całokształt działalności w dziedzinie architektury sakralnej,
Prof. dr hab. Aleksander Naumow - za wybitny wkład w badanie kultury ruskiej, jako komponentu dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
Prof. dr hab. Jerzy Sułek - za długoletnią, skuteczną działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego,
Red. Jerzy Turnau - za szerzenie w publicystyce postawy tolerancji i akceptacji wobec mniejszości religijnych i etnicznych,
Martha Maślankowski z Niemiec - za długoletnią opiekę i troskę wobec artystów polskich w Niemczech.
Wszyscy wymienieni Laureaci / z wyj. Barbary Wachowicz/ byli obecni na ceremonii wręczenia Im nagród, po czym wraz z gośćmi i osobami towarzyszącymi wzięli udział w wysłuchaniu pięknego występu chóru studentów prawosławnego Seminarium z Warszawy.
Józef Żelaśkiewicz

Józef Żelaśkiewicz pochodzący z Książa Wielkiego był w latach siedemdziesiątych wiceministrem w resorcie budownictwa, później radcą handlowym Ambasady Polskiej w Bagdadzie. Obecnie jest prezesem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Arabskiej. Jest wielkim patriotą promującym Miechowszczyznę. Jest także współpracownikiem Gazety Miechowskiej w Warszawie.
/kol/
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2018© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas