inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Kącik biznesmena /8/ Zakończenie działalności gospodarczej
Jeżeli prowadzona przez nas działalność gospodarcza, nie przynosi wcześniej założonych efektów, mamy dwa wyjścia: kontynuować, licząc na lepszą koniunkturę w przyszłości lub zlikwidować.
Wbrew pozorom, zlikwidowanie działalności gospodarczej nie jest ani łatwe ani tanie. Podatnik ma obowiązek dokonania szeregu czynności mających na celu rozliczenie się z fiskusem w związku z likwidacją. Najważniejszą czynnością poza zgłoszeniem w Urzędzie Skarbowym i wyrejestrowaniem w ZUS, jest sporządzenie remanentu. Patrząc przez pryzmat podatku dochodowego, sprawa wydaje się prosta. Wyliczamy tzw. rentowność, którą wyrazimy w procentach, następnie wyliczamy z wartości remanentu ten właśnie procent i 10% otrzymanej liczby oddajemy budżetowi. Znacznie „gorzej” przedstawia się sprawa z punktu widzenia podatku od towarów i usług (VAT). Obowiązek opodatkowania tym podatkiem podlega ta część, posiadanych przez podatnika towarów, które po nabyciu nie zostały sprzedane i w stosunku, do których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (art.14 ust.1). Towary, które nie spełniają tych warunków nie podlegają opodatkowaniu. Podatnik powinien zawiadomić o dokonaniu spisu z natury w terminie siedmiu dni, od dnia zakończenia sporządzenia tego spisu. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o: fakcie dokonania spisu, ustalonej wartości towarów do opodatkowania, oraz kwocie podatku należnego.
„Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury ustalona zgodnie z art. 29 ust.10, tzn. jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów” (Leksykon Vat Rewolucja w VAT od 1 maja 2004 roku. Prof. Janusz Zubrzycki).
Wytłuszczone słowo ”nabycia” ma tutaj decydujące znaczenie. Wcześniej ( przed 1 maja 2004) stosowało się ceny sprzedaży. Proszę sobie wyobrazić sytuacje, w której podatnik likwidujący działalność gospodarczą posiada środki trwałe o dużej wartości, które charakteryzują się znacznym stopniem spadku wartości. Np. podatnik kupił 10 lat temu samochód ciężarowy o wartości 200.000 zł plus 44.000 podatku. Obecna wartość samochodu to około 40.000 plus 8.800 podatku. Podobnie będzie ze sprzętem elektronicznym kupionym jako tzw. nowinka techniczna, gdzie cena w bardzo krótkim okresie czasu zmniejsza swoją wartość o bardzo wiele (np. kilkakrotnie). Wracamy do samochodu ciężarowego. Przed 1 maja 2004 podatnik musiał oddać 8.800 zł podatku, teraz aż 44.000 zł.
Nowe regulacje będą korzystne w sytuacji tzw. towarów handlowych, ponieważ oddać należy podatek w wysokości dokładnie takiej, jaki został odliczony przy ich zakupie, wcześniej zaś trzeba było zapłacić podatek obliczony od cen sprzedaży. W sytuacji środków trwałych regulacje zmieniły się na bardzo niekorzystne, czego przykładem jest w/w samochód ciężarowy. Jakie jest „wyjście” z tej sytuacji? Moim zdaniem przed datą planowanej likwidacji działalności gospodarczej, należy rozważyć możliwość sprzedaży środków trwałych. Wtedy zastosujemy ceny, których wielkość weryfikują prawa ekonomii. Zapewniam, że będą to ceny znacznie mniejsze od cen nabycia.
Andrzej Jarno
Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii Podatkowej JARPOLBIS w Miechowie ul. Rynek nr 1/2. Osoby, które chcą się podzielić swoimi spostrzeżeniami mogą pisać na adres - Jarpolbis1@poczta.onet.pl
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas