inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wędrówki z Barczyńskim /13/ Miechowskie ulice
Miechów rozwijający się prężnie od momentu sprowadzenia tu zakonników zwanych Bożogrobcami otrzymał prawa miejskie w roku 1290 z rąk księcia Przemysła II.
Wtedy to uporządkowano system zabudowy, wytyczono czworokątny rynek w bezpośredniej bliskości kościoła i wyznaczono bieg głównych ulic. Rozchodziły się one w cztery strony z narożników Rynku. Jednak pomimo tego, że miasto leżało nieopodal szlaku zwanego królewskim ulice prowadziły w zupełnie innych kierunkach niż dzisiaj. Szlak królewski przebiegał dolinami rzek prowadząc z Krakowa przez Wilczkowice, Kacice, Przesławice Jaksice, Kamieńczyce, Komorów, Podmiejską Wolę (nazywaną Przedmiejską Wolą), Chodów, Uniejów, Tczycę, Żarnowiec, Małogoszcz, Końskie w kierunku Warszawy. Mijał on Miechów w okolicy dzisiejszego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza, Krótkiej i Podmiejskiej obok stojącej tam ówcześnie karczmy zwanej Wesoła.
Z Rynku prowadziły ulice: Poradowska w kierunku południowym (obecna Piłsudskiego), Kalińska w kierunku wschodnim (obecna Racławicka), Strzeżowska w kierunku północnym (obecna Warszawska) i Krakowska w kierunku zachodnim (najbliższa Rynku część ulicy Sienkiewicza). Ulica Krakowska kończyła się na tak zwanych “murowańcach” czyli murowanych budynkach znajdujących się przy obecnym skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Janów, Sienkiewicza. Stąd można było dostać się do traktu krakowskiego jadąc na południe ulicą Komorowską przes wąwóz w Wielkiej Górze prowadzący przez Komorów, lub Janowem do doliny rzeczki Miechówki i wzdłuż rzeczki groblą między stawami do brodu na rzece Cichej pod karczmę Wesoła.
Oprócz Rynku najstarszą ulicą, która zachowała do dzisiaj swą nazwę jest ulica Janów wytyczona za drugiego proboszcza Bożogrobców Jana (1198-1210). Z drogi prowadzącej groblą nad stawami prowadził w tamtych czasach wjazd do klasztoru przez ogród zakonny, po którym pozostaje do dzisiaj widomy ślad w postaci alei lipowej urywającej się przy ogrodzeniu ogrodu i dzisiaj jakby prowadzącej donikąd.
W końcu XVII wieku przedłużono ulicę Krakowską przekopując Wielką Górę tak, że ulica ta prowadziła bezpośrednio do skrzyżowania z traktem królewskim obok karczmy Wesoła. W 1830 roku za czasów Królestwa Kongresowego staraniem Banku Polskiego powstała nowa szosa krakowsko - warszawska prowadząca przez Słomniki, Miechów, Jędrzejów, Kielce, Radom. W samym Miechowie prowadzone wtedy były wielkie prace inżynierskie: przekopana została Wielka Góra w okolicy cmentarza, a nadmiar ziemi został wykorzystany do wykonania nasypu i mostu na Miechówce oraz do usypania dwóch kopców przy drodze do Strzeżowa. Stary trakt został zarzucony tym bardziej, że jego stan techniczny nie pozwalał na przejazd w czasie opadów z uwagi na nieprzejezdne błota.
Po powstaniu styczniowym na rzece Cichej wybudowano most podnosząc poziom drogi, która większego jeszcze znaczenia nabrała po wybudowaniu w 1884 roku linii kolejowej tak zwanej kolei Dęblińsko-Dąbrowskiej ze stacją w Charsznicy.
Po tych zmianach zmieniły się również funkcje ulic miechowskich a wraz z nimi ich nazwy. Ulica Krakowska została nazwana Wolbromską, Poradowska - Krakowską, a Strzeżowska - Kielecką. W czasie bitwy miechowskiej kronikarze podają też nazwę ulicy wychodzącej na wschód z Rynku jako Skalbmierską. Na zachowanej reprodukcji planu Miechowa z 1864 roku w monografii Zbigniewa Pęckowskiego widać, że ulica Wolbromska ma tylko kilka zabudowań w okolicy skrzyżowania z Janowem.
Włodzimierz Barczyński
« powrót

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas