inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 199
Sensacyjne odkrycia w miechowskiej bazylice
Kilka numerów wstecz informowaliśmy czytelników o odkryciu butelki zawierającej nieznanego pochodzenia i treści dokumenty. Butelkę znalazł miechowski archeolog Paweł Micyk prowadzący prace wykopaliskowe towarzyszące remontom zabudowań poklasztornych miechowskiej bazyliki... » więcej
Mocniejsi żyją kosztem słabszych
Bez gospodarczego optymizmu wkraczamy w 2011 rok. Pomijam już zwiększenie vatu na większość towarów, bo to jest osobna sprawa. Jeśliby jednak cała gospodarka była obciążona jednakowo to mogłaby funkcjonować w sposób harmonijny, chociaż w trudniejszych warunkach. Tymczasem jednak więksi i mocniejsi zwiększone koszty funkcjonowania przerzucają na słabszych... » więcej
Ubyło 210 osób
W minionym roku w miechowskim szpitalu urodziło się 598 dzieci a pierwszy noworodek urodził się 1 stycznia o 10:15. W bieżącym roku pierwszy noworodek urodził się dopiero 2 stycznia o 13:30. Jest nim Bartuś ważący 3150 g o długości 50 cm. Jego mama Małgorzata Piega z Książa Wielkiego jest nauczycielką historii. Przypomnijmy, że w 2009 roku ludność powiatu wynosiła 50114 osób. Jak podaje GUS w Krakowie przyrost naturalny w minionym roku był na Miechowszczyźnie po raz kolejny ujemny i ubyło nam 210 osób
Nowe władze Koła AK w Miechowie
Okres świąteczno-noworoczny jest czasem spotkań kombatantów. 11 grudnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła AK w Miechowie. Tego dnia wybrane zostały nowe władze Koła. Prezesem ponownie został Adolf Nowakowski. Jego kontrkandydatem był Jan Rusek. Obok prezesa zarząd Koła tworzą: Zofia Kowalska, Longina Król, Teresa Deńca - Majewicz, Anna Jamka, Edward Słota, Bolesław Przybyło, Edward Krzelowski, Józef Wróbel, Jan Rusek, Maksymilian Węgrzynowicz... » więcej
Domagamy się budowy drogi S7
23 grudnia podczas sesji Rady Powiatu na wniosek radnego Krzysztofa Świerczka jednogłośnie przyjęto rezolucję, która wyraża stanowczą dezaprobatę i sprzeciw z faktu, iż w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011 – 2015 nie jest ujęta budowa drogi S7 przebiegającej przez nasz powiat. W rezolucji czytamy: „Radni Rady Powiatu Miechowskiego zebrani na sesji w dniu 23 grudnia 2010 r. wnoszą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Posłów, Senatorów, i Rządu Rzeczypospolitej o wprowadzenie do Programu Budowy Dróg Krajowych budowy drogi krajowej S7”. W związku z sygnałem o możliwości nie wprowadzenia budowy drogi krajowej S7 do Programu Budowy Dróg Krajowych, musimy z całą mocą stwierdzić, że od dawna planowana i od wielu lat oczekiwana budowa drogi krajowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa ma dla naszego Powiatu strategiczne znaczenie. Budowa drogi krajowej S7 może szybko nastąpić tylko w sytuacji wpisania tego projektu do Programu Budowy Dróg Krajowych. Dalsze zwlekanie z decyzją budowy tej drogi jest dla nas nie do przyjęcia i stanowczo domagamy się ujęcia tej inwestycji w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.
/ck/
Pieniądze na kuropatwy są wyrzuconymi w błoto
W nowym roku tradycyjne w starostwie spotkali się przedstawiciele kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie powiatu miechowskiego. Starosta Marian Gamrat witając gości wspomniał, że jego doświadczenie z łowiectwem wiąże się tylko z zimowym dokarmianiem zwierzyny leśnej. Podkreślił także, iż na Miechowszczyźnie koła łowieckie działają prężnie, wszystkie obwody są należycie zagospodarowane. Na nowy rok starosta życzył myśliwym udanych łowów, żeby nowy rok nie był gorszy od poprzedniego... » więcej
Dzaiłania charytatywne
21 grudnia burmistrz Dariusz Marczewski spotkał się z rodzinami wytypowanymi przez GOPS do otrzymania świątecznej paczki. Przybyło 60 rodzin. Gościem spotkania był także ks. prałat Jerzy Gredka, który życzył by bożonarodzeniowa radość trwała jak najdłużej. Burmistrz życzył by święta były czasem pojednania, pokoju i radości. Imprezę uświetniła młodzież ze SP Nr 1 w Miechowie z programem artystycznym przygotowanym przez Lidię Baranowską i Mariusza Oleksego. Pod kierunkiem Lidii Baranowskiej przygotowano także piękną dekorację. We wręczaniu paczek rodzinom pomagali harcerze pod kierunkiem Adama Kani i Justyny Molędy. Fundatorami paczek byli min: Chemcol, BIM, Plejada, Wołoch, Uniwers, „3 DSH” z LO oraz pracownicy UgiM.
/kol/
1,5 mln na modernizację Ośrodka Zdrowia
29 grudnia na sesji w Tczycy /gmina Charsznica/ gościł wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak. W obecności radnego wojewódzkiego Adama Domagały, radnych gminnych i wójta podpisał uroczyście z dyrektorem Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy Jackiem Musiałem umowę na dofinansowanie projektu „Racjonalizacja zużycia energii dzięki termomodernizacji budynku PZOZ w Charsznicy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii". Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 513 457 zł, z czego dotacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 997 479 zł /85% kosztów kwalifikowanych/. Termin jego realizacji upływa 30 listopada 2012 roku... » więcej
Święto Szkoły w Racławicach
Gimnazjum w Racławicach Święto Szkoły obchodzi 11 listopada w dniu kiedy wszyscy świętujemy rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Święto to jest więc obchodzone wyjątkowo uroczyście. Tak też było w minionym roku, kiedy racławickie gimnazjum a z nim cała gmina świętowała 92 rocznicę Odzyskania Niepodległości i 10 rocznicę powstania Gimnazjum... » więcej
Sukces wyborczy środowisk wiejskich
30 grudnia na ostatniej w 2010 roku sesji w Słaboszowie gościł starosta Marian Gamrat, który jest mieszkańcem tej gminy /z Kaliny Wielkiej/. Podsumowując sukces wyborczy PSL starosta przypomniał, że w powiecie miechowskim na terenach wiejskich mieszka w sumie 40 tys. ludzi, a w Miechowie tylko 10 tys... » więcej
Efekty, będą zależeć ode mnie i od współpracy z Radą
O perspektywach i wyzwaniach stojących przed gminą i miastem Miechów rozmawiamy z nowym burmistrzem Miechowa Dariuszem Marczewskim... » więcej
Miechów na dawnych pocztówkach
W minionym roku wydawnictwo Lettra Graphic wydało książkę „Miechów na dawnych pocztówkach”. Jej autorem jest Jerzy Malatyński, którego dziadek Antoni Malatyński był znanym na Miechowszczyźnie przedsiębiorcą. Jego imię nosi szkoła w Charsznicy... » więcej
Przegląd widowisk jasełkowych
16 stycznia w niedzielny poranek zaroiło się w Miechowskim Domu Kultury od świętych Józefów, Maryi, królów, aniołów, diabłów, górali i krakowiaków. Tego dnia odbywał się Miechowski Przegląd Widowisk Jasełkowych. Z olbrzymim przejęciem mali aktorzy prezentowali historie sprzed 2000 lat... » więcej
Zdarzyło się w Betlejem
Miechowski Dom Kultury przeżył prawdziwe oblężenie, kiedy to 5 i 6 stycznia sala kinowa wypełniła się dwukrotnie do ostatniego miejsca. Wszystko za sprawą widowiska jasełkowego „Zdarzyło się w Betlejem” przygotowanego z ogromnym rozmachem przez Zbigniewa Stalę (scenariusz, choreografia, dialogi, reżyseria) - stażystę Miechowskiego Domu Kultury... » więcej

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas