inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 191
Chłop Roku 2010
Tegoroczne Wybory Chłopa Roku, 25 kwietnia, rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Piotra i Pawła. Ksiądz proboszcz Krzysztof Gałecki mówił, iż wspólnie z wójtem zastanawiali się czy po tragedii katyńskiej nie odwołać uroczystości, ale w związku z tym, że mają one długoletnią tradycję zdecydowali, że uroczystości odbędą się. Apelował natomiast, aby świętować pod kopcem godnie, bez pijaństwa... » więcej
Makieta bitwy pod Racławicami
11 kwietnia 2010 roku przy okazji zebrania Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego odbyła się w Niezwojowicach u Danuty i Janusza Króla prapremierowa prezentacja makiety bitwy pod Racławicami z 1794 roku... » więcej
Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
9 kwietnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie zorganizowała eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Został on rozegrany wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgminazjalnych z całego powiatu miechowskiego... » więcej
Ostatni tekst Prezydenta
W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętej w służbie ojczyzny... » więcej
Katyńskie refleksje
Jako jeden z 60 parlamentarzystów uczestniczyłem w uroczystościach w Katyniu w 70 rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Jechaliśmy dwoma wynajętymi wagonami doczepianymi do pozostałych piętnastu pociągu specjalnego wynajętego specjalnie na tę okazję. Dotarliśmy na cmentarz około 9 rano, czyli w momencie katastrofy. Wbrew pozorom mniej wiedzieliśmy o niej niż osoby w Polsce. Informacje telefoniczne dotarły do nas od rodzin w kraju... » więcej
Zło i zawiść nigdy nie umierają
Spośród osób, które 10 kwietnia zginęły w Smoleńsku w drodze na uroczystości katyńskie z kilkoma zetknąłem się w swojej pracy dziennikarskiej. Na Kopcu Kościuszki w Racławicach robiłem wywiad z Maciejem Płażyńskim, wielokrotnie rozmawiałem z posłem PSL Wiesławem Wodą, ale najmocniej utkwiło mi w pamięci spotkanie z Andrzejem Przewoźnikiem, sekretarzem generalnym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Spotkałem się z nim w 1998 roku we Lwowie na Cmentarzu Orląt w dniu, kiedy rozpoczynano ekshumacje szczątków żołnierzy zza i spod drogi poprowadzonej przez cmentarz przez Rosjan. Andrzej Przewoźnik był człowiekiem instytucją, niezwykle skromnym, a jednocześnie niezwykle skutecznym. Był dużej klasy dyplomatą i organizatorem. To on przez 18 lat walczył o upamiętnienie miejsc męczeństwa Polaków na Wschodzie. On miał w głowie każdy krzyż, każdy kamień pamiątkowy, każde miejsce tragedii Polaków. To właśnie dzięki niemu odbywały się uroczystości w Katyniu... » więcej
Pola Nadziei
Już po raz siódmy miechowskie Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej jest organizatorem Pól Nadziei. Ta ogólnopolska akcja w br. trwa od 14 marca do 24 maja. Pola Nadziei niosą nadzieję tym, których życie dobiega już kresu, którzy odchodzą przed nami. Są nadzieją na przyjacielską troskę przynoszącą ulgę w cierpieniu fizycznym i psychicznym. 25 kwietnia przy Bazylice Grobu Bożego przeprowadzono kwestę. 68 wolontariuszy zbierało pieniądze na zakup łóżek do rozbudowującego się Hospicjum. W zamian za datek każdy z ofiarodawców otrzymał żonkil - symbol nadziei. W sumie zebrano 9 492 zł. Akcja Pola Nadziei zakończy się 15 maja przemarszem spod budynku Hospicjum, ul. Jagiellońską, Rynkiem do Parku Miejskiego. Przewidziane są występy artystyczne młodzieży, loterie fantowe oraz aukcje obrazów. Miechowskie Hospicjum składa serdeczne podziękowania wszystkim wspierającym jego działalność oraz zaprasza do kolejnego kwestowania.
Karolina Gajos
Dąb Pamięci
14 kwietnia w ramach ogólnopolskiego projektu „Katyń... ocalić od zapomnienia” odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci Józefa Adamka – oficera, zamordowanego przez NKWD w Kozielsku wiosną 1940 r. W świetlicy DPS „Dom Kombatanta” zgromadzili się przedstawiciele władz miejskich oraz władz powiatu, a także związki kombatanckie, ks. proboszcz Jerzy Gredka, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie... » więcej
Miechów i artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II
W cieniu ostatniej tragedii katyńskiej pozostała wielka wystawa, którą 2 kwietnia w V rocznice śmierci Jana Pawła II otwarto w Kopalni Soli w Wieliczce. Jej organizatorem jest miechowska Galeria BWA „U Jaksy” we współpracy z dyrekcją Kopalni Soli i Trasy Turystycznej... » więcej
Dziki sieją spustoszenie w uprawach
Zwierzyna leśna dla wielu rolników z Miechowszczyzny jest prawdziwym utrapieniem. Działa na szkodę ich upraw. Zgodnie z polskim prawem odszkodowania rolnikom z tytułu szkód w uprawach wywołanych przez zwierzynę wypłacają koła łowieckie, które są dzierżawcami obwodów łowieckich... » więcej
Nowe eksponaty dla szkolnego muzeum
Zespół Szkół Numer 2 w Miechowie zabiega nie tylko o dobre wykształcenie uczącej się w tej placówce młodzieży, ale również wychowuje ją w duchu patriotycznym. Jest to możliwe m.in. dzięki Izbie Pamięci Partyzantów Armii Krajowej, która zlokalizowana jest w murach szkoły od listopada 2007 roku... » więcej
Światowy Dzień Zdrowia
19 kwietnia w stołówce Szpitala św. Anny w Miechowie odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Zdrowie każdego człowieka się liczy”. Otwarcia konferencji dokonał Jan Ostrowski – dyrektor tej placówki. Powitał on wicestarostę Stanisława Pietrzyka, wiceburmistrza Wojciecha Pengiela, członka Zarządu Powiatu Dariusza Marczewskiego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego Floriana Kąckiego, dyrektorów zakładów, prelegentów oraz wszystkich zebranych. Krótko omówił on promocję zdrowia na terenie powiatu miechowskiego. Podkreślił, iż urbanizacja spowodowała konieczność większej dbałości o środowisko, profilaktykę i promocję zdrowia... » więcej
Inwestycje drogowe powiatu
23 marca na konferencji prasowej w starostwie Zarząd Powiatu podsumował inwestycje drogowe wykonane w 2009 r. Był to dobry okres, w którym dość znacznie poprawił się stan sieci komunikacyjnej w naszym powiecie liczącej prawie 450 km dróg... » więcej
Modernizacja kolejnej drogi powiatowej
22 kwietnia Zarząd Powiatu Miechowskiego wraz z władzami gminy Książ Wielki zaprezentowali efekty zadania pn. „Modernizacja powiatowego szlaku komunikacyjnego na odcinku: Książ Wielki – Książ Mały – Zaryszyn – granica powiatu miechowskiego”... » więcej
Nowy budynek Przedszkola Nr 3
25 marca w Miechowie uroczyście otwarto nowy budynek Przedszkola Samorządowego Nr 3. Przybyłych gości, grono pedagogiczne, rodziców i przedszkolaków powitał burmistrz Krzysztof Świerczek i dyrektor placówki Elżbieta Pachowicz. Wśród oficjeli znaleźli się: radna wojewódzka Maria Malinowska, dyrektor kancelarii marszałka województwa Magdalena Doniec, wizytator Kuratorium Oświaty Barbara Szeląg, starosta Mieczysław Bertek i radni powiatu, radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Andrzejem Chmielewskim na czele, wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy miechowskich instytucji. Zanim burmistrz oprowadził wszystkich po pomieszczeniach nowego przedszkola w asyście gości przeciął uroczyście wstęgę... » więcej
„Ziemia Miechowska – moja mała ojczyzna”
30 marca w Starostwie Powiatowym w Miechowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn „Ziemia Miechowska – moja mała ojczyzna” połączona z promocją książki o tym samym tytule... » więcej
Dorota i Marek Sak w galerii "U Jaksy"
23 kwietnia w Galerii BWA „U Jaksy” otwarto wystawę malarstwa Doroty i Marka Saków - profesorów ASP w Łodzi. Wernisaż uświetnił występ Klaudyny Wlazło z Miechowa, uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie, która przy akompaniamencie Justyny Szlosek przepięknie zaśpiewała trzy piosenki. O twórczości Doroty i Marka Saków mówiła doktor sztuki Agnieszka Kopeć z Wrocławia. Zwróciła ona uwagę, iż artyści bardzo rzadko w dwie osoby pokazują swoje wystawy, ale tym razem jest to połączenie bardzo udane.
Żeby widzowie utrwalili sobie w pamięci tę wystawę dr sztuki Agnieszka Kopeć przygotowała mały happening wręczając obydwojgu artystom kłódkę. Mówiła przy tym: aby artysta mógł tworzyć, musi się czasami zamknąć, ale gdyby to zamknięcie było na stałe, to by nie było tej wystawy i dlatego wręczyła im także klucz.
Szefowa Galerii Krystyna Olchawa namawiała widzów aby starali się poczuć tę wystawę, a nie starali się jej interpretować intelektualnie.
/kol/
Szreniawa
Jedną z najważniejszych rzek odwadniających powiat miechowski jest Szreniawa. Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły o całkowitej długości 82,7 km i powierzchni zlewni 681 km2. Do Wisły uchodzi w 144,0 km jej biegu. Szreniawa bierze początek na Wyżynie Olkuskiej na wysokości 380 m. n.p.m., uchodząc do Wisły na wysokości 178 m. n.p.m. Głównymi dopływami Szreniawy znajdującymi się na terenie powiatu miechowskiego są: Cicha, Potok Piotrówka, Miechówka, Ścieklec i Potok Racławka. W środkowym biegu dolina rzeki osiąga szerokość około 2 km, a dno doliny jest zmeliorowane... » więcej

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas